Nowa lokata 3-miesięczna w PKO BP (4,3-5,1%)

PKO BP logo
PKO BP

Oferta depozytowa Banku PKO BP nie jest szczególnie atrakcyjna dla osób poszukujących wysoko oprocentowanych lokat. W ostatnich dniach bank postanowił nieco mienić ten stan rzeczy i zdecydował się na wprowadzeni do oferty nowej lokaty, której termin zapadalności wynosi zaledwie 3 miesiące, a oprocentowanie w porównaniu z innymi depozytami oferowanymi przez podmiot jest stosunkowo atrakcyjne. Jak dużo można zarobić decydując się na skorzystanie z nowej oferty?

Nowy, trzymiesięczny depozyt przeznaczony jest dla klientów, którzy nie są zainteresowani zamrażaniem swoich środków na długie okresy. Oprocentowanie proponowane przez PKO BP jest różne, gdyż uzależnione jest po pierwsze od kwoty lokaty i po drugie od rodzaju lokowanych środków – dla nowych środków oprocentowanie jest nieco wyższe. Pierwszy próg stanowią kwoty mniejsze od 20 000 złotych – standardowe oprocentowanie w tym przypadku wynosi 4,30 %, jeśli jednak zdecydujemy się zdeponować środki nowe oprocentowanie zostanie zwiększone do poziomu 4,70 %. W momencie, kiedy kwota lokaty wynosić będzie przynajmniej 20 000 złotych, jednak nie przekroczy progu 50 000 złotych PKO BP zaproponuje oprocentowanie standardowe na poziomie 4,50 % oraz oprocentowanie dla nowych środków wynoszące 4,90 %. Zdecydowanie najwięcej zarobią klienci, którzy zdecydują się zdeponować kwotę wynoszącą co najmniej 50 000 złotych. W tym przypadku oprocentowanie wynosi odpowiednio 4,70 % i 5,10 %. Nawet najwyższa stawka oprocentowanie w porównaniu z innymi ofertami dostępnymi dziś na rynku nie jest zanadto atrakcyjna. Bez najmniejszych trudności zdołamy znaleźć znacznie wyżej oprocentowane depozyty.

Pozostałe parametry

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit inwestycji nie istnieje, dlatego też osoby zainteresowane zdeponowaniem znacznej kwoty nie powinny mieć jakichkolwiek trudności. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a zysk z lokaty standardowo podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jak założyć lokatę?

Założenie lokaty jest niezwykle proste i nie zajmuje zbyt wiele czasu. W zależności od tego, czy lokować będziemy środki nowe czy przenosić na lokatę środki z innego depozytu w PKO BP będziemy mogli skorzystać z innej formy. W przypadku inwestowania nowych środków niezbędna jest wizyta w jednym z oddziałów banku czy też jednej z agencji PKO BP. Dokładnie tak samo założymy lokatę z aktualnie zdeponowanych środków, jednak dodatkowo bank umożliwia jej uruchomienie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Więcej szczegółów oraz dodatkowe informacje znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Banku PKO BP.