Lokata Internetowa w Invest Banku (do 5,10% na 6M)

Invest Bank logo
Invest Bank

Znalezienie w ofercie Invest Banku lokaty proponującej atrakcyjne warunki deponowania oszczędności nie jest szczególnie prostym zadaniem, gdyż oprocentowanie rzadko kiedy przekracza poziom 5,00 %. Najwyżej oprocentowane są lokaty sześciomiesięczne, a konkretniej rzecz ujmując sześciomiesięczna Lokata Internetowa. Ile można zarobić wybierając ten produkt z oferty Invest Banku?

Lokata internatowa to produkt depozytowy, o kilku okresach zapadalności – 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. W zależności od wybranej opcji bank zaoferuje nieco inne oprocentowanie. Dla najkrótszego okresu zapadalności oprocentowanie wynosi 2,80 %. Lokata czternastodniowa pozwala zarobić 3,30 %. Wybierając z oferty depozyt miesięczny zarobimy 3,70 %. W pozostałych przypadkach oprocentowanie wynosi przynajmniej 5,00 % – dla lokaty trzymiesięcznej jest to 4,80 %, dla sześciomiesięcznej 5,10 %, natomiast dla rocznej 5,00 %. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu zapadalności. Po upływie zapisanego w umowie terminu lokata może być automatycznie odnowiona. W przypadku wydania innej dyspozycji kapitał wraz z naliczonymi odsetkami przelany zostanie na rachunek, z którego dokonano wpłaty.

Dodatkowe informacje

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit inwestycji nie został ustanowiony, a więc osoby zainteresowane zdeponowaniem znacznej wielkości środków nie będą miały z tym najmniejszych problemów. Zerwanie lokaty przed czasem wiąże się standardowo z negatywnymi konsekwencjami – w przypadku wycofania środków przed upływem trzech miesięcy utracone zostaną wszystkie naliczone odsetki, gdy wycofanie środków nastąpi w późniejszym terminie bank wypłaci odsetki obliczone według najniższe stopy procentowej obowiązującej w banku dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych.

Jak założyć Lokatę internetową?

Lokata internetowa jak sama nazwa wskazuje zakładana jest za pośrednictwem Internetu. Na stronie internetowej Invest Banku znaleźć można wniosek online, który należy wypełnić, a następnie zastosować się do otrzymanych instrukcji. Co istotne bank nie wymaga założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Niezbędne jest jednak jego posiadanie (w Invest Banku lub innym banku), bowiem zarówno wpłaty jak i wypłaty z lokaty następują wyłącznie w formie bezgotówkowej. Co istotne dane podane podczas wypełniania wniosku o uruchomienie Lokaty internetowej powinny być zgodne z danymi właściciela rachunku. W przypadku stwierdzenia ich niezgodności dokonanie przelewu zasilającego lokatę nie będzie możliwe.

Przed skorzystaniem z oferty warto dokładnie zapoznać się z regulaminem produktu, który znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Invest Banku.

 

Obniżki oprocentowania lokat na całego

Obniżki oprocentowania na całego
Obniżki oprocentowania na całego

Po zaprowadzonych w ostatnich tygodniach obniżkach stóp procentowych przez RPP banki zareagowały natychmiastowo i szybko publikowały nowe tabele oprocentowania oferowanych depozytów. Co istotne obniżki oprocentowania depozytów stosowane przez banki znacząco przekraczają obniżki zaprowadzone przez RPP. Tylko przez dwa ostatnie dni nowe, znacznie mniej atrakcyjne dla klientów tabele oprocentowania zaprezentowało aż 5 podmiotów bankowych – Invest Bank, Alior Bank, Eurobank, Toyota Bank, Meritum Bank, przez co znalezienie dziś wysokooprocentowanej lokaty nie jest zbyt prostym zadaniem.

Invest Bank

Do niedawna najwyżej oprocentowany depozyt z oferty Invest Banku pozwalał zarobić 5,80 %. Po ogłoszeniu 15 stycznia nowej tabeli oprocentowania oferta banku stała się znacznie mniej atrakcyjna. Znaleźć w niej można szereg depozytów o okresach zapadalności wynoszących od 1 dnia do nawet 5 lat. Wysokość proponowanych przez bank warunków deponowania uzależniona jest od wybranego okresu zapadalności, a nierzadko także wielkości inwestycji. Najbardziej atrakcyjnym depozytem niezmiennie pozostaje sześciomiesięczna Lokata internetowa, jednak jej oprocentowanie nie wynosi już 5,80 %, ale zaledwie 5,10 %.

Alior Bank

Nową tabelę oprocentowania również 15 stycznia opublikował Alior Bank. W ofercie tego podmiotu znaleźć można standardowe lokaty o okresach zapadalności wynoszących od 10 dni do 36 miesięcy. Niestety nigdy nie należały one do szczególnie atrakcyjnych, a po zaprowadzonych obniżkach z pewnością wiele osób skłonią do znalezienia bardziej konkurencyjnych rozwiązań. Dla najkrótszego okresu oprocentowanie wynosi 2,00 %, w najlepszym przypadku (3 miesiące, 9 miesięcy, 10 miesięcy, 12 miesięcy) 4,05 %. Znacznie wyższe oprocentowanie proponowane jest na lokatach oferowanych w ramach programu Razem Zyskujesz, jednak wymaga to skorzystania z dodatkowego produktu inwestycyjnego.

Eurobank

Nowa tabela oprocentowania Eurobanku również zakłada wiele obniżek. Pośród produktów depozytowych oferowanych przez bank znaleźć można szeroki wybór lokat o różnych okresach zapadalności, których oprocentowanie uzależnione jest od kilku czynników – rodzaju oprocentowania (zmienne/stałe), wielkości inwestycji oraz sposobu założenia (placówka/Internet lub telefon). Najwyżej oprocentowane są lokaty o stałym oprocentowaniu – stawka oprocentowania proponowana dla lokaty jednomiesięcznej mieści się w przedziale od 3,70 % do 3,90 %, natomiast dla osiemnastomiesięcznej od 5,25 % do 5,45 %. Atrakcyjność pozostałych produktów jest znacznie niższa.

Toyota Bank

Lokaty oferowane przez Toyota Bank na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiały się w rankingach najlepszych depozytów bankowych, jednak dzisiejsze stawki trudno z nimi porównywać. Oferta depozytowa banku jest bardzo szeroka, a wysokość oprocentowania zależy od długości okresu deponowania, a nierzadko również wielkości inwestycji. Dla najkrótszego, miesięcznego okresu oprocentowanie wynosi maksymalnie 3,60 %. Znacznie bardziej atrakcyjne warunki proponowane są na dwunastomiesięcznej Lokacie Kapitalnej z codzienną kapitalizacja odsetek – pozwala ona na wypracowanie zysku w wysokości 5,55 %. Pozostałe depozyty oferują nieco niższe oprocentowanie 5,40 % – 5,50 %.

Meritum Bank

Nowa tabela oprocentowania w Merium Banku opublikowana została 14 stycznia. W ofercie banku znaleźć można lokaty z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym, których oprocentowanie uzależnione jest od tego, czy ich uruchomienie odbywa się za pośrednictwem Internetu czy w placówce.  W przypadku zakładania lokaty z oprocentowaniem stałym przez Internet oferowane warunki wynoszą zaledwie 4,30 % dla lokaty miesięcznej, 5,20 % dla trzymiesięcznej, 5,10 % dla sześciomiesięcznej oraz 5,00 % dla rocznej. W przypadku depozytów dłuższych – 24- i 36-miesięcznych oprocentowanie jest zmienne i ustalane na podstawie aktualnej stawki WIBOR 6M powiększonej odpowiednio o 1,0 p. p. i 1,1 p. p. dla osób nieposiadających konta oraz o 1,1 p. p. i 1,2 p. p. dla osób posiadających rachunek. W placówkach dostępne są jedynie lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie wynosi od 4,00 % do maksymalnie 5,00 %.

 

Nowa e-lokata w Invest Banku

Invest Bank logo
Invest Bank

Nowa e-lokata, która niedawno pojawiła się w ofercie Invest Banku to lokata internetowa, której założenie jest niezwykle proste i szybkie, a proponowane oprocentowanie depozytu stosunkowo wysokie.  W porównaniu z wieloma innymi lokatami dostępnymi obecnie na rynku nie jest to zbyt interesujący produkt, jednakże wygoda uruchamiania takiej lokaty oraz zróżnicowane okresy jej trwania nieco rekompensują wszelkie wady.

Decydując się na założenie lokaty internetowej w Invest Banku możemy wybrać jeden z sześciu okresów – 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. Wysokość oprocentowania dla każdego z tych okresów wynosi odpowiednio: 2,1 %, 3,1 %, 3,5 %, 4,5 %, 4,7 %, 5,0 %. Oprocentowanie szczególnie dłuższych okresów jest dość atrakcyjne. Prócz tego atutami produktu są niska minimalna kwota lokaty ustanowiona na poziomie 1 000 złotych oraz brak konieczności wizyty w oddziale banku. E-lokatę zakłada się bowiem za pośrednictwem Internetu. W tym celu konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku, który znaleźć można na stronie internetowej Invest Banku.


Kapitalizacja odsetek na lokacie internetowej następuje na zakończenie okresu deponowania środków. Należne odsetki są automatycznie przelewane na konto, z którego dokonano wpłaty na lokatę i które podane zostało we wniosku o złożenie depozytu. Dla wygody klientów e-lokata jest automatycznie odnawiana na analogicznych warunkach. Więcej szczegółów dotyczących produktu znaleźć można na stronie internetowej Invest Banku.