Nowość – Lokata 50/50 w Getin Banku

Getin Bank logo
Getin Bank

Osoby poszukujące atrakcyjnych depozytów bankowych powinny zainteresować się ofertą Getin Online, w której znaleźć można wiele atrakcyjnych lokat oraz liczne promocje, w ramach których oferuje się bardzo korzystne warunki lokowania nadwyżek finansowych. Ostatnio oferta banku została rozszerzona o zupełnie nowy produkt – Lokatę 50/50. Na jaki zysk liczyć mogą kliencie, którzy zdecydują się na jej założenie?

Lokata 50/50 to depozyt, który jak sama nazwa wskazuje składa się z dwóch elementów. Jednym z tych elementów jest dwumiesięczna lokata z oprocentowaniem wynoszącym 7,00 %, natomiast drugim dwunastomiesięczna lokata oprocentowana wynoszącym 6,00 %. Kapitalizacja naturalnie występuje na koniec okresu. Inwestowana przez klienta kwota dzielona jest na dwie równe części i inwestowana w obie lokaty. Minimalna kwota depozytu wynosi zaledwie 2 000 złotych. Ogromnym atutem produktu jest brak górnego limitu inwestycji.

Z założenia obie lokaty są lokatami odnawialnymi, jednak ich odnowienie następuje na nieco innych warunkach. W przypadku lokaty dwumiesięcznej odnowienie następuje na aktualnych w dniu odnowienia warunkach przewidzianych dla Standardowej Lokaty dwumiesięcznej. Dokładnie taka sama zasada dotyczy lokaty 12-miesiecznej, która odnawiana jest na warunkach standardowej lokaty dwunastomiesięcznej. Wycofanie środków przed terminem zapadalności jest jak najbardziej możliwe, jednak wiąże się z tym pewne negatywne konsekwencje. Wycofując pieniądze z lokaty dwumiesięcznej będziemy się musieli liczyć z utratą wszystkich należnych odsetek. Bardziej niekorzystne warunki wiążą się z zerwaniem drugiej lokaty – dwunastomiesięcznej. W takim przypadku następuje nie tylko utrata należnych odsetek, ale również obniżenie oprocentowania przewidzianego dla depozytu dwumiesięcznego. Zrywając obie lokaty jednocześnie również utracimy całość odsetek.

By stać się posiadaczem Lokaty 50/50 wystarczy odwiedzić oficjalna stronę internetową Getin Online, wypełnić odpowiedni wniosek i dalej postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Przed wysłaniem wniosku warto dobrze zapoznać się z regulaminem i kartą produktu, które również znajdziemy na stronie.