Lokata De Luxe w Idea Banku

Idea Bank logo
Idea Bank

Nowa lokata oferowana przez Idea Bank proponuje podobne warunki jak nowy depozyt Getin Online, jednakże okres jej obowiązywania jest krótszy o połowę, a okres umożliwiający jej założenie nieco dłuższy. Jakie jeszcze cechy posiada Lokata De Luxe, która od jakiegoś czasu dostępna jest w ofercie banku?

Lokata De Luxe to trzymiesięczny depozyt bankowy, którego oprocentowanie wynosi aż 6,50 %. Niestety skorzystanie z atrakcyjnych warunków oferowanych przez Idea Bank wymaga podjęcia szybkiej decyzji, gdyż wnioski składać można jedynie do 19 sierpnia bieżącego roku. Krótki czas na podjecie decyzji nie jest jedyną wadą Lokaty De Luxe – by stać się jej posiadaczem trzeba dysponować przynajmniej 50 000 złotych, bowiem na takim poziomie bank ustanowił minimalną kwotę depozytu. Górny limit inwestycji pozostał bez zmian i nadal wynosi 1 000 000 złotych. Jeżeli chodzi o zalety to nie sposób nie wspomnieć o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu, krótkim okresie obowiązywania umowy oraz braku konieczności posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Idea Banku.

Podobnie jak inne lokaty oferowane przez bank tak i Lokatę De Luxe założyć można za pośrednictwem Internetu. Po upływie trzech miesięcy depozyt może zostać przedłużony (na mniej atrakcyjnych warunkach) lub zamknięty. Zerwanie umowy przed zapisanym w umowie dniem jest jednoznaczne z całkowitą utrata należnych odsetek.  W tym celu należy wypełnić specjalny wniosek internetowy dostępny na stronie internetowej banku, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, jakie otrzymamy na wskazany adres pocztowy. Regulamin oraz karta produktu dostępne są na oficjalnej stronie internetowej banku.