Nowe lokaty 4-miesięczne w Meritum Banku

Meritum Bank logo
Meritum Bank

By zachęcić klientów do korzystania ze swojej oferty depozytowej Meritum Bank zdecydował się uzupełnić ją o niedostępne dotychczas lokaty o okresie zapadalności wynoszącym cztery miesiące. O ich atrakcyjności decyduje nie tylko stosunkowo krótki okres zamrożenia oszczędności, ale również to, iż są aktualnie najwyżej oprocentowanymi depozytami w ofercie podmiotu. Ile można zarobić decydują się na wybór jednego z nich?

Niezmiennie najatrakcyjniejszych produktem oszczędnościowym oferowanym przez Meritum Bank jest Lokata Pierwsza, której oprocentowanie wynosi 6,00 %. Posiada ona jednak wiele ograniczeń i wymaga założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Z tego względu bank zdecydował się uatrakcyjnić swoją standardową ofertę, którą tworzą lokaty o różnych okresach zapadalności, które założyć można za pośrednictwem Internetu lub w jednej z placówek bankowych. W zależności od wybranej opcji bank zaoferuje nieco inne oprocentowanie – by zarobić więcej warto zdecydować się na dogodną, internetową formę uruchomienia.

Lokaty dostępne w placówkach banku

Decydując się na uruchomienie czteromiesięcznej Lokaty Meritum Zysku w jednej z placówek banku oczekiwać można oprocentowania wynoszącego 5,05 %. Oprocentowanie proponowane przez bank dla pozostałych okresów jest znacznie niższe i mieści się w przedziale od 4,00 % do 4,80 %. Dokładnie takie same warunki oferuje Lokata Standardowa dla Klientów indywidualnych, która również dostępna jest wyłącznie w oddziałach. Minimalna kwota inwestycji w obu przypadkach wynosi 1 000 złotych, a odsetki kapitalizowane są na koniec okresu zapadalności. Po jego upływie środki powiększone o należne odsetki mogą zostać zawrócone klientowi lub automatycznie przeznaczone na uruchomienie kolejnej lokaty zakładanej na analogiczny okres i na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.

Lokaty zakładane za pośrednictwem Internetu

W przypadku lokat internetowych sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż oprocentowanie jest bardziej atrakcyjne. Do wyboru również są dwa depozyty – Lokata Meritum Zysku w Internecie adresowana do klientów, którzy nie posiadają w banku rachunku osobistego i nie planują jego uruchomienia, a także Lokata Standardowa Internetowa, którą założyć mogą wyłącznie posiadacze rachunku. W obu tych przypadkach minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych, odsetki kapitalizowane są po upływie wybranego okresu zapadalności, a oprocentowanie wynosi od 4,30 % do 5,25 %. Najwyższa stawka (5,25 %) dotyczy wprowadzonej w ostatnich dniach do oferty lokaty czteromiesięcznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich powyższych produktów depozytowych, a także ich regulaminy znaleźć można zarówno w placówkach jak i na oficjalnej stronie internetowej Meritum Banku.