Zmiany oprocentowania w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Systematycznie obniżane w ostatnich miesiącach stopy procentowe przyzwyczaiły już do kolejnych obniżek oprocentowania lokat bankowych, dlatego wszelkie podwyżki ogromnie cieszą i warte są odnotowania. W ostatnich dniach na podwyżkę zdecydował się FM Bank, dzięki czemu osoby zainteresowane FM Lokatami liczyć mogą w niektórych wariantach czasowych na wyższe zyski. Jak po zmianach prezentuje się tabela oprocentowania?

W ofercie FM Banku adresowanej do osób fizycznych znaleźć można dwa depozyty – Lokatę Standardową znaną również pod nazwą FM Lokata, a także FM Lokatę PRO oferująca nieco atrakcyjniejsze warunki deponowania. W przypadku FM Lokaty dostępnych jest 10 okresów zapadalności wynoszących od 7 dni do 24 miesięcy. Podwyżki zastosowano jednak tylko w kontekście trzech – lokaty trzymiesięcznej oferującej 4,30 % (do niedawna 4,20 %), lokaty czteromiesięcznej oferującej 4,50 % (do niedawna 4,20 %)oraz lokaty sześciomiesięcznej oferującej 4,30 % (do niedawna 4,10 %). FM Lokata PRO dostępna jest tylko w siedmiu wariantach czasowych, a podwyżki w jej przypadku również objęły lokatę trzymiesięczną, czteromiesięczną oraz sześciomiesięczną, które proponują odpowiednio  4,40 %, 4,60 % i 4,40 %, co oznacza podwyżki o dokładnie takie same wartości jak w przypadku FM Lokaty.

Szczegóły oferty

Zarówno w przypadku FM Lokaty jak i FM Lokaty PRO minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych. Górny limit nie został ustanowiony, jednak po przekroczeniu progu 2 milionów złotych oprocentowanie istotnie maleje. To, co odróżnia powyższe depozyty, to przede wszystkim fakt, iż w uruchomienie FM Lokaty PRO wymaga dodatkowo otworzenia rachunku oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Dokonać tego można za pośrednictwem Internetu w zaledwie kilka minut. Wszelkie instrukcje oraz szczegółowe informacje na temat rachunków dostępnych w ofercie FM Banku znaleźć można na jego oficjalnej stronie internetowej.

Podwyżka w FM Banku – lokaty do 5,20%

FM Bank logo
FM Bank

Systematycznie obniżane stopy procentowe przez Radę Polityki Pieniężnej doprowadziły do tego, że proponowane przez banki oprocentowanie depozytów uległo wyraźnemu pogorszeniu. O ile jeszcze kilka miesięcy temu znalezienie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty nie było problemem, o tyle dziś nie jest to już takie łatwe. Są jednak banki, które naprzeciw tendencji decydują się na niewielkie podwyżki. Jednym z nich jest FM Bank, który na taki krok zdecydował się wraz z początkiem lutego, jednak już kilka dni później dokonał kilku istotnych zmian zwiększających jak i redukujących wcześniejsze podwyżki.

Opublikowana z początkiem lutego tabela oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych w FM Banku wskazywała na maksymalne oprocentowanie FM Lokaty wynoszące 5,30 %. W najnowszej tabeli oprocentowania niestety nie znajdziemy już tak wysokiej stawki, jednak mimo wszystko w kontekście najdłuższych okresów zastosowano nieznaczne podwyżki . Jak zatem dziś przedstawia się oferta banku?

Oprocentowanie FM Lokat

Najkrótszym okresem, na jaki założyć można FM Lokatę jest okres 7 dni. W tym przypadku oprocentowanie wynosi niezmiennie 1,50 %. Zmian nie zastosowano również w kontekście kilku innych depozytów – lokaty czternastodniowej, która pozywa zarobić 1,80 %, lokaty miesięcznej, której oprocentowanie wynosi 3,00 %, lokaty dwumiesięcznej, która kusi 5,00 %, a także depozytami o okresach zapadalności wynoszących 3 i 4 miesiące – w obu tych przypadkach oprocentowanie wynosi 5,10 %. Jeszcze kilka dni temu najwyżej oprocentowana była sześciomiesięczna FM Lokata. Proponowane na tym depozycie 5,30 % zredukowane zostało do poziomu 5,20 %. Dziewięciomiesięczna lokata jeszcze do niedawna kusiła oprocentowaniem wynoszącym 5,10 %, jednak dziś wynosi ono 5,20 %. Dokładnie taka samą zmianę zastosowano wobec lokaty rocznej – wzrost z 5,10 % do 5,20 %. Podczas ostatniej podwyżki zaprowadzonej wraz z początkiem lutego FM Bank nie zdecydował się na zmianę oprocentowania lokaty dwuletniej, której oprocentowanie wynosiło 5,00 %. By zwiększyć nieco jej atrakcyjność zadecydowano teraz o zrównaniu jej oprocentowania z oprocentowaniem lokaty rocznej, które wynosi 5,20 %.

Minimalna kwota inwestycji wynosi niezmiennie 1 000 złotych. Co istotne bank nie wymaga uruchomienia dodatkowo rachunku oszczędnościowo i nie stawia zbyt dużych ograniczeń – co prawda maksymalna kwota inwestycji nie została ograniczona, jednak po przekroczeniu progu 2 milionów złotych oprocentowanie spada do bardzo niskiego poziomu. Więcej informacji o produkcie znaleźć można w oficjalnym serwisie internetowym FM Banku.

 

Niewielkie podwyżki w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Pod koniec stycznia bieżącego roku na podwyżkę oprocentowania swoich depozytów zdecydował się neoBank. W lutym podobna decyzję podjął FM Bank. Co prawda podwyżki nie są dość znaczące, jednak warto o nich wspomnieć w kontekście niekończących się obniżek. Ile dziś można zarobić decydując się na założenie lokaty w FM Banku i jak oferta prezentowała się na chwilę przed zaprowadzonymi podwyżkami?

W ofercie FM Banku znaleźć dziś można dwa produkty depozytowe – Lokatę Wibor, której oprocentowanie, jak sama nazwa wskazuje, uzależnione jest od aktualnej stawki WIBOR 6M oraz FM Lokatę dostępną w kilku wariantach czasowych. Na podwyżkę oprocentowania zdecydowano się w kontekście tej ostatniej – FM Lokaty, a dokładnie rzecz ujmując kilku jej okresów. W przypadku depozytu o okresie zapadalności wynoszącym 7 dni oprocentowanie niezmiennie wynosi 1,50 %. Dla okresu dwukrotnie dłuższego (14 dni) stawka oprocentowania również nie została zmienione i wynosi 1,80 %. Podwyżkami nie objęto również depozytów miesięcznych i dwumiesięcznych, które pozwalają zarobić odpowiednio 3,00 % i 5,00 %, jak również najdłuższego okresu zapadalności wynoszącego 24 miesiące – w tym przypadku oprocentowanie utrzymane zostało na poziomie 5,00 %.

Podwyżki

Pierwszym okresem zapadalności, który oferuje nieco bardziej atrakcyjne warunki jest okres trzymiesięczny. Do niedawna zakładając FM Lokatę na taki okres liczyć można było na oprocentowanie wynoszące 5,00 %. Dziś jest to 5,10 %. Dokładnie takie same warunki oferuje lokata czteromiesięczna, której oprocentowanie również zostało zwiększone o 0,1 punktu procentowego do poziomu 5,10 %. Sześciomiesięczna FM Lokata jeszcze na początku lutego także pozwalała zarobić 5,00 %, jednak w jej kontekście zdecydowano się na największą podwyżkę (0,3 punktu procentowego), dzięki czemu aktualne oprocentowanie wynosi 5,30 %. Jest to aktualnie najwyżej oprocentowana lokata, która znaleźć można w ofercie FM Banku. Kolejne dwa depozyty – lokata dziewięciomiesięczna i lokata roczna – oprocentowane były według stawki 4,90 %. Po ostatnich podwyżkach stały się nieco bardziej atrakcyjne i oferują 5,10 % (wzrost o 0,2 punktu procentowego). Pozostaje mieć nadzieję, iż wzrostowa tendencja zostanie utrzymana i lokaty FM Banku wrócą na najwyższe pozycje w rankingach najatrakcyjniejszych depozytów.

Pozostałe parametry produktu nie uległy zmianie. Minimalna kwota inwestycji niezmiennie wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna 2 000 000 złotych – istnieje możliwość zdeponowania większej sumy, jednak proponowane przez bank oprocentowanie będzie znacznie mniej atrakcyjne. Więcej szczegółów na temat FM Lokat znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej FM Banku.

 

Obniżki oprocentowania w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Wraz z początkiem listopada w ofercie depozytowej FM Banku nastąpiło wiele zmian. Niestety zmiany te niekorzystnie odbiją się na klientach, którzy planują zdeponować własne środki w FM Banku. Lokata Standardowa, która oferowana jest dziesięciu wariantach czasowych oferuje niższe oprocentowanie aż w siedmiu z nich. Jak po zaprowadzonych zmianach prezentuje się oferta banku?

Lokata Standardowa, czyli tak zwana FM Lokata oferowana jest jako depozyt siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny, dwumiesięczny, trzymiesięczny, czteromiesięczny, sześciomiesięczny, dziewięciomiesięczny, roczny oraz dwuletni.  By stać się posiadaczem jednego z nich nie trzeba decydować się na założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w FM Banku czy też ponosić jakichkolwiek kosztów. Minimalna kwota depozytu wynosi standardowo 1 000 złotych, natomiast maksymalna nie została ustalona. Warto jednak dodać, iż w przypadku depozytów przekraczających kwotę dwóch milionów złotych oprocentowanie staje się znacznie mniej atrakcyjne.

Jakie oprocentowanie proponuje FM Bank?

W przypadku najkrótszych depozytów, a więc lokaty siedmiodniowej, czternastodniowej i miesięcznej oprocentowanie nie zostało zmienione i wynosi odpowiednio 1,50 %, 1,80 % oraz 4,20 %. W przypadku zdeponowania kwoty wynoszącej powyżej 2 000 000 złotych oprocentowanie spada w każdym z powyższych przypadków do zaledwie 1,00 %. Wybierając depozyt dwumiesięczny jeszcze kilka dni temu można było zarobić 6,00 %. Obecnie jest to tylko 5,50 %. Lokata trzymiesięczna i czteromiesięczna proponują obecnie oprocentowanie zmniejszone o 0,20 punktu procentowego – odpowiednio 5,90 % i 6,00 %. Decydując się na depozyt sześciomiesięczny zarobimy 6,20 % – do niedawna oprocentowanie było nieco wyższe i wynosiło 6,30 %. Dokładnie tyle samo co na lokacie czteromiesięcznej zarobić można dziś na lokacie dziewięciomiesięcznej, jednak w jej przypadku spadek oprocentowania był nieco większy i wyniósł 0,30 punktu procentowego. Wybierając jeden z dwóch najdłuższych depozytów niestety nie można już liczyć na oprocentowanie przekraczające poziom 6,00 % – oprocentowanie depozytu dwunastomiesięcznego wynosi 5,90 % (do niedawna 6,15 %), a dwudziestoczteromiesięcznego 5,80 % (do niedawna 6,10 %).

Jak skorzystać z oferty?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty i posiadające rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w FM Banku mogą założyć FM Lokatę za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Lokatę założyć można również w dowolnym oddziale banku lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, który dostępny jest na stronie internetowej banku. Znaleźć tam można również szczegółowy regulamin oferty.

 

Spore zmiany oprocentowania w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

FM Bank zdecydował się ostatnio odświeżyć swoją markę i rozpocząć promowanie się jako „pierwszy bank w świecie mikrofirm”. W związku z tym podmiot zdecydował się zaktualizować swoja stronę internetową i rozpocząć zakrojoną na szeroka skale kampanię reklamową, która już teraz obserwować można między innymi w sieci oraz na bilbordach. Ze względu na zwrócenie się w stronę przedsiębiorców nowa oferta skonstruowana jest głównie pod ich kątem. Jak po zaprowadzonych zmianach prezentuje się oferta kierowana do klientów indywidualnych?

Co z FM Lokatami?

Wraz z zaprowadzonymi zmianami 25 października bieżącego roku FM Bank opublikował nową tabelę oprocentowania przyjmowanych depozytów. Lokaty standardowe, czyli FM Lokaty, które można założyć na wiele terminów począwszy od 7 dni i na 24 miesiącach skończywszy, w zdecydowanej większości stały się nieco mniej atrakcyjne. Zwiększenie oprocentowania zastosowano jedynie wobec dwumiesięcznej FM Lokaty, które teraz pozwala zarobić aż 6,00%. Jest to bardzo wyraźna zmiana, gdyż jeszcze kilka dni temu oprocentowanie dla tego okres zapadalności wynosiło zaledwie 4,30 %. Obniżki stawek oprocentowania zastosowano przede wszystkim w kontekście lokat o dłuższych terminach – trzymiesięczna FM Lokata pozwala aktualnie zarobić 6,10 % (spadek o 0,15 %), sześciomiesięczna 6,30 % (spadek o 0,20 %), dziewięciomiesięczna 6,30 % (spadek o 0,10 %), dwunastomiesięczna 6,15 % (spadek o 0,20 %), a dwudziestoczteromiesięczna 6,10 % (spadek o 0,10 %). Minimalna i maksymalna kwota inwestycji pozostały bez zmian i wynoszą odpowiednio 1 000 złotych oraz 1 000 000 złotych.

Co z FM Lokatami WIBOR Plus?

Znacznie bardziej korzystne dla klientów zmiany zastosowano w kontekście lokat opartych o indeks WIBOR 6M. Zakładając taki depozyt na okres 12 miesięcy zarobić można 6,29 % (jeszcze do niedawna 6,04 %). Dwukrotnie dłuższy depozyt oparty o wskaźnik WIBOR 6M oferuje dziś również 6,29 % (jeszcze do niedawna 6,14 %). Najdłuższa, trzydziestosześciomiesięczna FM Lokata WIBOR Plus zarówno wcześniej jak i dziś oferuje 6,34 %. By stać się posiadaczem takiego depozytu wystarczy dysponować kwotą 1 000 złotych. Górny limit inwestycji nie został ustalony, jednak zaprezentowane powyżej stawki dotyczą wyłącznie lokat do 2 milionów złotych. Dla kwot większych oprocentowanie wynosi niespełna 5,00 %.

Aktualną tabelę opłat i prowizji oraz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich depozytów oferowanych klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom znaleźć można oficjalnej stronie internetowej FM Banku.

FM Lokata z kapitalizacją codzienną

Fm Lokata z kapitalizacją codzienną
Fm Lokata z kapitalizacją codzienną

Na polskim rynku pojawił się nowy bank, mianowicie FM Bank. Jego oferta skierowana jest przede wszystkim dla małych firm, ale dla klientów indywidualnych też przygotował ciekawe produkty. Jednym z nich jest FM Lokata z kapitalizacją codzienną. Bank prawdopodobnie chce pozyskać fundusze na rozwój działalności i dlatego oferuje na niej najwyższe na rynku oprocentowanie wynoszące efektywnie nawet do 7,27%*. Do tego mamy do wyboru kilka bardzo wygodnych okresów lokat co czyni ją jednym z najlepszych produktów inwestycyjnych w Polsce.

Wielkość wpłaty

Minimalna kwota lokaty wynosi 3000zł, natomiast maksymalna (ze względu na podatek Belki) 15000zł. Można jednak założyć dowolną liczbę lokat.

Oprocentowanie

Nominalne oprocentowanie wynosi 5,72%, ale jest to lokata „antybelkowa” i jej oprocentowanie możemy porównywać do lokat wyżej oprocentowanych, ale w których musimy płacić podatek. W przypadku lokaty 12-miesięcznej, odsetki możemy porównać do 7,27% tradycyjnej lokaty , 6-miesięcznej 7,14%, a 3-miesięcznej do 7,09%.

Okres lokaty

Bank oferuje trzy opcje okresów lokaty: 3, 6 i 12 miesięczny. W zależności od okresu lokaty, otrzymamy różne odsetki.

Warunki zakończenia lokaty

W przypadku zakończenia lokaty przed czasem, bank pobiera opłatę w wysokości 100zł, ale nie może to być kwota większa niż zgromadzone odsetki.

Inne

Jak w większości banków, depozyty są chronione przez Bankowy Fundusz gwarancyjny do kwoty 50000euro. W banku mamy też możliwość negocjowania oprocentowania.  Nie ma wymogu posiadania konta w FM Banku, a lokatę możemy założyć przez Internet lub dowolnej placówce banku.

Symulacja

Kwota\Okres Na 3 miesiące Na 6 miesięcy Na 12 miesięcy
1000zł 1014,36zł 1028,92zł 1058,89zł
5000zł 5071,79zł 5144,59zł 5294,44zł
15000zł 15215,36zł 15433,76zł 15883,31zł