FM Bank podnosi po raz kolejny!

FM Bank logo
FM Bank

Niecały tydzień temu donosiliśmy o nowym, wyższym oprocentowaniu na FM Lokacie. FM Bank jednak najwidoczniej stwierdził, iż nadal daje za mało swoim użytkownikom, więc zdecydował się na kolejną podwyżkę. Zmiana dotyczy depozytów trzymiesięcznych i dłuższych. Dzięki temu lokaty te jeszcze lepiej mogą konkurować w rankingu lokat bankowych.

Nowe oprocentowanie oraz zmiany, z jakimi mamy do czynienia można odnaleźć w poniższej tabeli.

Lokata Stare oprocentowanie Nowe oprocentowanie Zmiana
FM Lokata 7 dni 1,50% 1,50% 0,00%
FM Lokata 14 dni 1,80% 1,80% 0,00%
FM Lokata 1 miesiąc 4,20% 4,20% 0,00%
FM Lokata 2 miesiące 4,30% 4,30% 0,00%
FM Lokata 3 miesiące 6,10% 6,20% +0,10%
FM Lokata 4 miesiące 6,20% 6,25% +0,05%
FM Lokata 6 miesięcy 6,25% 6,40% +0,15%
FM Lokata 9 miesięcy 6,30% 6,40% +0,10%
FM Lokata 12 miesięcy 6,30% 6,35% +0,05%
FM Lokata 24 miesiące 6,15% 6,20% +0,05%

Minimalna kwota FM Lokaty wynosi 1000zł. Kwota maksymalna natomiast, dla której owe oprocentowanie obowiązuje została ustalona na poziomie 2 miliony złotych. Powyżej tej sumy FM Bank oferuje nam trochę niższe stawki.

Wszystkie depozyty w FM Banku posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach ogólnych. Więcej informacji można zdobyć, wchodząc na stronę internetową banku.