Getin Bank obniża oprocentowanie swoich lokat

Getin Bank logo
Getin Bank

Kilka dni po obniżce oprocentowania swoich depozytów w Getin Online, bank obniża je również w swoich placówkach. Zmiany są niewielkie, można powiedzieć kosmetyczne. Świadczą jednak o konsekwentnej polityce banku w kwestii dostosowywania oprocentowania depozytów do sytuacji panującej na rynku lokat bankowych oraz wysokości stóp procentowych.

Obniżeniu o 0,1% uległo oprocentowanie większości depozytów m.in. Lokaty Miesiąca, Lokaty na Plus oraz Lokaty Miesięczny Zysk. Obecnie najwyższe oprocentowanie otrzymamy na Lokacie na Plus – 4,10% (24M) z ROR lub 4,00% bez ROR. Na krótszych depozytach otrzymamy zdecydowanie mniej, bo 3,60% na 6 miesięcy (Lokata Miesiąca z ROR, 3,50% bez ROR-u) oraz 3,40% na 3 miesiące (Lokata Miesiąca z ROR, 3,30% bez ROR-u). Inne lokat mają na tyle niskie oprocentowanie, że nie będziemy o nich wspominać.

Alternatywa w Getin Online

Biorąc pod uwagę ofertę Getin Banku, lepiej skorzystać z oferty tej instytucji dostępnej wyłącznie przez Internet. Decydując się na najdłuższy okres (24M), w ofercie mamy Lokatę 24-miesięczną z oprocentowaniem 4,30%. Wybierając krótsze depozyty warto zwrócić uwagę na Lokatę Prezesa (obecnie 3,78%, 12M), Lokata Bumerang (4,50%, 1 dzień, konieczność codziennego odnawiania) oraz Lokatę na Start (5,50%, tylko dla nowych klientów).

Więcej informacji oraz aktualna oferta znajdują się na stronie banku.

 

Lokata na Start teraz „tylko” na 7%

Getin Bank logo
Getin Bank

Po zaprowadzonych w ostatnim czasie obniżkach oprocentowania lokat, wywołanych kolejnymi obniżkami stóp procentowych, depozyty oferowane przez Getin Online stały się znacznie mniej atrakcyjne. Mniej zarobią przede wszyscy klienci zainteresowani krótkimi okresami deponowania oraz wszyscy ci, którzy zdecydują się skorzystać z Lokaty na start, która wciąż stanowią najbardziej atrakcyjną alternatywę. Ile można zarobić decydują się na ten depozyt?

Do niedawna oprocentowanie proponowane na Lokacie na start wynosiło 7,50 %, co stawiało ją na szczycie najbardziej konkurencyjnych depozytów na rynku. Oczywiście tak atrakcyjne warunki wiązały się i nadal wiążą z koniecznością spełnienia pewnych warunków – lokatę założyć można tylko jeden raz, a jej maksymalna kwota wynosi zaledwie 10 000 złotych. Po obniżeniu oprocentowania Lokata na start pozwala zarobić 7,00 %. Mimo wszystko nawet po obniżce proponowane przez bank warunki  pozostają bardzo atrakcyjne. Aktualnie w ofercie banku znaleźć można tylko dwie lokaty proponujące 6,00 % – niestety są to lokaty wymagające zamrożenia swoich oszczędności na długi czas, a dokładniej rzecz ujmując 24 lub 36 miesięcy – oraz kilka krótszych lokat, których oprocentowanie wynosi 4,75 %, 4,85 % i 4,95 %.

Pozostałe cechy Lokaty na start

Lokata na start to dwumiesięczny depozyt, którego minimalna kwota wynosi zaledwie 500 złotych, natomiast maksymalna wspomniane wcześniej 10 000 złotych. Depozyt automatycznie zakładany jest jako odnawialny, jednak po zalogowaniu się do systemu za pomocą otrzymanych droga mailową i telefoniczną danych można dokonać zmiany tego parametru. Warto o tym pamiętać, bowiem ewentualne odnowienie nastąpi na znacznie mniej atrakcyjnych warunkach – zgodnych z warunkami przewidzianymi w dniu odnowienia na trzymiesięcznej Lokacie Standardowej.  Zaletą produktu jest również fakt, iż ewentualne zarwanie lokaty przed umownymi 2 miesiącami nie powoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji – klient otrzyma 100 % należnych odsetek za rzeczywisty okres deponowania.

Jak założyć Lokatę na start?

Lokatę na start, podobnie jak inne depozyty oferowane przez Getin Online, zakłada się za pośrednictwem internetowego wniosku, który znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej banku. Po jego wypełnieniu klient otrzymuje dane do logowania oraz numer konta, na który powinien dokonać wpłaty. Złożony wniosek ważny jest tylko przez 7 dni. Szczegółowe instrukcje oraz regulamin produktu zamieszczono na stronie internetowej Getin Online.

 

Lokata Prezesa w Getin Online (6,01% – zmienne, 12M)

Getin Bank logo
Getin Bank

Wraz ze zniknięciem z oferty Getin Online Lokaty Świątecznej w ofercie banku pojawiła się Lokata Prezesa, która nie jest co prawda najwyżej oprocentowanym depozytem, jednak mimo wszystko znaleźć ją można w zestawieniu najlepszych lokat bankowych w swojej kategorii. Jakie warunki proponuje Getin Online na swym nowym, oferowanym jedynie do 30 grudnia 2012 roku depozycie?

Lokata Prezesa to dwunastomiesięczny depozyt bankowy z kapitalizacją na koniec okresu, którego oprocentowanie uzależnione jest od kształtowania się wskaźnika WIBOR 1M. Zgodnie z regulaminem produktu oprocentowanie wynosi równowartość stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego powiększonej o 1,5 punktu procentowego. Aktualnie jest to 6,01 %. Jak wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku bankowym będzie się kształtowała w kolejnym miesiącu? Odpowiedź na to pytanie poznamy już za kilka dni. Osoby, które nie są w stanie zaakceptować zmiennego oprocentowania z obawy przed możliwymi spadkami oprocentowania powinny zdecydować się na alternatywne lokaty. Gotowi na akceptację takiego ryzyka powinni się pospieszyć, gdyż lokata pozostanie w ofercie jedynie do 30 grudnia bieżącego roku.

Parametry Lokaty Prezesa

Minimalna kwota inwestycji wynosi standardowo 1 000 złotych, natomiast górny limit ustanowiono na poziomie 1 000 000 złotych. Ze względu na tak dogodne progi powodów do narzekań nie powinni mieć zarówno drobni jak i ci nieco więksi inwestorzy. Z założenia Lokata Prezesa jest depozytem odnawialnym, jednakże w dowolnym czasie jej trwania można dokonać zmiany tego parametru – wystarczy tylko zalogować się do systemu i wprowadzić odpowiednie zmiany w zakładce „Szczegóły lokaty”. Decydując się na ewentualne przedłużenie należy się liczyć z tym, iż warunki, jakie zaoferuje nam Getin Online będą nieco inne – zgodne z warunkami przewidzianymi dla dwunastomiesięcznej Lokaty Standardowej w dniu odnowienia. Najprawdopodobniej będą one znacznie mniej atrakcyjne od tych obecnych. Co w przypadku ewentualnego zerwania lokaty przed upływem oznaczonego w umowie terminu? Standardowo wcześniejsze wycofanie środków skutkuje utrata całości należnych odsetek.

Jak założyć lokatę?

Lokatę Prezesa, podobnie jak wszystkie inne depozyty dostępne w ofercie Getin Online, założyć można wyłącznie za pośrednictwem Internetu. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek, który znaleźć można na stronie internetowej banku, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, które otrzymamy na wskazany w formularzu adres mailowy. Getin Online nie wymaga uruchamiania w tym celu rachunku osobistego lub korzystania z jakiegokolwiek dodatkowego produktu, dzięki czemu formalności nie powinny zająć nam dłużej aniżeli kilka minut. Regulamin produktu oraz wszystkie niezbędne informacje na temat produktu, z którymi warto się uprzednio zapoznać, zamieszczono w oficjalnym serwisie internetowym banku.

 

Lokata Fantastyczna w Getin Online (6,1%, 12M)

Getin Bank logo
Getin Bank

Lokata Fantastyczna to najnowszy, promocyjny depozyt oferowany przez Getin Online. Skorzystanie z promocji wymaga jednak bardzo szybkiego podjęcia decyzji, ponieważ jest ona zaledwie jednodniowa – trwa jedynie do 12 listopada bieżącego roku. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ Getin Online słynie z krótkich promocji, które na ogół oferują atrakcyjne warunku. Jak jest w tym przypadku? Ile można zarobić decydując się na założenie Lokaty Fantastycznej?

Lokata Fantastyczna to dwunastomiesięczny depozyt z oprocentowaniem wynoszącym 6,10 %. Nie jest to w prawdzie najbardziej atrakcyjna propozycja spośród wszystkich dostępnych dziś na rynku, jednak mimo wszystko plasuje się on w czołówce. Nowy depozyt Getin Online to standardowa lokata, dlatego też odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. Minimalna kwota inwestycji wynosi standardowo 1 000 złotych, natomiast górny limit to kwota 1 miliona złotych. Dzięki tak dużej rozpiętości limitów produktem zainteresowani powinni być nie tylko klienci dysponujący niewielkimi oszczędnościami, ale również Ci bardziej zamożni. Atutem oferty jest również fakt, iż Getin Online nie wymaga od swoich klientów uruchamiania rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Dodatkowe informacje

Jak wiele innych depozytów oferowanych przez Getin Online tak i Lokata Fantastyczna jest depozytem odnawialnym (opcja ta wybierana jest automatycznie podczas zakładania lokaty, jednak w każdej chwili istnieje możliwość dokonania zmiany tego parametru). Niestety warunki ewentualnego przedłużenia mogą znacznie różnić się od obecnych, ponieważ lokata odnawiana jest na analogiczny okres, jednak na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej. By nie stracić zbyt wiele po upływie zapisanych w umowie 12 miesięcy warto zorientować się, jakie warunki zaproponuje nam bank po odnowieniu. Jeśli zamiast na przedłużenie zdecydujemy się na wcześniejsze wycofanie zainwestowanych środków będziemy się musieli liczyć z faktem, iż wszelkie należne odsetki zostaną utracone. W takim przypadku zainwestowana przez nas kwota wróci na rachunek, z którego dokonaliśmy inicjującego przelewu. Między innymi z tego względu warto się zastanowić, czy depozyt o tak długim okresie zapadalności będzie dla nas odpowiedni.

Jak skorzystać z promocji?

Uruchomienie lokaty jest niezwykle proste i szybkie, dlatego też nikt nie powinien mieć z nim poważniejszych problemów. Warto jednak pamiętać, że będzie to możliwe, o ile jeszcze dziś podejmiemy decyzję! Na oficjalnej stronie internetowej Getin Online znaleźć można wniosek online, który należy wypełnić, a następnie postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Cała procedura nie powinna nam zabrać więcej aniżeli kilka minut.

 

Idea Bank – Lokata na Dobry Początek wraca

Idea Bank logo
Idea Bank

Lokata na Dobry Początek to produkt, który przez jakiś czas znajdował się w ofercie Idea Banku, a następnie został z niej wycofany. Aktualnie bank zdecydował się na ponowne zaoferowanie swoim klientom atrakcyjnie oprocentowanego depozytu, którego okres zapadalności wynosi zaledwie 1 miesiąc. Ile można zarobić wybierając ten produkt z oferty banku? Jakie warunki należy spełnić, by móc z niego skorzystać?

Lokata na Dobry Początek to miesięczny depozyt, który jak sama nazwa wskazuje kierowany jest wyłącznie do klientów, którzy dotychczas nie mieli okazji korzystać z usług Idea Banku. To, co najbardziej istotne w jej przypadku to niezwykle atrakcyjne oprocentowanie, które wynosi aż 7,50 %. Jeśli chodzi o lokaty o tak krótkim okresie zapadalności jest to niewątpliwie najbardziej atrakcyjna oferta. Oczywiście ze względu na tak atrakcyjne warunki bank stawia dodatkowe wymagania co do wielkości inwestycji. Minimalna kwota co prawda wynosi standardowo 1 000 złotych, jednak górny limit inwestycji to zaledwie 10 000 złotych. Warto jednak dodać, iż bank pozwala na założenia dwóch takich lokat, przy czy jedna musi zostać założona za pośrednictwem Internetu, a druga w jednym z oddziałów banku lub oddziale Tax Care.

Ważne informacje

Z założenia Lokata na Dobry Początek to depozyt odnawialny, jednak warunki przedłużenia, jakie zaproponuje nam bank, będą znacząco się różnić od aktualnych warunków – lokata zostanie przedłużona na analogiczny okres, jednak na warunkach przewidzianych dla 3-miesięcznej Lokaty Standardowej. Jeśli zmuszeni będziemy zerwać depozyt przez upływem zapisanego w umowie okresu należy się liczyć z koniecznością poniesienia określonych konsekwencji. Zerwanie depozytu założonego za pośrednictwem strony internetowej Idea Banku lub bankowości telefonicznej skutkuje wypłatą całości należnych odsetek za rzeczywisty okres deponowania. W przypadku lokat założonych w oddziałach banku lub oddziałach Tax Care zerwanie skutkuje utratą całości należnych odsetek.

Jak założyć lokatę?

Założenie lokaty internetowej jest niezwykle proste i nie zajmuje więcej niż kilka minut. Wystarczy tylko wypełnić wniosek, który znaleźć można na stronie internetowej banku, a następnie działać według instrukcji, które otrzymamy na naszą skrzynkę pocztową. Założenie dodatkowej lokaty wymaga wizyty w jednym z oddziałów banku lub oddziałów Tax Care. Wszystkie adresy i dane kontaktowe znaleźć można na stronie internetowej Idea Banku.

 

Nowość – Lokata Perfekcyjna w Getin Online do 17 sierpnia

Getin Bank logo
Getin Bank

Dostępna do 17 sierpnia (z prawdopodobną możliwością przedłużenia) Lokata Perfekcyjna jest nową propozycją Getin Banku. W skrócie posiada ona oprocentowanie 6,50%, jest na okres sześciu miesięcy oraz wśród propozycji innych banków plasuje się dość wysoko. Co jeszcze warto wiedzieć?

Kapitalizacja na koniec okresu i maksymalna kwota na poziomie 1 000 000 PLN, to cechy, które charakteryzują lokatę. Minimalnie możemy na nią wpłacić 1 000 PLN. Posiada dość wysokie oprocentowanie w porównaniu z innymi bankami wynoszące 6,50% brutto. W pewnym czasie prowadził na tym polu Alior Sync, posiadający lokatę standardową, oprocentowaną również na 6,5%. Aktualnie bardzo dobry wynik wyrównuje Getin Online w duecie z Open Finance.

Po złożeniu wniosku musimy go opłacić do trzech dni od czasu założenia lokaty. Lokata Perfekcyjna, tak jak inne w Getin Online, jest bardzo wygodna, możemy bez najmniejszego problemu założyć ją przez Internet. Drugą korzyścią jest to, iż otrzymujemy wysokie oraz przede wszystkim pewne oprocentowanie. Trzecia korzyść to taka, że minimalna kwota do wpłaty to 1000zł, obecnie standardowa dla większości depozytów, lecz jednocześnie dość dogodna.

Teraz krótko w jaki sposób działa ta lokata. Po pierwsze jak wyżej zostało napisane wniosek po złożeniu musi koniecznie pozostać opłacony do 3 dni od terminu założenia lokaty. Ponadto na lokacie możemy ulokować tylko i wyłącznie nowe środki czyli nadwyżkę powyżej salda lokat złotowych Klienta w Getin Online i Open Online. Stan sprawdzany jest na 1.08.2012r. Dodatkowo stan salda depozytów na dzień 1.08.2012 będzie dostępny w wiadomościach z banku widocznych po zalogowaniu do systemu transakcyjnego w zakładce ustawienia. Kolejną kwestią jest to, że najpóźniej w dniu 24.08.2012r. bank będzie sprawdzał saldo lokat Klienta na dzień 20.08.2012r. i w przypadku niespełnienia warunków bank może obniżyć oprocentowanie do 6%.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to po pierwsze bank zapewnia Gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nie stracimy pieniędzy jak w przypadku Amber Gold. Szyfrowanie połączenia https, wysyłanie wszystkich wiadomości z podpisem elektronicznym, maskowanie hasła dostępu oraz autoryzację przelewów oraz operacji poprzez hasła SMS to inne przydatne zabezpieczenia.