Toyota Bank daje 7% na 13-dniowym depozycie

Toyota Bank logo
Toyota Bank

Co prawda w ofercie toyota Bank znaleźć jeszcze można lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek, jednak bank ten promuje ostatnio zupełnie nowy produkt, a mianowicie Plan depozytowy 19+. Kilkunastodniowa lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem powinna zainteresować przede wszystkim tych klientów, którym zależy na wysokich zyskach oraz łatwej dostępności do swoich oszczędności. Ile zarobimy na Planie depozytowym 19 +?

Plan depozytowy 19 + dostępny jest w kilku wariantach – jako lokata jedno, dwu, trzy i trzynastodniowa. Decydując się na założenie lokaty jednodniowej będziemy mogli liczyć na oprocentowanie wynoszące 4,25 %. Depozyt dwukrotnie dłuższy zagwarantuje nam zysk wynoszący 4,40 %, natomiast depozyt trzydniowy 4,60 %. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 7,00 % zarobić można wybierając depozyt 13 dniowy. W przypadku pierwszych trzech okresów zapadalności minimalna kwota lokaty wynosi 5 000 złotych. Górny limit inwestycji nie istnieje. Nieco inaczej jest w przypadku lokaty 13-dniowej, bowiem tutaj kwota minimalna i maksymalna ustanowione są na tym samym poziomie – 13 000 złotych. Toyota Bank dopuszcza jednak posiadanie przez jednego klienta aż 10 takich lokat, dlatego też istnieje możliwość zdeponowanie całkiem sporej gotówki na atrakcyjnie oprocentowanym depozycie.

Atrakcyjne oprocentowanie i krotki okres zapadalności to niewątpliwie zalety Planu depozytowego 19+. Do wad zaliczyć można konieczność posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Toyota Banku. Skorzystanie z produktu możliwe jest wyłącznie z poziomu systemu bankowości internetowej, dlatego też niezbędne jest wcześniejsze uruchomienie jednego z dostępnych w ofercie banku rachunków. Klienci, którzy już posiadają konto w Toyota Banku mogą zainwestować nadwyżki środków finansowych w Plan depozytowy 19+. Więcej szczegółów na temat samego produktu oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Toyota Banku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked