energoLOKATA 3M BIS w neoBanku (6,50%)

neoBANK logo
neoBANK

W ofercie neoBanku znaleźć dziś można przynajmniej kilkanaście lokat bankowych, które oferują mniej lub bardziej atrakcyjne oprocentowanie. Jednym z produktów, który wyróżnia się na tle innych jest energoLOKATA 3M BIS. Oferowany na promocyjnych warunkach depozyt kusi wysokim oprocentowaniem, jednak wymaga również spełnienia kilku dodatkowych warunków. Ile można zarobić wybierając taką lokatę z oferty neoBanku i jakie warunki należy spełnić?

Klienci, którzy zdecydują się na założenie trzymiesięcznej energoLOKATY 3M BIS będą mogli oczekiwać oprocentowania na poziomie 6,50 %. Bez wątpienia tak wysokie oprocentowanie stawia produkt w gronie najbardziej atrakcyjnych, dlatego warto się dobrze zastanowić nad skorzystaniem z oferty neoBanku. Poza atrakcyjnym oprocentowaniem oraz krótkim okresem zapadalności do skorzystania z oferty przekonują: wygodna, internetowa forma zakładania lokaty oraz dogodne limity inwestycji – minimalna kwota depozytu wynosi 5 000 złotych, natomiast maksymalna ustanowiona została na poziomie 1 000 000 złotych. Co więcej bank dopuszcza możliwość posiadania przez jednego klienta dowolnej ilości energoLOKAT 3M BIS, jednak łączna kwota zdeponowanych na nich środków pieniężnych nie może przekroczyć 1 miliona złotych.

Dodatkowe warunki

Ze względu na fakt, iż energoLOKATA 3M BIS oferowana jest na warunkach promocyjnych spodziewać się można, iż bank wymaga od zainteresowanych jej założeniem spełnienia dodatkowych warunków. Niestety udział w promocji wymusza na zainteresowanych uruchomienie konta osobistego lub przynajmniej rachunku technicznego. Niewątpliwie jest to istotna wada produktu. Istotne jest również to, iż z promocji skorzystać mogą jedynie klienci, którzy dotychczas nie korzystali z usług noeBanku. Założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku technicznego odbywa się za pośrednictwem Internetu, dlatego też wizyta w jednej z placówek banku nie będzie konieczna. By stać się posiadaczem energoLOKATY 3M BIS należy złożyć odpowiednią dyspozycję po wcześniejszym zalogowaniu się do systemu. Uruchomienie lokaty możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej neoBANK24.

Istotne informacje

Zerwanie lokaty przed zapisanym w umowie terminem skutkuje utrata znacznej części odsetek – bank naliczy jedynie odsetki za okres deponowania w wysokości 0,50 %. Warunki ewentualnego przedłużenia lokaty dokładnie opisuje regulamin promocji, w którym znaleźć można zapis mówiący o tym, iż jego warunki będą zgodne z warunkami oferowanymi w dniu odnowienia dla trzymiesięcznej Lokaty onLINE 3M. Rachunki osobiste, które uprawniają do skorzystania z oferty to: neoKONTO, neoKONTO BANKOMATOWE, neoKONTO PRESTIŻ oraz Rachunek techniczny. Na życzenie klienta dostęp do jednego z powyższych rachunków można otrzymać ekspresowo – jeszcze w tym samym dniu. Więcej szczegółów dotyczących oferty znaleźć można w regulaminie promocji.