Lokata Direct+ Internet w Santander Banku – aktualne warunki

Santander Bank logo
Santander Bank

Lokata Direct+ Internet to internetowa wersja Lokaty Direct+. Od podstawowej wersji depozytu odróżnią ją między innymi fakt, iż zakładana jest za pośrednictwem Internetu. Odmienne jest ponadto oprocentowanie – o ile w przypadku standardowej lokaty oprocentowanie wynosi maksymalnie 4,10 %, o tyle w przypadku lokaty internetowej nawet 4,20 %. Minimalna stawka wynosi z kolei 2,20 %.

Na wysokość oprocentowanie wpływ ma nie tylko sposób założenia lokaty, ale również wielkość inwestycji oraz wybrany termin zapadalności. Lokata Direct+ Internet  założyć można na okres od jednego (w tym przypadku minimalna kwota inwestycji wynosi nie 5 000 złotych, ale aż 20 000 złotych) do nawet trzydziestu sześciu miesięcy. Im dłuższy okres zapadalności, tym oprocentowanie proporcjonalnie wyższe. W przypadku krótkich okresów zapadalności lepsze warunki proponowane są klientom, którzy gotowi zainwestować są większe środki.

Szczegóły produktu

– oprocentowanie Lokaty Direct+ Internet zależne jest przede wszystkim od wybranego okresu zapadalności oraz wielkości depozytu – najniższe oprocentowanie tyczy się lokaty miesięcznej i wynosi 2,20 %, natomiast najwyższe lokaty na 36 miesięcy (4,20 %);

– lokata może zostać założona na okres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24 lub 36 miesięcy;

minimalna kwota inwestycji w przypadku lokaty miesięcznej wynosi 20 000 złotych, w przypadku wszystkich pozostałych okresów zapadalności minimum ustanowione zostało na poziomie 5 000 złotych;

– środki deponowane na lokacie muszą być tzw. nowymi środkami, a więc środkami stanowiącymi nadwyżkę ponad saldo aktualnego zaangażowania klienta w Santander Consumer Banku;

– kapitalizacja odsetek następuje na koniec wybranego okresu zapadalności;

– zerwanie umowy przed terminem i wycofanie zainwestowanych środków skutkuje utratą całości należnych odsetek;

– Lokata Direct+ Internet jest depozytem automatycznie odnawialnym – po upływie okresu zapadalności lokata zostanie automatycznie przedłużona na analogiczny okres i na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia;

– otwarcie i prowadzenie lokaty jest całkowicie bezpłatne;

– uruchomienie rachunku lokaty nie wiąże się z koniecznością uruchomienia dodatkowo konta osobistego – po części wynika to również z faktu, iż Santander Consumer Bank nie posiada w swojej ofercie rachunków osobistych;

– uruchomienie lokaty jest niezwykle proste i polega jedynie na wypełnienie specjalnego wniosku online, który znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej;

Jak założyć Lokatę Direct+ Internet?

Lokata Direct+ Internet uruchamiana jest za pośrednictwem Internetu, co niewątpliwie jest wygodnym i szybkim rozwiązaniem. Bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego (nie znajdziemy ich w ofercie Santander Consumer Banku), a uruchomienie lokaty następuje poprzez wypełnienie specjalnego wniosku online, który znajduje się na oficjalnej stronie internetowej banku. W formularzu tym niezbędne jest zamieszczenie własnych danych kontaktowych oraz informacji na temat kwoty, która mamy zamiar na lokacie zdeponować. Najpóźniej następnego dnia roboczego skontaktuje się doradca Centrum Telefonicznego i dopełni wszelkich formalności związanych z uruchomieniem lokaty.

Więcej informacji tyczących się produktu uzyskać można na oficjalne stronie internetowej banku lub w jednym z jego oddziałów.