Lokata na 6,7% w SKOK Wołomin (3M)

SKOK - logo
SKOK

SKOK Wołomin to podmiot, którego lokaty od kilku miesięcy zajmują czołowe miejsca w rankingach najwyżej oprocentowanych depozytów praktycznie dla wszystkich okresów zapadalności. W ostatnich dniach w ofercie pojawił się kolejny depozyt, który oferuje jeszcze bardziej atrakcyjne warunki aniżeli dotychczasowy lider – Lokata Bezpieczna BIS. Jakie warunki SKOK Wołomin Proponuje na najnowszej Lokacie Promocyjnej?

Podobnie jak w przypadku Lokaty Bezpiecznej BIS oprocentowanie nowej trzymiesięcznej Lokaty Promocyjnej uzależnione jest od ilości udziałów posiadanych w kasie. W przypadku, gdy jest to tylko jeden udział oprocentowanie wynosi 6,70 %! Klienci dysponujący przynajmniej 11 udziałami liczyć mogą na 6,75 %, po przekroczeniu progu 21 udziałów oprocentowanie wzrasta do 6,80 %, natomiast po przekroczeniu progu 25 udziałami do 6,85 %. Najwięcej zarobią klienci posiadający co najmniej 50 udziałów – 6,90 %. By stać się członkiem kasy należy opłacić wpisowe wynoszące 39 złotych, a następnie zakupić udziały – wartość jednego udziału wynosi 30 złotych. Minimalna koszty, jakie należy ponieść wynoszą zatem 69 złotych. Uwzględniając proponowane warunki oraz oprocentowanie innych depozytów dostępnych na rynku nie można zaprzeczyć, że oferta SKOK-u Wołomin jest bardzo atrakcyjna.

Pozostałe parametry Lokaty Promocyjnej

Skorzystanie z Lokaty Promocyjnej wiąże się nie tylko z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, ale również uruchomieniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – wpłatę na lokatę dokonać można wyłącznie za pomocą dyspozycji z konta ROR. Rachunek jest jednak bezpłatny i oprocentowany (od 3,00 % do 5,80 %). Minimalna kwota wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna nie została ustanowiona, co niewątpliwie jest ogromną zaletą produktu. Po zakończeniu się trzymiesięcznego okresu deponowania, zainwestowane środki wraz z należnymi odsetkami przelewane są na rachunek klienta. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje wypłatą jedynie 10 % należnych do dnia podjęcia lokaty odsetek.

Jak założyć Lokatę Promocyjną?

Założenie Lokaty Promocyjnej może odbywać się na dwa sposoby – poprzez wizytę w jednym z oddziałów – niestety liczba oddziałów SKOK-u Wołomin jest stosunkowo niewielka i ogranicza się tylko do wybranych województw, co stanowi pewne utrudnienie – lub drogą mailową. Wszelkie niezbędne informacje i instrukcje znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej podmiotu. Opublikowany tam został również statut SKOK-u Wołomin, w którym zawarto wiele istotnych informacji, w tym przede wszystkim informacji o członkostwie w kasie.