Spadek oprocentowania lokat w Toyota Banku

Toyota Bank logo
Toyota Bank

Do banków, które w ostatnich dniach zdecydowały się obniżyć swoje oprocentowanie dołączył właśnie Toyota Bank. Do niedawna oferta depozytowa podmiotu była dość atrakcyjna, a oferowane lokaty zajmowały wysokie miejsca w rankingach najatrakcyjniejszych depozytów. Wraz z zaprowadzonymi obniżkami sytuacja nieco się zmieniła. Nowa tabela oprocentowania dla klientów indywidualnych obowiązuje od 12 lutego bieżącego roku. Jak dziś prezentuje się oferta podmiotu?

Pośród produktów depozytowych dostępnych w ofercie Toyota Banku znaleźć można szereg lokat o różnym okresie zapadalności – wynoszącym od jednego dnia do nawet 36 miesięcy. Niestety w zdecydowanej większości przypadków oprocentowanie nie przekracza poziomu 5,00 %. Zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym produktem jest lokata jednodniowa – Lokata 7% na Dzień Dobry. Niestety ograniczenia w przypadku jej założenia są dość istotne – klient co prawda może założyć aż 3 takie lokaty, jednak maksymalna kwota inwestycji wynosi 5 000 złotych (łącznie 15 000 złotych). Skorzystanie z oferty wymaga dodatkowo uruchomienia rachunku osobistego i aktywnego zarządzania, gdyż lokata nie jest automatycznie odnawialna. Warto pamiętać, iż Lokata 7% na Dzień Dobry to produkt oferowany w ramach promocji, dlatego przez jej uruchomieniem warto dokładnie zapoznać się z regulaminem promocji.

Lokata Kapitalna

Kolejnym produktem depozytowym, korty znaleźć można w ofercie Toyota Banku jest Lokata Kapitalna. Produkt ten oferowany jest w kilku wariantach czasowych i charakteryzuje się wzrastającym z każdym kolejnym miesiącem deponowania oprocentowaniem. Dla lokaty o okresie zapadalności wynoszącym 3 miesiące średnie oprocentowanie roczne wynosi 4,10 %, dla lokaty półrocznej 4,55 %, dla lokaty rocznej 4,75 %, natomiast dla lokaty osiemnastomiesięcznej 4,75 %. Co istotne Lokata Kapitalna oferuje codzienną kapitalizacje odsetek, co niewątpliwie wpływa na jej atrakcyjność. Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 5 000 złotych.

Lokata

W ofercie banku znaleźć można również tradycyjną lokatę (Lokata), którą założyć można na okres 1, 3, 6, 9, 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od wybranego okresu zapadalności bank zaproponuje nieco inne oprocentowanie. Do niedawna wpływ na wysokość oprocentowania miała również kwota inwestycji, jednak aktualnie oprocentowanie zostało zrównane i wynosi dokładnie tyle samo bez względu na to, czy klient inwestuje kwotę do 5 000 złotych czy większą. Niestety mimo zaprowadzonych zmian oprocentowanie nie jest szczególnie zachęcające – dla lokaty miesięcznej wynosi zaledwie 2,50 %, dla trzymiesięcznej 3,90 %, dla półrocznej 4,10 %, dla dziewięciomiesięcznej 4,50 %, dla rocznej 4,60 %, natomiast dla dwuletniej i trzyletniej 4,50 %. Minimalna kwota inwestycji w tym przypadku wynosi 2 000 złotych.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked