Inteligo obniża oprocentowanie Igo Lokaty

Inteligo logo
Inteligo

Inteligo po długim czasie utrzymywania się dość wysoko w rankingach lokat zdecydował się obniżyć oprocentowanie Igo Lokaty. Mogłoby się wydawać, że Inteligo należy do hojnych, oferował przecież lokatę z czołówki. Jednak sytuacja okazuje się nieco inna jeśli bliżej na to spojrzymy. Jest to wynik spóźnionej reakcji banku na obniżki stóp procentowych. Tak więc inne banki po prostu obniżały swoje oprocentowanie szybciej, trafienie w czołówki rankingów było więc gapowym płaconym przez Inteligo.

Igo Lokata jest produktem dość nietypowym. Co prawda okresy lokaty są standaryzowane i wynoszą 3M, 6M, 9M i 12M, lecz oprocentowanie jest, w przeciwieństwie do większości innych lokat, odwrotnie proporcjonalne do okresu. Wynika z tego fakt, że najwyższe oprocentowanie otrzymamy na depozycie 3M (4,20%), a najniższe na 12M (3,80%). Odsetki kapitalizowane są co miesiąc, co teoretycznie powinno przynieść korzyści w postaci procentu składanego, lecz dla dostępnych okresów i liczby kapitalizacji w trakcie trwania lokaty, nie przekłada się on istotnie na wzrost oprocentowania.

Oprocentowanie w zależności od okresu (poprzednio):

3 miesiące – 4,20% (5,00%)
6 miesięcy – 4,05% (5,10%)
9 miesięcy – 3,90% (5,20%)
12 miesięcy – 3,80% (5,00%)

Widzimy więc, że największe zmiany objęły dłuższe okresy, szczególnie 9M, gdzie zmiana wyniosła aż 1,30%. Sytuacja jest o tyle niemiła, że bank przez swoją decyzję wypadł z górnej części tabeli najlepiej oprocentowanych lokat.

Aby założyć lokatę, nie jest wymagane posiadanie konta w Inteligo. Pieniądze po prostu wrócą na konto, z którego wpłacaliśmy nasze środki. Minimalna kwota, aby założyć depozyt wynosi 1000zł. Lokata przedłuża się automatycznie na warunkach tego samego depozytu w dniu przedłużania (pod warunkiem, że nie zrezygnujemy z tego wariantu oraz niewycofania produktu z oferty). W przypadku wcześniejszego zerwania bank nie wypłaca żadnych zgromadzonych odsetek.

Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej Inteligo.