Podwyżka oprocentowania lokaty 6-miesięcznej w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy logo
Bank Pocztowy

Na zmiany w swojej ofercie depozytowej na początku października zdecydował się między innymi Bank Pocztowy. Skutkiem zaprowadzonych zmian są nowe parametry Kont Oszczędnościowych oraz podwyżka oprocentowania na sześciomiesięcznej lokacie terminowej. Ile można zarobić decydując się na zdeponowanie środków na taki właśnie okres?

Oprocentowanie proponowane przez Bank Pocztowych dla klientów, którzy zdecydują się zdeponować swoje środki na okres sześciu miesięcy wynosi 6,00 %. Jest to obecnie najbardziej atrakcyjna gwarantowana lokata w ofercie podmiotu, jednak uwzględniając oferty innych instytucji bankowych nie można zaliczyć jej do szczególnie atrakcyjnych. By skorzystać z oferty wystarczy kwota w wysokości 500 złotych. Maksymalna kwota inwestycji nie została ustalona, dlatego też zdeponowanie znacznej kwoty nie stanowi najmniejszych problemów. Po upływie sześciu miesięcy trwania depozytu zdeponowane środki wraz z należnymi odsetkami zwrócone zostaną klientowi na rachunek, z którego dokonany został przelew inicjujący. Zerwanie lokaty przed upływem zapisanego w umowie okresu wiąże się z utratą wszystkich należnych odsetek.

Jak uruchomić lokatę?

Lokatę założyć można za pośrednictwem Call Center, w placówkach Banku Pocztowego, w Urzędach Pocztowych bądź za pośrednictwem bankowości internetowej. Ostatnia możliwość kierowana jest do osób, które posiadają już rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w Banku Pocztowym z dostępem do systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24. Osoby, które dotychczas nie były związane z bankiem zmuszone będą odwiedzić jedną z placówek banku lub pobliski Urząd Pocztowy. Adresy i wszelkie istotne informacje znaleźć można na stronie internetowej Banku Pocztowego.