Lokata 10-dniowa w Banku Pocztowym (5,80%)

Bank Pocztowy logo
Bank Pocztowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy nie są zainteresowani lokowaniem swoich oszczędności na dłuższe okresy Bank Pocztowy przygotował atrakcyjnie oprocentowaną lokatę o terminie zapadalności wynoszącym zaledwie 10 dni. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z takiego depozytu i ile można w ten sposób zarobić?

Lokata 10-dniowa to krótkoterminowy depozyt, którego oprocentowanie wynosi aż 5,80 %. Jak na tak krótki okres propozycja Banku Pocztowego prezentuje się niezwykle konkurencyjnie. Jakie jeszcze zalety posiada ten produkt? Wbrew pozorom jest ich całkiem sporo. Po pierwsze istotny jest fakt, iż minimalna kwota inwestycji to tylko 500 złotych, dzięki czemu nawet osoby nieposiadające znacznych środków finansowych mogą aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami i stosunkowo szybko je pomnażać. Po drugie każdy klient może posiadać dowolną liczbę takich lokat. Bank ponadto oferuje możliwość ich odnowienia. Na uwagę zasługuje także fakt, iż pomimo bardzo krótkiego okresu trwania lokaty, Bank Pocztowy nie wymaga od swoich klientów założenia ani też posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Wszystko to sprawia, iż oferta ta jest niezwykle kusząca.

Jak założyć Lokatę 10-dniową?

W celu założenia lokaty 10-dniowej (lub innej lokaty internetowej oferowanej przez Bank Pocztowy) należy wejść na stronę internetową banku i wybrać interesujący nas produkt. Po złożeniu wniosku na podany przy rejestracji adres mailowy otrzymamy wiadomość z podstawowymi informacjami na temat wybranego przez nas produktu oraz danymi do przelewu. Postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanej wiadomości dokonajmy przelewu środków na lokatę i poczekajmy na potwierdzenie jej otwarcia. Kiedy zakończymy całą procedurę sukcesem nie pozostanie nam nic innego jak tylko oczekiwać terminu zakończenia się lokaty. Dzień po upływie zapisanego w umowie terminu zainwestowane przez nas środki wraz z należnymi odsetkami przekazane zostaną na rachunek, z którego dokonaliśmy przelewu na lokatę.

Jeśli będziemy zmuszeni wycofać zainwestowane środki również będziemy mogli zerwać lokatę za pośrednictwem Internetu lub w każdej placówce Banku Pocztowego. W przypadku tego drugiego rozwiązania będziemy potrzebowali umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, którą otrzymaliśmy drogą mailową oraz dokument tożsamości. Jak można się domyślić wycofanie środków przed terminem zakończenia się lokaty skutkuje utrata całości należnych odsetek. Więcej szczegółów dotyczących produktu oraz praktyczny kalkulator pozwalający obliczyć wysokość zysku z wybranej przez nas lokaty znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Banku Pocztowego.