EkoLokata w BOŚ-u mniej atrakcyjna (teraz na 5,7%)

BOŚ Bank logo
BOŚ Bank

Polskie banki w ostatnich miesiącach coraz częściej oferują lokaty, które nie tylko pozwalają zarabiać właścicielom, ale również wspierają pewne akcje społeczne. Doskonałym przykładem takiego produktu jest EkoLokata oferowana przez BOŚ Bank. Jak przystało na Bank Ochrony Środowiska podmiot ten zdecydował się na wparcie ochrony zagrożonych gatunków. Na czym polega akcja i ile można na niej zarobić?

Ekolokata to czteromiesięczny depozyt, którego oprocentowanie wynosi 5,70 %. Nie jest to co prawda najbardziej atrakcyjna oferta spośród wszystkich dostępnych obecnie na rynku, jednak jej atutem jest fakt, iż zakładając taką lokatę przyczynić się można do ochrony środowiska naturalnego. W jaki sposób? Każda założona EkoLokata to 2 złote, które bank przekaże na ochronę jednego z zagrożonych gatunków. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z nietypowej oferty wybrać mogą jeden spośród sześciu gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem – orła przedniego, niedźwiedzia brunatnego, fokę szarą, morświna, rysia lub łosia.

Minimalna kwota niezbędne do założenia EkoLokaty to 1 000 złotych, góry limit inwestycji nie został ustanowiony. Co istotne „ekologiczny” depozyt założyć można jedynie przy pomocy nowych środków, a więc środków stanowiących nadwyżkę ponad saldo środków i składek zgromadzonych na dzień 16 września bieżącego roku. Zerwanie lokaty przed okresem zapadalności wiąże się z pewnymi stratami, których wielkość uzależniona jest od momentu wycofania zainwestowanych środków. Jeśli zerwanie nastąpi przed upływem trzech miesięcy trwania lokaty, klient nie może liczyć na wypłatę jakichkolwiek odsetek. Z kolei w momencie rezygnacji z depozytu w ostatnim miesięcy jego trwania bank naliczy odsetki według stawki oprocentowania dla lokat likwidowanych – obecnie wynosi ona 4,00 %. Więcej szczegółów na temat rachunku znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej BOŚ Banku.