Lokatomania w Deutsche Banku

Deutsche Bank
Deutsche Bank

Oprocentowanie większości krótkoterminowych depozytów bankowych nie jest aktualnie zbyt wysokie, dlatego też promocja „Lokatomania”przygotowana przez Deutsche Bank w ramach której możemy zarobić 6,44% prezentuje się nader interesująco. Jak można przypuszczać założenie tak atrakcyjnie oprocentowanej lokaty wiąże się ze spełnieniem szeregu stawianych przez oferenta warunków. Czy warto zainteresować się tą promocją?

By móc skorzystać z promocji „Lokatomania” niezbędne jest założenie w okresie trwania promocji za pośrednictwem strony internetowej konta osobistego dbNET w Deutsche Banku oraz uruchomienie lokaty promocyjnej. Bardzo istotny jest tutaj czas  – promocja rozpoczyna się z dniem 11 marca i kończy najpóźniej 11 kwietnia 2011 roku. Możliwość skorzystania z promocji ograniczona jest nie tylko datą 11 kwietnia bieżącego roku. Zostaje ona bowiem zakończona w momencie założenia 10 000 takich lokat. Decydując się na skorzystanie z oferty warto zatem upewnić się, czy promocja nadal obowiązuje. Oczywiście nie są to jedyne warunki. Każdy klient, by móc otrzymać wysokie, promocyjne oprocentowanie musi dodatkowo w okresie trwania lokaty dokonać co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych dołączaną do konta kartą VISA, przy czym łączna kwota tych transakcji nie może być mniejsza niż 500 złotych. Kolejnym warunkiem jest dokonanie przynajmniej jednej wpłaty  (nie mniejszej niż 1 000 złotych)na konto osobiste dbNET w każdym miesiącu trwania promocyjnie oprocentowanej lokaty. Jak zatem widać warunki stawiane przez Deutsche Bank są dość kłopotliwe.


Trzymiesięczna lokata z codzienną kapitalizacją oprocentowana jest na 6,88% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi jedynie 5 000 złotych. Musimy jednak mieć świadomość, iż maksymalna suma naszej inwestycji może wynieść tylko 18 000 złotych – wynika to z antybelkowego charaktery lokaty oraz możliwości posiadania tylko jednego takiego depozytu.

Oferta prezentuje się bardzo atrakcyjne – promocyjna lokata jest obecnie jedna z najlepszych o ile nie najlepszą ofertą przygotowaną z myślą o kliencie indywidualnym. Internetowe konto dbNET jest darmowe, dlatego też nie musimy się obawiać dodatkowych kosztów. Jedynym minusem jest opłata za kartę dołączaną do rachunku, która wynosi 5 złotych miesięcznie.

Lokata db Pełny Zysk atrakcją wśród lokat terminowych

Deutsche Bank Logo
Deutsche Bank

Deutsche Bank pośród swoich produktów oferuje atrakcyjną lokatę db Pełny Zysk. Ta terminowa lokata może być zakładana na okres trzech, sześciu, dziewięciu lub dwunastu miesięcy.

Warunkiem założenia lokaty jest posiadanie w Deutsche Banku konta osobistego, internetowego lub oszczędnościowego. Lokata db Pełny Zysk jest odnawialna i może być ponownie otwierana z oprocentowaniem aktualnie obowiązującym w dniu jej odnawiania.

Stałe oprocentowanie w zależności od czasu trwania lokaty wynosi:

  • 3,44%  –  3 miesięczna lokata
  • 3,645% – 6 miesięczna lokata
  • 3,85%  – 9 miesięczna lokata
  • 4,05%  -12 miesięczna lokata

Atrakcyjność lokaty db Pełny Zysk oferowanej przez Deutsche Bank polega na codziennej kapitalizacji odsetek, co w odróżnieniu od innych produktów bankowych deponowanych terminowo w banku, pozwala na zwolnieniu z podatku od zysków jakie przynosi właścicielowi. Aby zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową właściciel lokaty był zwolniony z podatku dochodowego maksymalna kwota zdeponowana na tego rodzaju lokacie nie może przekroczyć 18 tysięcy złotych. W przypadku założenia lokaty na wyższą kwotę, tak jak przy innych lokatach terminowych w trakcie jej trwania zostanie naliczony podatek dochodowy od naliczonych odsetek. Minimalną wartość środków finansowych  zdeponowanych w banku w celu otworzenia lokaty db Pełny Zysk stanowi kwota 5 tysięcy złotych.

W przypadku zlikwidowania lokaty przed upływem terminu na jaki była założona, bank nie przewiduje kapitalizacji odsetek, a jedynie wypłaca jej właścicielowi zdeponowany w dniu otwarcia lokaty kapitał.

Lokata db Pełny Zysk może być zakładana w każdym oddziale Deutsche Bank, za pośrednictwem Teleserwisu oraz przy pomocy bankowości internetowej. W przypadku otwierania lokaty w oddziale Banku lub za pośrednictwem  Teleserwisów indywidualny klient ma możliwość stania się właścicielem pięciu lokat, a w przypadku korzystania z pomocy bankowości elektronicznej ich liczba nie jest ograniczona.