Millennium Bank – Lokata Coraz Lepsza

Bank Millenium logo
Bank Millenium

Lokata Coraz Lepsza to lokata, która składa się tak jakby z ośmiu różnych części. Każda z nich trwa przez jeden kwartał i ma różne oprocentowanie, zależne od czasu przez jaki trzymamy na nich kapitał, które rośnie od 4,00% do 6,00% w ostatnim kwartale.

Zakładając Lokatę Coraz Lepszą, podpisujemy umowę na dwa lata. Przez cały ten czas mamy do czynienia ze zmiennym oprocentowaniem, które zwiększa swoją wartość co trzy miesiące. W pierwszym kwartale wynosi ono 4,00%, w następnych kolejno 4,25%, 4,50%, 4,75%, 5,00%, 5,25%, 5,50% i dochodzi aż do 6,00% w ósmym kwartale. Średnie oprocentowanie w skali roku dla całego okresu umownego wynosi około 4,91%.


Co się stanie, jeżeli będziemy przymuszeni do zerwania lokaty przed upływem pełnych dwóch lat? Nie tracimy całości naszych odsetek, lecz otrzymujemy oprocentowanie, które zostało naliczone dla pełnych ukończonych kwartałów. Dla przykładu: jeżeli wypłacimy nasze środki w 11 miesiącu, dostaniemy odsetki tylko za pierwsze trzy kwartały.

Kapitalizacja odsetek ma miejsce na zakończenie okresu umownego, lub w przypadku wcześniejszego zerwania, w dniu rozwiązania umowy. Musimy również odprowadzić podatek od zysków kapitałowych, który w naszym kraju wynosi 19%. Zatem rzeczywiste, średnie oprocentowanie dla pełnego okresu Lokaty Coraz Lepszej spada do około 3,98%. Porównując z ofertami konkurencyjnymi, wynik ten nie wypada zbyt wysoko.

Millennium Bank wymaga również tak zwanej kwoty minimalnej, czyli takiej, którą musimy posiadać, by móc korzystać z tego produktu. Wynosi ona 1000 PLN. Nie ma limitu środków, które mogą procentować na Lokacie Coraz Lepszej.

Co się stanie po zakończeniu pełnych 24 miesięcy naszej umowy? Nasza lokata zakończy swoje funkcjonowanie. Nie ma możliwości jej odnowienia, gdyż jest to lokata promocyjna. Jeżeli natomiast nadal chcemy lokować nasze środki w Millennium Banku, możemy zrobić to na aktualnych warunkach lokat standardowych lub promocyjnych, jeżeli takie będą w tym czasie obowiązywać.

Środki, które umieszczamy w tym banku podlegają gwarancji w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na kwotę równoważną wartości 50000 Euro w złotówkach.

Jak założyć Lokatę Coraz Lepszą? Mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla nowych klientów i polega na osobistym przyjściu do oddziały banku i podpisaniu osobiście umowy. Jeżeli jednak mamy dostęp do bankowości telefonicznej Telemillennium, możemy uczynić to łącząc się z konsultantem i składając odpowiednią dyspozycję otwarcia. Otworzenia takiej lokaty jest darmowe.

Przedstawmy dodatkowo jeszcze kilka wyliczeń. Jeżeli do zainwestowania na Lokacie Coraz Lepszej mamy 10000zł, po całym, dwuletnim okresie możemy zyskać około 795 PLN (po odliczeniu podatku Belki). Jeżeli natomiast wypłacimy środki przed zakończeniem całego okresu to nasz zysk będzie mniejszy i wyniesie przykładowo: 10167,25zł jeżeli wypłacimy w 3 kwartale, a 10455,50zł, gdy uczynimy to w kwartale szóstym.