Lokata db Pełny Zysk – Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank logo
Deutsche Bank

Na fali coraz to nowszych ofert produktów oszczędnościowych, które w bardzo podstępny, ale legalny sposób omijają podatek Belki, również Deutsche Bank wprowadził nową, antybelkową ofertę. Jest nią lokata db pełny zysk, która przeznaczona jest dla klientów indywidualnych, prowadzona może być wyłącznie w polskich złotówkach, a kapitalizacja odsetek na niej ma miejsce każdego dnia.

Do wyboru mamy aż pięć różnych okresów, na które możemy zdeponować nasz kapitał. Są to 3, 6, 9, 12 oraz 24 miesiące. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzemy, kapitał lokaty codziennie będzie powiększany o odsetki. Pamiętajmy jednak, że aby nie zapłacić podatku Belki, kwota ulokowana nie może być większa niż 18000zł. W przeciwnym razie podatek od przychodów kapitałowych zostanie odprowadzony od naszych odsetek, a nasz rzeczywisty zysk będzie mniejszy.


Oprocentowanie zależne jest od długości lokaty. Jeżeli zdecydujemy się na okres trzech miesięcy, wynosić będzie ono 3,44%, na pół roku – 3,645%, na 9 miesięcy – 3,85%, na rok –  4,05%, natomiast na dwa lata – 4,455%. Jeżeli chcielibyśmy porównać ten produkt z lokatą standardową, na której odsetki naliczane są na koniec umownego okresu i podatek Belki jest odprowadzany normalnie, oprocentowanie musi zostać „ubruttowione” i wynosić będzie 4,25% dla okresu trzech miesięcy, 4,50% dl sześciu miesięcy, 4,75% dla dziewięciu, 5,00% dla dwunastu oraz 5,50% dla okresu dwóch lat.

Jeżeli natomiast kwota, którą wpłacimy na jedną lokatę będzie większa niż 18000zł, od naszych zysków musi zostać odprowadzony podatek. Jest jednak sposób na zainwestowanie dużo większej kwoty, jednocześnie nie martwiąc się podatkiem. Wystarczy, że podzielimy nasze pieniądze na mniejsze części i założymy więcej lokat. Deutsche Bank daje możliwość założenia do pięciu lokat db pełny zysk w placówce banku lub poprzez serwis telefoniczny, oraz nieograniczoną ilość takich samych lokat założonych poprzez system bankowości internetowej.

Co się stanie, jeżeli będziemy zmuszeni do zerwania umowy przed jej zakończeniem? W takim przypadku odzyskamy tylko i wyłącznie nasz kapitał początkowy, a wszystkie odsetki, które do tej pory zostały nam naliczone przepadną.

Aby móc skorzystać z oferty lokaty db pełny zysk, musimy być posiadaczami konta osobistego lub oszczędnościowego w Deutsche Banku. Oczywiście możemy je założyć razem z lokatą podczas jednej wizyty w placówce banku. Minimalna kwota, jaką można zdeponować wynosi 5000zł.

Samo założenie lokaty db pełny zysk jest bardzo proste i możemy to uczynić na trzy różne sposoby. Wybierając się osobiście do jednego z oddziałów banku, poprzez Teleserwis lub system bankowości elektronicznej db easyNET.

Nasze środki, które ulokujemy w Deutsche Banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lokata db Pełny Zysk atrakcją wśród lokat terminowych

Deutsche Bank Logo
Deutsche Bank

Deutsche Bank pośród swoich produktów oferuje atrakcyjną lokatę db Pełny Zysk. Ta terminowa lokata może być zakładana na okres trzech, sześciu, dziewięciu lub dwunastu miesięcy.

Warunkiem założenia lokaty jest posiadanie w Deutsche Banku konta osobistego, internetowego lub oszczędnościowego. Lokata db Pełny Zysk jest odnawialna i może być ponownie otwierana z oprocentowaniem aktualnie obowiązującym w dniu jej odnawiania.

Stałe oprocentowanie w zależności od czasu trwania lokaty wynosi:

  • 3,44%  –  3 miesięczna lokata
  • 3,645% – 6 miesięczna lokata
  • 3,85%  – 9 miesięczna lokata
  • 4,05%  -12 miesięczna lokata

Atrakcyjność lokaty db Pełny Zysk oferowanej przez Deutsche Bank polega na codziennej kapitalizacji odsetek, co w odróżnieniu od innych produktów bankowych deponowanych terminowo w banku, pozwala na zwolnieniu z podatku od zysków jakie przynosi właścicielowi. Aby zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową właściciel lokaty był zwolniony z podatku dochodowego maksymalna kwota zdeponowana na tego rodzaju lokacie nie może przekroczyć 18 tysięcy złotych. W przypadku założenia lokaty na wyższą kwotę, tak jak przy innych lokatach terminowych w trakcie jej trwania zostanie naliczony podatek dochodowy od naliczonych odsetek. Minimalną wartość środków finansowych  zdeponowanych w banku w celu otworzenia lokaty db Pełny Zysk stanowi kwota 5 tysięcy złotych.

W przypadku zlikwidowania lokaty przed upływem terminu na jaki była założona, bank nie przewiduje kapitalizacji odsetek, a jedynie wypłaca jej właścicielowi zdeponowany w dniu otwarcia lokaty kapitał.

Lokata db Pełny Zysk może być zakładana w każdym oddziale Deutsche Bank, za pośrednictwem Teleserwisu oraz przy pomocy bankowości internetowej. W przypadku otwierania lokaty w oddziale Banku lub za pośrednictwem  Teleserwisów indywidualny klient ma możliwość stania się właścicielem pięciu lokat, a w przypadku korzystania z pomocy bankowości elektronicznej ich liczba nie jest ograniczona.