Oprocentowanie dB Lokaty Pracującej w górę

Deutsche Bank logo
Deutsche Bank

Lokata db Pracująca to jeden z najbardziej atrakcyjnych depozytów oferowanych przez Deutsche Bank. Dostępny w trzech wariantach depozyt – jako lokata pięciomiesięczna, ośmiomiesięczna i jedenastomiesięczna – od kilku miesięcy stale zaskakuje rosnącym oprocentowaniem. Po kwietniowych podwyżkach, które dotyczyły najkrótszego i najdłuższego okresu, zarząd banku zadecydował na początku sierpnia o podniesieniu atrakcyjności także lokaty ośmiomiesięcznej. Jak po zmianach prezentuje się oferta?

Lokata db Pracująca to depozyt o oprocentowaniu progresywnym, a więc takim, które z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej atrakcyjne. W przypadku lokaty pięciomiesięcznej oprocentowanie w pierwszym miesięcy wynosi 4,70 %, natomiast w kolejnych odpowiednio 4,80 %, 4,90 %, 5,00 % oraz 6,00 %. Średnie nominalne oprocentowanie lokaty po uwzględnieniu miesięcznej kapitalizacji odsetek wynosi 5,11 %. Nieco bardziej atrakcyjna jest lokata 8-miesięczna, której średnie oprocentowanie wynosi 5,89 % (oprocentowanie w pierwszym miesiącu wynosi 5,00 %, w czterech kolejnych miesiącach wzrasta każdorazowo o 0,05 %, a w trzech ostatnich miesiącach wynosi 7,00 % ). Decydując się na zamrożenie własnych oszczędności na okres 11 miesięcy zarobić można jeszcze więcej, gdyż w przypadku tego okresu zapadalności oprocentowanie startuje w pierwszym miesiącu od 5,15 %, przez siedem kolejnych miesięcy rośnie każdorazowo o 0,05 %, a w trzech ostatnich miesiącach wynosi aż 8,00 %. Dzięki temu średnie oprocentowanie depozytu wynosi 6,18 % i stanowi jedną z bardziej atrakcyjnych ofert dostępnych dziś na rynku.

Założenie db Lokaty Pracującej odbywa się telefonicznie, za pośrednictwem Internetu lub poprzez osobistą wizytę w placówce. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 złotych. Górny limit jest nieograniczony, dlatego też oferta powinna okazać się interesująca dla osób zainteresowanych zdeponowaniem większych kwot. Więcej informacji o produkcie znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej banku.