Podwyżka oprocentowania lokaty 6-miesięcznej w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy logo
Bank Pocztowy

Na zmiany w swojej ofercie depozytowej na początku października zdecydował się między innymi Bank Pocztowy. Skutkiem zaprowadzonych zmian są nowe parametry Kont Oszczędnościowych oraz podwyżka oprocentowania na sześciomiesięcznej lokacie terminowej. Ile można zarobić decydując się na zdeponowanie środków na taki właśnie okres?

Oprocentowanie proponowane przez Bank Pocztowych dla klientów, którzy zdecydują się zdeponować swoje środki na okres sześciu miesięcy wynosi 6,00 %. Jest to obecnie najbardziej atrakcyjna gwarantowana lokata w ofercie podmiotu, jednak uwzględniając oferty innych instytucji bankowych nie można zaliczyć jej do szczególnie atrakcyjnych. By skorzystać z oferty wystarczy kwota w wysokości 500 złotych. Maksymalna kwota inwestycji nie została ustalona, dlatego też zdeponowanie znacznej kwoty nie stanowi najmniejszych problemów. Po upływie sześciu miesięcy trwania depozytu zdeponowane środki wraz z należnymi odsetkami zwrócone zostaną klientowi na rachunek, z którego dokonany został przelew inicjujący. Zerwanie lokaty przed upływem zapisanego w umowie okresu wiąże się z utratą wszystkich należnych odsetek.

Jak uruchomić lokatę?

Lokatę założyć można za pośrednictwem Call Center, w placówkach Banku Pocztowego, w Urzędach Pocztowych bądź za pośrednictwem bankowości internetowej. Ostatnia możliwość kierowana jest do osób, które posiadają już rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w Banku Pocztowym z dostępem do systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24. Osoby, które dotychczas nie były związane z bankiem zmuszone będą odwiedzić jedną z placówek banku lub pobliski Urząd Pocztowy. Adresy i wszelkie istotne informacje znaleźć można na stronie internetowej Banku Pocztowego.

 

Podwyżka oprocentowania 6- i 9-miesięcznych lokat w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

FM Bank to jeden z banków, który niemalże nieprzerwanie pojawia się w rankingach na najbardziej konkurencyjne lokaty bankowe. Po chwilowej nieobecności bank zdecydował się na podniesienie oprocentowania depozytów, dzięki czemu odzyskał miano jednego z najbardziej atrakcyjnych banków w kontekście oferty depozytowej. Na jakie warunki liczyć mogą klienci, którzy zdecydują się na zdeponowanie swoich oszczędności w FM Banku?

Zaprowadzone przez bank podwyżki swoim zasięgiem objęły depozyty 6-miesięczne i 9-miesięczne. Decydując się na krótszy wariant oczekiwać należy oprocentowania wynoszącego 6,50 % dla kwot wynoszących do 2 000 000 złotych oraz 2,00 % dla kwot większych. Podobnie prezentuje się oprocentowanie w przypadku lokaty obowiązującej 9 miesięcy – dla kwot do 2 000 000 złotych oprocentowanie również wynosi 6,50 %, natomiast dla kwot większych od 2 000 000 złotych 3,00 %. Po zaprowadzonych zmianach w kategorii lokat 6-miesięcznych FM Bank ponownie pojawił się w ścisłej czołówce. Jeżeli chodzi o segment lokat 9-miesięcznych FM Bank zajmuje aktualnie pozycję lidera. Wysokość oprocentowania proponowanego na FM Lokatach o pozostałych terminach zapadalności (od 7 dni do 24 miesięcy) kształtują się w przedziale od 1,50 % do 6,35 %.

Założenie FM Lokaty jest niezwykle proste i odbywać się może na kilka sposobów – poprzez wizytę w placówce, za pośrednictwem bankowości internetowej (opcja dla posiadaczy rachunku w FM Banku) bądź też za pośrednictwem dostępnego na stronie banku formularza online – bank nie wymaga w tym przypadku posiadania rachunku. Więcej szczegółów znaleźć można w oficjalnym serwisie internetowym FM Banku.