Lokaty w Polbanku będą miały gwarancje BFG

Polbank logo
Polbank

Pewnie niewielu klientów Polbanku zdawało sobie z tego sprawę, ale ten grecki bank nie posiadał gwarancji BFG. Wszystko za sprawą tego, iż nie był on normalnym bankiem krajowym, a jedynie odziałem instytucji kredytowej, który gwarancje posiadał, ale jedynie greckiego odpowiednika BFG.

Wszystko się zmieniło z dniem 29 sierpnia 2011r., kiedy to Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na przekształcenie go w normalny bank krajowy, posiadający takie same uprawnienia i obowiązki jak inne, funkcjonujące już od pewnego czasu. Zmianie ulegnie również nazwa banku, który nie będzie się już nazywać „EFG Eurobank Ergasias SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”, a „Polbank EFG” S.A.


Zmiana nie powinna mieć większych konsekwencji dla klientów z wyjątkiem objęcia ich gwarancją polskiego BFG, a nie greckiego HDIGF (Hellenic Deposit & Investment Guarantee Fund). Wszyscy wiemy w jakiej sytuacji jest Grecja i mimo tego, że teoretycznie na pewność gwarancji nie powinna mieć wpływu sytuacja gospodarcza kraju, to klienci powinni być z tej zmiany zadowoleni.

Przekształcenie jest związane z transakcją przejęcia Polbanku przez austriacki Raiffeisen Bank, ogłoszoną na początku tego roku. Był to jeden z warunków umowy, który Polbank musiał spełnić.

Jakie są gwarancje lokat bankowych?

Jakie są gwarancje lokat bankowych?
Jakie są gwarancje lokat bankowych?

Najpopularniejszą formą oszczędzania wśród Polaków (uwzględniając usługi dostępne w bankach) są lokaty bankowe. Mimo że nie zapewniają one wysokich odsetek, to wiele osób nie wyobraża sobie wpłacania ciężko zarobionych pieniędzy na inną inwestycję. Wszystko sprowadza się do jednego, głównego atutu lokat – bezpieczeństwa. Depozyty w polskich bankach posiadają odpowiednie gwarancje, dzięki czemu nawet w przypadku upadku placówki pieniądze wrócą do klienta.

Nieustannie podnoszące się ceny w sklepach nie sprzyjają regularnemu oszczędzaniu. Dlatego każdy przeciętny Polak przed wpłatą swojego kapitału na konto jakiegokolwiek banku trzy razy przemyśli decyzję. Oczywiście jest to jak najbardziej pożądane. Wątpliwości nie zatrzymują się jednak nad pytaniem o gwarancje lokat bankowych. Wystarczy krótka analiza obecnych przepisów, by bez większych oporów skorzystać z takiej formy powiększania swojej nadwyżki finansowej. Wszystko jest bowiem w pełni bezpieczne i kluczowymi kwestiami powinny być oprocentowanie i czas trwania depozytu.

Największe obawy inwestorów wiązały się kilkanaście lat temu z ewentualnym upadkiem banku, do którego wpłacą kapitał. W 1994 roku na taką okoliczność został powołany Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Początkowo instytucja zapewniała zwrot tylko części zainwestowanej gotówki. Owszem, podnosiło to bezpieczeństwo, ale nikt nie miał gwarancji odzyskania swoich pieniędzy. Od stycznia 2011 roku przepisy się jednak zmieniły. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, lokaty bankowe w kwocie nie przekraczającej 100 tysięcy euro są w pełni gwarantowane! Dodatkowo zachowane muszą zostać krótkie terminy wypłaty „odszkodowania”.

Przed otwarciem depozytu w danej placówce, wystarczy sprawdzić czy jest ona objęta programem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wtedy możemy skupić się wyłącznie nad wyborem najlepszej lokaty bankowej, z wysokim oprocentowaniem i autentycznymi zyskami. Umowa podpisywana z bankiem zapewnia otrzymanie odsetek, a nawet w przypadku upadku placówki, swoje pieniądze odzyskamy (wraz z naliczonymi do tej pory zyskami).

Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Rynek finansów jest bardzo specyficzny. Wszelkie objawy niebezpieczeństwa utraty nawet części kapitału przez inwestorów kończą się nagłym kryzysem, spowodowanym wycofaniem pieniędzy. Banki muszą działać sprawnie, nie dając po sobie poznać chwil lekkiego zachwiania płynności. Duże placówki rzadko spotyka taki problem, mniejsze i młodsze dużo częściej, ale nieustannie potrzebne jest zabezpieczenie w nagłych przypadkach. Na takie okoliczności w 1994 roku został powołany Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Obecnie banki są uważane za jedne z najlepiej prosperujących instytucji nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie zupełnie się już nie opłaca. Po pierwsze inflacja niejako zmniejsza ich wartość, a po drugie są mniej bezpiecznie niż na koncie. Jeszcze lepszym rozwiązaniem na przechowywanie nadmiaru gotówki są lokaty bankowe, których popularność jest między innymi zasługą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki instytucji powołanej na mocy ustawy w 1994 roku nie ma możliwości utraty kapitału. Nawet po upadku placówki, oczywiście o ile należała do BFG.


Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się przede wszystkim gwarantowaniem lokat w polskich bankach. Dzięki temu zainwestowane pieniądze, nawet w przypadku całkowitego upadku banku, wracają do inwestora. Od 2011 roku maksymalny zwrot może wynieść 100 tysięcy euro, pokrywając 100% kapitału plus naliczone odsetki. Jednak to tylko jeden z działów, w którym działa BFG. Ze względu na bezpośredni kontakt z klientami, najbardziej znany.

Sprawne działanie instytucji finansowych często nie jest możliwe wyłącznie w oparciu o posiadany kapitał. Tutaj Bankowy Fundusz Gwarancyjny również oferuje swoją pomoc. Żeby nie dopuścić do utraty płynności finansowej którejkolwiek placówki, udzielane są pożyczki pomagające powrócić do normalnego funkcjonowania. Między innymi z tej działalności pochodzą środki na utrzymanie BFG – odsetki od udzielonych kredytów.

Kwoty pojawiające się przy Bankowym Funduszu Gwarancyjnym najczęściej kończą się minimum sześcioma zerami. Skąd więc instytucja bierze taki kapitał? Składa się na to wiele czynników. Przede wszystkim – składki członkowskie polskich banków. Skarb Państwa również dokłada swoje dotacje, a część pieniędzy pochodzi z zagranicznej pomocy. Jeśli BFG nadal brakowałoby gotówki, bez większych problemów może ją uzyskać od Narodowego Banku Polskiego.

Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest regulowana ustawą. Wszystko to ma na celu zapewnienie ciągłości finansowej polskich banków i budowanie zaufania. Jeszcze kilkanaście lat temu społeczeństwo niechętnie inwestowało swoje pieniądze w lokaty, ale po utworzeniu BFG, a tym bardziej nowelizacji przepisów z 2011 roku, bezpieczeństwo stoi na wysokim poziomie. Jeśli tylko dana placówka jest członkiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bez żadnych oporów możemy powierzyć jej swoje oszczędności.