Inteligo – Dobolokata

Inteligo logo
Inteligo

Dobolokata w banku Inteligo jest jedną z lokat, dzięki którym możemy uniknąć płacenia podatku Belki. Dzieje się tak dzięki codziennej kapitalizacji odsetek, co sprawia, że nie przekraczają one 2,49zł. W takim wypadku, podatek po zaokrągleniu do pełnych złotówek (zgodnie z ordynacją podatkową w Polsce) wynosi 0zł. Pozwala to na zwiększenie naszych zysków kapitałowych.

Dobolokata nie jest jednak lokatą jednodniową, pomimo codziennych kapitalizacji. Nasze pieniądze wpłacamy tam na jeden z trzech możliwych do wyboru okresów umownych: 1, 3 lub 6 miesięcy. Od tego, na jak długo chcemy ulokować nasze środki, zależy oprocentowanie, jakie dostaniemy od banku. W przypadku lokaty zakładanej na 1 miesiąc, oprocentowanie w skali roku wynosi 3,60%, co odpowiada 4,44% dla lokaty tradycyjnej, gdzie odliczany jest podatek Belki. Otwierając lokatę na 3 miesiące, otrzymamy oprocentowanie 3,85%, czyli odpowiednik 4,75% na zwykłej lokacie, natomiast w przypadku lokaty sześciomiesięcznej, nasze zyski będą na poziomie 4,10% w skali roku, czyli 5,06%, gdybyśmy musieli odprowadzić podatek. Zarobione odsetki przeliczane są codziennie i doliczane są do naszego rachunku oszczędnościowego.


Aby założyć Dobolokatę, należy posiadać założone konto w banku Inteligo, wraz z otwartym rachunkiem oszczędnościowym. Samo założenie lokaty może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest założenie przez Internet. Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej Inteligo, wybrać odpowiednią zakładkę, określić interesujące nas parametry lokaty (okres umowy, kwota, działania po zakończeniu umowy) oraz zaakceptować regulamin. Od tej pory rozpoczyna się okres umowy i naliczanie naszych odsetek. Drugim sposobem na założenie Dobolokaty jest kontakt z konsultantem poprzez telefon.

Po zakończeniu okresu umownego, mamy dwie opcje do dyspozycji. Albo nasze środki zostaną w całości przelane na rachunek oszczędnościowy i lokata zostanie zerwana, albo Dobolokata zostanie automatycznie odnowiona, na warunkach aktualnie oferowanych przez bank, na ten sam okres, co kończąca się lokata. Wybór jednej z powyższych opcji zależny jest od tego, co zaznaczymy w formularzu, w czasie zakładania Dobolokaty, lecz można ją zmienić przez cały czas trwania umowy, kontaktując się telefonicznie z konsultantem.

Jeżeli jesteśmy zmuszeni do zerwania Dobolokaty, przed zakończeniem okresu, na jaki zawarliśmy umowę, bank odlicza od naszego kapitału 50% kwoty odsetek, które naliczone zostały nam od początku działania umowy, czyli od założenia lub przedłużenia danej lokaty, do dnia poprzedzającego dzień zerwania. Brak jest również możliwości dopłacania środków do trwającej już lokaty.

Aby założyć Dobolokatę, musimy również dysponować minimalną kwotą pieniędzy, którą bank ustalił na poziomie 1000zł. Maksymalna kwota, za względu na sposób naliczania podatku (zgodnie z ordynacją podatkową) może wynosić maksymalnie 20000zł, by wynosił on 0zł. Jeżeli chcemy zainwestować większą kwotę, możemy założyć kilka lokat jednocześnie.