FM Bank na minusie – kolejne obniżki

FM Bank logo
FM Bank

Kilka dni temu, a dokładniej rzecz ujmując 5 marca, FM Bank opublikował po raz kolejny w przeciągu kilku ostatnich tygodni nową tabelę oprocentowania produktów depozytowych. Tym razem kierunek zmian jest zgodny z tendencją i obejmuje swoim zasięgiem zdecydowaną większość proponowanych przez bank okresów zapadalności na cieszącej się duża popularnością FM Lokacie. Ile można dziś zarobić decydują się na depozyt w FM Banku?

Ofertę depozytową FM Banku dla klientów indywidualnych tworzą lokaty standardowe, szerzej znane jako FM Lokaty oraz Lokata WIBOR, która dostępna jest w kilku wariantach czasowych – jako lokata roczna, dwuletnia i trzyletnia proponujących oprocentowanie wynoszące odpowiednio 5,29 %, 5,39 % oraz 5,49 % (jego poziom uzależniony jest jednak od obecnej wartości stawki WIBOR 6M). W odniesieniu do lokat opartych o stawkę WIBOR bank nie zastosował żadnych zmian, jednak 6 z 10 okresów zapadalności FM Lokaty dość istotnie straciło na atrakcyjności.

Obniżka oprocentowania FM Lokat

Dla trzech najkrótszych okresów oprocentowanie pozostało niezmienione i wynosi 1,50 % dla lokaty siedmiodniowej, 1,80 % dla czternastodniowej oraz 3,00 % dla miesięcznej. Lokata dwumiesięczna jeszcze do niedawna pozwalała zarobić 5,00 %, ale obecnie jest to już tylko 4,80 %.W kontekście lokaty trzymiesięcznej spadek jest najbardziej zauważalny, gdyż wynosi aż 0,30 punktu procentowego – z 5,10 % do 4,80 %. Dokładnie takie same warunki jak lokata trzymiesięczna (5,10 %) proponowała jeszcze na początku marca lokata czteromiesięczna, jednak dziś pozwala ona zarobić nieco więcej – 4,90 %. Wszystkie pozostałe okresy zapadalności przed obniżkami proponowały 5,20 % – stawka ta została utrzymana na niezmienionym poziomie tylko na lokacie dwuletniej. FM Lokata sześciomiesięczna i dziewięciomiesięczna pozwalają zarobić dokładnie 5,00 %, natomiast depozyt roczny 5,10 %.

Parametry FM Lokaty

Poza wysokością oprocentowania FM Bank nie zdecydował się wprowadzić jakichkolwiek zmian – minimalna kwota inwestycji wciąż wynosi 1 000 złotych, a góry limit nie został ograniczony, aczkolwiek po przekroczeniu progu 2 000 000 złotych oprocentowanie staje się dużo bardziej niekorzystne. Skorzystanie z oferty nie wymaga posiadania rachunku osobistego, ani też wizyty w jednej z placówek banku, gdyż FM Lokatę założyć można za pośrednictwem Internetu. Istnieje również możliwość wybrania opcji automatycznego odnawiania się lokaty. Szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty depozytowej banku uzyskać można w jednej z jego placówek lub na oficjalnej stronie internetowej.

 

Niewielkie podwyżki w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Pod koniec stycznia bieżącego roku na podwyżkę oprocentowania swoich depozytów zdecydował się neoBank. W lutym podobna decyzję podjął FM Bank. Co prawda podwyżki nie są dość znaczące, jednak warto o nich wspomnieć w kontekście niekończących się obniżek. Ile dziś można zarobić decydując się na założenie lokaty w FM Banku i jak oferta prezentowała się na chwilę przed zaprowadzonymi podwyżkami?

W ofercie FM Banku znaleźć dziś można dwa produkty depozytowe – Lokatę Wibor, której oprocentowanie, jak sama nazwa wskazuje, uzależnione jest od aktualnej stawki WIBOR 6M oraz FM Lokatę dostępną w kilku wariantach czasowych. Na podwyżkę oprocentowania zdecydowano się w kontekście tej ostatniej – FM Lokaty, a dokładnie rzecz ujmując kilku jej okresów. W przypadku depozytu o okresie zapadalności wynoszącym 7 dni oprocentowanie niezmiennie wynosi 1,50 %. Dla okresu dwukrotnie dłuższego (14 dni) stawka oprocentowania również nie została zmienione i wynosi 1,80 %. Podwyżkami nie objęto również depozytów miesięcznych i dwumiesięcznych, które pozwalają zarobić odpowiednio 3,00 % i 5,00 %, jak również najdłuższego okresu zapadalności wynoszącego 24 miesiące – w tym przypadku oprocentowanie utrzymane zostało na poziomie 5,00 %.

Podwyżki

Pierwszym okresem zapadalności, który oferuje nieco bardziej atrakcyjne warunki jest okres trzymiesięczny. Do niedawna zakładając FM Lokatę na taki okres liczyć można było na oprocentowanie wynoszące 5,00 %. Dziś jest to 5,10 %. Dokładnie takie same warunki oferuje lokata czteromiesięczna, której oprocentowanie również zostało zwiększone o 0,1 punktu procentowego do poziomu 5,10 %. Sześciomiesięczna FM Lokata jeszcze na początku lutego także pozwalała zarobić 5,00 %, jednak w jej kontekście zdecydowano się na największą podwyżkę (0,3 punktu procentowego), dzięki czemu aktualne oprocentowanie wynosi 5,30 %. Jest to aktualnie najwyżej oprocentowana lokata, która znaleźć można w ofercie FM Banku. Kolejne dwa depozyty – lokata dziewięciomiesięczna i lokata roczna – oprocentowane były według stawki 4,90 %. Po ostatnich podwyżkach stały się nieco bardziej atrakcyjne i oferują 5,10 % (wzrost o 0,2 punktu procentowego). Pozostaje mieć nadzieję, iż wzrostowa tendencja zostanie utrzymana i lokaty FM Banku wrócą na najwyższe pozycje w rankingach najatrakcyjniejszych depozytów.

Pozostałe parametry produktu nie uległy zmianie. Minimalna kwota inwestycji niezmiennie wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna 2 000 000 złotych – istnieje możliwość zdeponowania większej sumy, jednak proponowane przez bank oprocentowanie będzie znacznie mniej atrakcyjne. Więcej szczegółów na temat FM Lokat znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej FM Banku.