Lokata FM PRO w FM Banku – zmiana warunków

FM Lokata PRO to aktualnie najbardziej atrakcyjny depozyt w ofercie FM Banku. Wysokość oprocentowania proponowanego klientom w przypadku tej lokaty zależna jest od wybranego okresu zapadalności. Lokatę założyć można na okres od 2 do 24 miesięcy. Wysokość oprocentowania mieści się w przedziale od 3,25 % dla najkrótszego okresu do 4,10 dla okresu najdłuższego. Warunki takie proponowane są klientom, którzy posiadają lub zdecyduj się na założenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w FM Banku i zdeponują w banku kwotę nieprzekraczającą 2 milionów złotych.

Zmiany oprocentowania w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Systematycznie obniżane w ostatnich miesiącach stopy procentowe przyzwyczaiły już do kolejnych obniżek oprocentowania lokat bankowych, dlatego wszelkie podwyżki ogromnie cieszą i warte są odnotowania. W ostatnich dniach na podwyżkę zdecydował się FM Bank, dzięki czemu osoby zainteresowane FM Lokatami liczyć mogą w niektórych wariantach czasowych na wyższe zyski. Jak po zmianach prezentuje się tabela oprocentowania?

W ofercie FM Banku adresowanej do osób fizycznych znaleźć można dwa depozyty – Lokatę Standardową znaną również pod nazwą FM Lokata, a także FM Lokatę PRO oferująca nieco atrakcyjniejsze warunki deponowania. W przypadku FM Lokaty dostępnych jest 10 okresów zapadalności wynoszących od 7 dni do 24 miesięcy. Podwyżki zastosowano jednak tylko w kontekście trzech – lokaty trzymiesięcznej oferującej 4,30 % (do niedawna 4,20 %), lokaty czteromiesięcznej oferującej 4,50 % (do niedawna 4,20 %)oraz lokaty sześciomiesięcznej oferującej 4,30 % (do niedawna 4,10 %). FM Lokata PRO dostępna jest tylko w siedmiu wariantach czasowych, a podwyżki w jej przypadku również objęły lokatę trzymiesięczną, czteromiesięczną oraz sześciomiesięczną, które proponują odpowiednio  4,40 %, 4,60 % i 4,40 %, co oznacza podwyżki o dokładnie takie same wartości jak w przypadku FM Lokaty.

Szczegóły oferty

Zarówno w przypadku FM Lokaty jak i FM Lokaty PRO minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych. Górny limit nie został ustanowiony, jednak po przekroczeniu progu 2 milionów złotych oprocentowanie istotnie maleje. To, co odróżnia powyższe depozyty, to przede wszystkim fakt, iż w uruchomienie FM Lokaty PRO wymaga dodatkowo otworzenia rachunku oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Dokonać tego można za pośrednictwem Internetu w zaledwie kilka minut. Wszelkie instrukcje oraz szczegółowe informacje na temat rachunków dostępnych w ofercie FM Banku znaleźć można na jego oficjalnej stronie internetowej.

Podwyżka w FM Banku – lokaty do 5,20%

FM Bank logo
FM Bank

Systematycznie obniżane stopy procentowe przez Radę Polityki Pieniężnej doprowadziły do tego, że proponowane przez banki oprocentowanie depozytów uległo wyraźnemu pogorszeniu. O ile jeszcze kilka miesięcy temu znalezienie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty nie było problemem, o tyle dziś nie jest to już takie łatwe. Są jednak banki, które naprzeciw tendencji decydują się na niewielkie podwyżki. Jednym z nich jest FM Bank, który na taki krok zdecydował się wraz z początkiem lutego, jednak już kilka dni później dokonał kilku istotnych zmian zwiększających jak i redukujących wcześniejsze podwyżki.

Opublikowana z początkiem lutego tabela oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych w FM Banku wskazywała na maksymalne oprocentowanie FM Lokaty wynoszące 5,30 %. W najnowszej tabeli oprocentowania niestety nie znajdziemy już tak wysokiej stawki, jednak mimo wszystko w kontekście najdłuższych okresów zastosowano nieznaczne podwyżki . Jak zatem dziś przedstawia się oferta banku?

Oprocentowanie FM Lokat

Najkrótszym okresem, na jaki założyć można FM Lokatę jest okres 7 dni. W tym przypadku oprocentowanie wynosi niezmiennie 1,50 %. Zmian nie zastosowano również w kontekście kilku innych depozytów – lokaty czternastodniowej, która pozywa zarobić 1,80 %, lokaty miesięcznej, której oprocentowanie wynosi 3,00 %, lokaty dwumiesięcznej, która kusi 5,00 %, a także depozytami o okresach zapadalności wynoszących 3 i 4 miesiące – w obu tych przypadkach oprocentowanie wynosi 5,10 %. Jeszcze kilka dni temu najwyżej oprocentowana była sześciomiesięczna FM Lokata. Proponowane na tym depozycie 5,30 % zredukowane zostało do poziomu 5,20 %. Dziewięciomiesięczna lokata jeszcze do niedawna kusiła oprocentowaniem wynoszącym 5,10 %, jednak dziś wynosi ono 5,20 %. Dokładnie taka samą zmianę zastosowano wobec lokaty rocznej – wzrost z 5,10 % do 5,20 %. Podczas ostatniej podwyżki zaprowadzonej wraz z początkiem lutego FM Bank nie zdecydował się na zmianę oprocentowania lokaty dwuletniej, której oprocentowanie wynosiło 5,00 %. By zwiększyć nieco jej atrakcyjność zadecydowano teraz o zrównaniu jej oprocentowania z oprocentowaniem lokaty rocznej, które wynosi 5,20 %.

Minimalna kwota inwestycji wynosi niezmiennie 1 000 złotych. Co istotne bank nie wymaga uruchomienia dodatkowo rachunku oszczędnościowo i nie stawia zbyt dużych ograniczeń – co prawda maksymalna kwota inwestycji nie została ograniczona, jednak po przekroczeniu progu 2 milionów złotych oprocentowanie spada do bardzo niskiego poziomu. Więcej informacji o produkcie znaleźć można w oficjalnym serwisie internetowym FM Banku.

 

Niewielkie podwyżki w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Pod koniec stycznia bieżącego roku na podwyżkę oprocentowania swoich depozytów zdecydował się neoBank. W lutym podobna decyzję podjął FM Bank. Co prawda podwyżki nie są dość znaczące, jednak warto o nich wspomnieć w kontekście niekończących się obniżek. Ile dziś można zarobić decydując się na założenie lokaty w FM Banku i jak oferta prezentowała się na chwilę przed zaprowadzonymi podwyżkami?

W ofercie FM Banku znaleźć dziś można dwa produkty depozytowe – Lokatę Wibor, której oprocentowanie, jak sama nazwa wskazuje, uzależnione jest od aktualnej stawki WIBOR 6M oraz FM Lokatę dostępną w kilku wariantach czasowych. Na podwyżkę oprocentowania zdecydowano się w kontekście tej ostatniej – FM Lokaty, a dokładnie rzecz ujmując kilku jej okresów. W przypadku depozytu o okresie zapadalności wynoszącym 7 dni oprocentowanie niezmiennie wynosi 1,50 %. Dla okresu dwukrotnie dłuższego (14 dni) stawka oprocentowania również nie została zmienione i wynosi 1,80 %. Podwyżkami nie objęto również depozytów miesięcznych i dwumiesięcznych, które pozwalają zarobić odpowiednio 3,00 % i 5,00 %, jak również najdłuższego okresu zapadalności wynoszącego 24 miesiące – w tym przypadku oprocentowanie utrzymane zostało na poziomie 5,00 %.

Podwyżki

Pierwszym okresem zapadalności, który oferuje nieco bardziej atrakcyjne warunki jest okres trzymiesięczny. Do niedawna zakładając FM Lokatę na taki okres liczyć można było na oprocentowanie wynoszące 5,00 %. Dziś jest to 5,10 %. Dokładnie takie same warunki oferuje lokata czteromiesięczna, której oprocentowanie również zostało zwiększone o 0,1 punktu procentowego do poziomu 5,10 %. Sześciomiesięczna FM Lokata jeszcze na początku lutego także pozwalała zarobić 5,00 %, jednak w jej kontekście zdecydowano się na największą podwyżkę (0,3 punktu procentowego), dzięki czemu aktualne oprocentowanie wynosi 5,30 %. Jest to aktualnie najwyżej oprocentowana lokata, która znaleźć można w ofercie FM Banku. Kolejne dwa depozyty – lokata dziewięciomiesięczna i lokata roczna – oprocentowane były według stawki 4,90 %. Po ostatnich podwyżkach stały się nieco bardziej atrakcyjne i oferują 5,10 % (wzrost o 0,2 punktu procentowego). Pozostaje mieć nadzieję, iż wzrostowa tendencja zostanie utrzymana i lokaty FM Banku wrócą na najwyższe pozycje w rankingach najatrakcyjniejszych depozytów.

Pozostałe parametry produktu nie uległy zmianie. Minimalna kwota inwestycji niezmiennie wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna 2 000 000 złotych – istnieje możliwość zdeponowania większej sumy, jednak proponowane przez bank oprocentowanie będzie znacznie mniej atrakcyjne. Więcej szczegółów na temat FM Lokat znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej FM Banku.

 

Lokaty w FM Banku już poniżej 6%

FM Bank logo
FM Bank

Jeszcze jakiś czas temu poszukiwacze bezpiecznych depozytów bankowych gwarantujących wysokie oprocentowanie chętnie odwiedzali placówki FM Banku. Po serii obniżek stóp procentowych bank zdecydował się na wyraźne obniżenie oprocentowania swoich lokat, przez co w jego ofercie nie można już znaleźć produktu, który pozwoliłby zarobić przynajmniej 6,00 %. Jak obecnie prezentuje się oferta banku? Która lokata oferuje najkorzystniejsze warunki?

W ofercie banku znaleźć można aktualnie dwa rodzaje lokat – Lokaty standardowe, które charakteryzują się dogodnymi okresami deponowania i stałym oprocentowaniem oraz Lokatę WIBOR, która również dostępna jest w kilku wariantach czasowych, a jej oprocentowanie uzależnione od stawki WIBOR powiększonej o pewną stałą.

Lokaty standardowe

Lokaty standardowe oferowane przez FM Bank to depozyty, które założyć można na termin od 7 dniu do 24 miesięcy. W zależności od wybranego wariantu oraz wielkości depozytu bank zaoferuje nieco inne warunki. W przypadku depozytu siedmiodniowego oprocentowanie wynosi 1,50 %. Dla okresu dwukrotnie dłuższego (14 dni) jest to już 1,80 %. Lokata miesięczna pozwala zarobić 3,00 %, dwumiesięczna 5,40 %. Dokładnie takie same warunki (5,40 %) oferują również lokata trzymiesięczna i czteromiesięczna.

Najwyżej oprocentowany jest depozyt półroczny – jego oprocentowanie wynosi 5,50 %. Decydując się na zamrożenie swoich oszczędności na okres 9 miesięcy klienci mogą liczyć na oprocentowanie na poziomie 5,30 %, na 12 miesięcy 5,20 %, natomiast na 24 miesiące 5,00 %. Wszystkie powyższe stawki oprocentowania dotyczą depozytów, których wartość nie przekroczy poziomu 2 milionów złotych.

Znacznie mniej korzystne warunki proponowane są klientom, którzy zainteresowani są zdeponowaniem na lokacie kwoty przewyższającej 2 miliony złotych. Dla lokaty 7 i 14 dniowej oraz jednomiesięcznej i dwumiesięcznej oprocentowanie wynosi zaledwie 1,00 %. W przypadku wyboru depozytu trzymiesięcznego, czteromiesięcznego lub sześciomiesięcznego wzrasta do poziomu 2,00 %. Zakładając lokatę dziewięciomiesięczną lub roczną liczyć można na 3,50 %. Najwyższe oprocentowanie – 3,50 % – proponowane jest na depozycie dwuletnim.

Lokata WIBOR

Lokata WIBOR oferowana jest w trzech wariantach czasowych – 12 miesięcy, 24 miesiące oraz 24 miesiące. W tym przypadku występuje prosta relacja, zgodnie z którą dłuższy okres deponowania jest jednoznaczny z wyższym oprocentowaniem. Oprocentowanie proponowane w przypadku okresu dwunastomiesięcznego jest równe aktualnej stawce WIBOR 6M powiększonej o 1,40 punktu procentowego. Decydując się na okres dwukrotnie wyższy liczyć można na oprocentowanie wynoszące równowartość stawki WIBOR 6M powiększonej o 1,50 punktu procentowego. Dla najdłuższego okres oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 1,60 punktu procentowego. Obecnie oprocentowanie lokaty wynosi odpowiednio 5,49 %, 5,59 % i 5,69 %.

W przypadku chęci zdeponowania kwoty większej aniżeli 2 miliony złotych należy się liczyć ze znacznie mniej konkurencyjnymi warunkami, jednak nie tak niekorzystnymi, jak w przypadku lokat standardowych – dla wszystkich wariantów oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 6M powiększonej o 0,01 punktu procentowego (obecnie 4,10 %).

 

Obniżki oprocentowania w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Wraz z początkiem listopada w ofercie depozytowej FM Banku nastąpiło wiele zmian. Niestety zmiany te niekorzystnie odbiją się na klientach, którzy planują zdeponować własne środki w FM Banku. Lokata Standardowa, która oferowana jest dziesięciu wariantach czasowych oferuje niższe oprocentowanie aż w siedmiu z nich. Jak po zaprowadzonych zmianach prezentuje się oferta banku?

Lokata Standardowa, czyli tak zwana FM Lokata oferowana jest jako depozyt siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny, dwumiesięczny, trzymiesięczny, czteromiesięczny, sześciomiesięczny, dziewięciomiesięczny, roczny oraz dwuletni.  By stać się posiadaczem jednego z nich nie trzeba decydować się na założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w FM Banku czy też ponosić jakichkolwiek kosztów. Minimalna kwota depozytu wynosi standardowo 1 000 złotych, natomiast maksymalna nie została ustalona. Warto jednak dodać, iż w przypadku depozytów przekraczających kwotę dwóch milionów złotych oprocentowanie staje się znacznie mniej atrakcyjne.

Jakie oprocentowanie proponuje FM Bank?

W przypadku najkrótszych depozytów, a więc lokaty siedmiodniowej, czternastodniowej i miesięcznej oprocentowanie nie zostało zmienione i wynosi odpowiednio 1,50 %, 1,80 % oraz 4,20 %. W przypadku zdeponowania kwoty wynoszącej powyżej 2 000 000 złotych oprocentowanie spada w każdym z powyższych przypadków do zaledwie 1,00 %. Wybierając depozyt dwumiesięczny jeszcze kilka dni temu można było zarobić 6,00 %. Obecnie jest to tylko 5,50 %. Lokata trzymiesięczna i czteromiesięczna proponują obecnie oprocentowanie zmniejszone o 0,20 punktu procentowego – odpowiednio 5,90 % i 6,00 %. Decydując się na depozyt sześciomiesięczny zarobimy 6,20 % – do niedawna oprocentowanie było nieco wyższe i wynosiło 6,30 %. Dokładnie tyle samo co na lokacie czteromiesięcznej zarobić można dziś na lokacie dziewięciomiesięcznej, jednak w jej przypadku spadek oprocentowania był nieco większy i wyniósł 0,30 punktu procentowego. Wybierając jeden z dwóch najdłuższych depozytów niestety nie można już liczyć na oprocentowanie przekraczające poziom 6,00 % – oprocentowanie depozytu dwunastomiesięcznego wynosi 5,90 % (do niedawna 6,15 %), a dwudziestoczteromiesięcznego 5,80 % (do niedawna 6,10 %).

Jak skorzystać z oferty?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty i posiadające rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w FM Banku mogą założyć FM Lokatę za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Lokatę założyć można również w dowolnym oddziale banku lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, który dostępny jest na stronie internetowej banku. Znaleźć tam można również szczegółowy regulamin oferty.