energoLOKATA – neoBank – na nowych, dobrych warunkach

neoBANK logo
neoBANK

Pośród najbardziej atrakcyjnych lokat o okresie zapadalności wynoszącym zaledwie kilka miesięcy przodują w ostatnim czasie depozyty proponowane przez neoBANK. Powodem takiego stanu rzeczy jest przywrócenie przez ten podmiot do oferty atrakcyjnie oprocentowanych energoLOKAT w neoBanku. Jakie warunki proponuje dziś Wielkopolski Bank Spółdzielczy?

energoLokaty dostępne są w kilku wariantach czasowych i oferują nieco odmienne warunki. Najkrótszą lokatą jest trzymiesięczna energoLOKATA 3M PLUS, której oprocentowanie wynosi aż 4,50 %. Miesiąc dłuższa energoLOKATA 4M pozwala zarobić 4,35 %, natomiast pięciomiesięczna energoLOKATA 5M 4,25 %. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. To, co łączy trzy powyższe depozyty to nie tylko nazwa oraz wysokie oprocentowanie stawiające je na czołowych pozycjach wielu rankingów najwyżej oprocentowanych lokat bankowych, ale również fakt, iż proponowane są one wyłącznie nowym klientom oddziału online neoBANK. Dodatkowym warunkiem stawianym zainteresowanym klientom jest konieczność uruchomienia rachunku osobistego lub rachunku technicznego.

Szczegóły oferty

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit wynosi 1 milion złotych – suma wszystkich lokat założonych przez klienta za pośrednictwem Internetu nie może przekroczyć powyższego progu. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje naliczeniem odsetek za rzeczywisty okres deponowania tylko w wysokości 0,50 %. Po upływie zapisanego w umowie okresu deponowania, lokata może zostać zlikwidowana lub przedłużona na analogiczny okres, jednakże na warunkach przewidzianych dla lokat standardowych. Warunki w tym przypadku nie będą już tak konkurencyjne.

Jak założyć energoLOKATĘ?

Uruchomienie energoLOKATY w neoBanku możliwe jest jedynie za pośrednictwem serwisu neoBANK24. Promocyjne oprocentowanie przyznane zostanie tylko w momencie spełnienia wszystkich zapisów regulaminu, a przede wszystkim tego mogącego o obowiązku uruchomienia konta osobistego lub rachunku technicznego – dokonać tego można podobnie jak uruchomienia lokaty, za pośrednictwem specjalnego wniosku online. Oferta kierowana jest wyłącznie do nowych klientów banku, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji korzystać z jakichkolwiek produktów z oferty neoBANKU.

energoLOKATA w neoBanku (1-miesięczna) aż na 9%

neoBANK logo
neoBANK

Pomimo faktu, iż coraz więcej instytucji bankowych kusi rosnącym oprocentowaniem na depozytach o dłuższym okresie zapadalności nadal najwyższe oprocentowanie proponowane jest na krótkoterminowych depozytach oferowanych w ramach licznych promocji. Doskonałym tego potwierdzeniem może być nowa energoLOKATA dostępna w ofercie neoBanku. Zwykle promocyjne depozyty wymagają spełnienia kilku dodatkowych warunków i mają za zadanie zwabienie nowych klientów – jak sytuacja wygląda w przypadku neoBanku?

Niestety osoby poszukujące atrakcyjnie oprocentowanych depozytów, na których mogli zdeponować swoje oszczędności nie będą szczególnie zadowoleni, gdyż energoLOKATA mimo wysokiego oprocentowania nie jest zbyt interesującym produktem. Proponowane przez bank 9,00 % to niewątpliwie kusząca propozycja, jednak warto dodać, iż depozyt ten kierowany jest wyłącznie do nowych klientów, zakładany jest na jeden miesiąc i wymaga dodatkowo uruchomienia rachunku osobistego lub przynajmniej rachunku technicznego. Warto jeszcze wspomnieć o limitach inwestycji, które ustanowione zostały w granicach – od 1 000 złotych do 10 000 złotych. Dla osób, które na dłużej planują związać się z bankiem oferta ta może być atrakcyjna (zwłaszcza, że w ofercie neoBanku znaleźć można kilka dłuższych depozytów internetowych, które oferują bardzo atrakcyjne warunki), jednak dla tych, którzy chcąc skorzystać z oferty jednorazowo już nieszczególnie.

Odsetki na energoLOKACIE kapitalizowane są na koniec miesiąca. W przypadku niedotrzymania terminu umowy i zerwania lokaty przed upływem miesiąca klientowi naliczane są jedynie odsetki w wysokości 0,50 %. Z produktu skorzystać można tylko jeden raz, dlatego nie ma możliwości jego automatycznego odnowienia po upływie zapisanego w umowie okresu. Szczegółowy regulamin lokaty oraz niezbędne informacje dotyczące rachunków uprawniających do jej uruchomienia znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej neoBanku.