energoLOKATA – neoBank – na nowych, dobrych warunkach

neoBANK logo
neoBANK

Pośród najbardziej atrakcyjnych lokat o okresie zapadalności wynoszącym zaledwie kilka miesięcy przodują w ostatnim czasie depozyty proponowane przez neoBANK. Powodem takiego stanu rzeczy jest przywrócenie przez ten podmiot do oferty atrakcyjnie oprocentowanych energoLOKAT w neoBanku. Jakie warunki proponuje dziś Wielkopolski Bank Spółdzielczy?

energoLokaty dostępne są w kilku wariantach czasowych i oferują nieco odmienne warunki. Najkrótszą lokatą jest trzymiesięczna energoLOKATA 3M PLUS, której oprocentowanie wynosi aż 4,50 %. Miesiąc dłuższa energoLOKATA 4M pozwala zarobić 4,35 %, natomiast pięciomiesięczna energoLOKATA 5M 4,25 %. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. To, co łączy trzy powyższe depozyty to nie tylko nazwa oraz wysokie oprocentowanie stawiające je na czołowych pozycjach wielu rankingów najwyżej oprocentowanych lokat bankowych, ale również fakt, iż proponowane są one wyłącznie nowym klientom oddziału online neoBANK. Dodatkowym warunkiem stawianym zainteresowanym klientom jest konieczność uruchomienia rachunku osobistego lub rachunku technicznego.

Szczegóły oferty

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit wynosi 1 milion złotych – suma wszystkich lokat założonych przez klienta za pośrednictwem Internetu nie może przekroczyć powyższego progu. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje naliczeniem odsetek za rzeczywisty okres deponowania tylko w wysokości 0,50 %. Po upływie zapisanego w umowie okresu deponowania, lokata może zostać zlikwidowana lub przedłużona na analogiczny okres, jednakże na warunkach przewidzianych dla lokat standardowych. Warunki w tym przypadku nie będą już tak konkurencyjne.

Jak założyć energoLOKATĘ?

Uruchomienie energoLOKATY w neoBanku możliwe jest jedynie za pośrednictwem serwisu neoBANK24. Promocyjne oprocentowanie przyznane zostanie tylko w momencie spełnienia wszystkich zapisów regulaminu, a przede wszystkim tego mogącego o obowiązku uruchomienia konta osobistego lub rachunku technicznego – dokonać tego można podobnie jak uruchomienia lokaty, za pośrednictwem specjalnego wniosku online. Oferta kierowana jest wyłącznie do nowych klientów banku, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji korzystać z jakichkolwiek produktów z oferty neoBANKU.