Konto Mocno Oszczędzające w Polbanku

Polbank Logo
Konto Mocno Oszczędzające w Polbanku

Spośród wielu produktów bankowych najbardziej korzystne są te, które oprócz  gromadzenia pomnażają nasze pieniądze. Klasyczny rachunek bankowy przede wszystkim gromadzi nasze pieniądze. Odsetki uzyskiwane na takim rachunku są tak małe, że trudno zaliczyć je do sposobów na pomnażanie naszych pieniędzy.

Dobrym sposobem na pomnażanie zgromadzonych pieniędzy są lokaty terminowe. Tu jednak trzeba zamrozić swoje środki na określony czas i nie ma się do nich swobodnego dostępu. Stosunkowo nowym produktem bankowym są konta oszczędnościowe. Są to konta, na których oszczędzamy i pomnażamy swoje pieniądze, a dzieje się tak dzięki wysokiemu oprocentowaniu tych kont. Na takim koncie nasze pieniądze pomnażane są każdego dnia a my mamy całkowity i swobodny dostęp do naszych środków.

Do takich kont należy oferowane przez Polbank Konto Mocno Oszczędzające. Na Koncie Mocno Oszczędzającym odsetki od twoich pieniędzy kapitalizowane są każdego dnia, dzięki temu zysk jest natychmiastowy a oprocentowanie konta znacznie większe niż na lokatach terminowych. Na koncie twoje oszczędności procentują dla ciebie codziennie. Ponadto nic cię ono nie kosztuje, nie płacisz bowiem za jego uruchomienie ani nie ponosisz kosztów związanych z  jego obsługą. Jeśli chcesz możesz jednocześnie uruchomić kilka kont oszczędzających. Na każdym z nich możesz odkładać i pomnażać pieniądze przeznaczone na określony cel, na przykład na mieszkanie, samochód czy wczasy.

Zakładając Konto Mocno Oszczędzające mamy możliwość wykonywania darmowych przelewów wewnętrznych. Co miesiąc możesz też wypłacić za darmo pieniądze w placówce banku. Konto daje ci także możliwość dokonywania darmowych przelewów zewnętrznych jeśli dokonasz ich przez bankowość internetową Polbank24.

Wraz z kontem oszczędnościowym warto otworzyć w Polbanku również podstawowy rachunek bankowy. Wówczas na rachunek ten możesz przelewać środki z Konta Mocno Oszczędzającego a następnie dokonywać darmowych przelewów zewnętrznych oraz wypłat z bankomatów.

Oprocentowanie

Na Koncie Mocno Oszczędzającym oprocentowanie wynosi 5,5 procent. Dzięki temu, że środki zgromadzone na koncie kapitalizowane są codziennie, w rezultacie możesz zyskać nawet więcej niż na lokatach oprocentowanych na 6,8 procent. Łatwo porównać zyski jakie wynikają codziennej kapitalizacji na koncie Mocno Oszczędzającym z kapitalizacją na zwykłej lokacie. Załóżmy, że inwestujesz kwotę 5000 zł. W przypadku Konta Mocno Oszczędzającego oprocentowanego na 5,5 procent, gdzie odsetki kapitalizowane są codziennie po pół roku oszczędzania zyskasz 139,75 zł. Inwestując tę samą kwotę w tradycyjną lokatę oprocentowaną na 6,8 procent, zyskujesz po sześciu miesiącach kwotę  138,47 zł. Mając do dyspozycji kwotę 10000 zł  po pół roku uzyskasz kwotę 279,59 zł, a na lokacie terminowej zyskujesz 275,93 zł. Z kolei mając do dyspozycji kwotę 15000 zł na Koncie Mocno Oszczędzającym zarabiasz 419,31 zł, a na lokacie terminowej zarabiasz 414,04 zł.

Aby uzyskać oprocentowanie w wysokości 5,5 procent, na twoim koncie musi znaleźć się kwota do 15000 zł. Jeśli dysponujesz kwotą wyższą niż 15000 zł możesz założyć dwa, lub więcej Kont Mocno Oszczędzających. W chwili zakładania  musisz posiadać rachunek bankowy w Polbanku.