Lokata 7% na Dzień Dobry w Toyota Banku

Toyota Bank logo
Toyota Bank

Do grona najatrakcyjniej oprocentowanych depozytów bankowych dołączyła ostatnio Lokata 7% na Dzień Dobry oferowana przez Toyota Bank. Jak nietrudno się domyślić jest to depozyt oferowany na warunkach promocyjnych, które nakładają na klientów pewne ograniczenia i wymagają spełniania dodatkowych warunków. Jakich konkretnie?

Promocja organizowana przez Toyota Bank rozpoczęła się z dniem 12 lutego bieżącego roku i potrwa jedynie dwa miesiące – do 12 kwietnie 2013 roku. By z niej skorzystać należy uprzednio zdecydować się na uruchomienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, co jest warunkiem uczestnictwa w promocji. Co istotne bank dopuszcza możliwość uruchomienia przez każdego klienta nie jednej, ale aż 3 Lokat 7% na Dzień Dobry – maksymalna kwota każdej z nich wynosi zaledwie 5 000 złotych, co w sumie pozwala na inwestycję wynoszącą co najwyżej 15 000 złotych. Warto dodać, iż promocyjny depozyt to jednodniowa lokata, która nie jest automatycznie odnawiana. Każdego dnia zainwestowane środki powiększone o naliczone odsetki wracają na rachunek klienta i pozostają na nim do momentu złożenia kolejnej dyspozycji – o ile nastąpi to go godziny 21:00 lokata uruchomiona zostanie jeszcze tego samego dnia. Niestety konieczność aktywnego zarządzania lokatą jest jej największą wadą.

Pozostałe szczegóły oferty

Zerwanie lokaty przed upływem okresu zapadalności skutkuje standardowo utratą całości należnych odsetek – z uwagi na fakt, iż Lokata 7% na Dzień Dobry jest lokata jednodniową z mocno ograniczoną maksymalną kwotą inwestycji ewentualne straty spowodowane zerwaniem depozytu przed terminem nie będą szczególnie duże. Ze względu na fakt, iż produkt oferowany jest na warunkach promocyjnych warto przed skorzystaniem z oferty dokładnie zapoznać się z jej regulaminem. Wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty udostępniono na oficjalnej stronie internetowych Toyota Banku.