Co to jest lokata progresywna?

Lokata progresywna
Lokata progresywna

Lokata progresywna zwana również dynamiczną kusi klientów banków wysokim oprocentowaniem. W rzeczywistości nie odbiega ona od standardowych ofert związanych z depozytami, choć wzrasta wraz z czasem trwania lokaty. Każdy kolejny miesiąc trwania umowy oznacza wyższe oprocentowanie, które na sam koniec umowy depozytowej jest znacznie wyższe niż oferowane w lokatach standardowych.

Banki oferujące lokaty progresywne zachęcają klientów do tej formy lokowania oszczędności możliwością dysponowania kapitałem. Oznacza to stały dostęp do zdeponowanych środków, bo kapitał wraz z odsetkami można wypłacić w dowolnym momencie. Można również wypłacić same odsetki za ostatni okres umowy. Lokata progresywna przypomina więc miesięczny depozyt o stałym oprocentowaniu, który odnawia się automatycznie przez cały okres trwania umowy. Środki można wypłacić już po 1. miesiącu otrzymując wtedy odsetki właśnie za 1 miesiąc. Wypłacane odsetki zawsze będą zgodne ze stopą procentową gwarantowaną za dany okres.


Lokaty progresywne mogą być zakładane różny okres, w zależności od oferty danego banku.
Ważną zaletą lokaty progresywnej jest możliwość powiększania kapitału, czyli dopłacenia pieniędzy do rachunku. Co więcej nie musimy w takiej sytuacji podpisywać dodatkowej umowy. Bank ustala wysokość dopłat, jednak ich liczba i częstotliwość jest dowolna. Zwykle jednak wpłaty na lokaty progresywne są wyższe niż w przypadku lokat terminowych.

Zajmijmy się teraz dokładniej oprocentowaniem lokaty progresywnej. W miesiącu jest ono stałe, a wzrasta do maksymalnego poziomu w ostatnim miesiącu trwania umowy. Przykładowo w 1. miesiącu oprocentowanie może wynosić 3,5%, a w ostatnim już 12%. Odsetki są kapitalizowane w dniu zapadalności lokaty. Likwidując lokatę można liczyć na zyski według oprocentowania za pełne miesiące, a za dni miesiąca ostatniego według oprocentowania z poprzedniego miesiąca. Jeśli więc klient zdecyduje się zlikwidować lokatę w 3. miesiącu jej trwania otrzyma odsetki według stopy procentowej lokat dwumiesięcznych. Często jednak banki w swoich reklamach kuszą klientów oprocentowaniem sięgającym nawet 10% nie informując jednak, że 10% nalicza się dopiero w ostatnim miesiącu trwania lokaty. Dlatego jeśli szczególnie zainteresuje nas oferta lokaty progresywnej przyjrzyjmy się uważnie oprocentowaniu w kolejnych miesiącach jej trwania.

A więc tak naprawdę lokaty progresywne mogą się okazać dużo mniej atrakcyjne niż zwykłe lokaty czy nawet konta oszczędnościowe. I chociaż w ostatnim miesiącu trwania lokaty oprocentowanie może sięgać nawet 12% to w początkowych miesiącach umowy może mieć nawet zaledwie 2-3%. Nawet po zsumowaniu wszystkich odsetek z każdego miesiąca trwania depozytu w większości banków oprocentowanie okaże się niższe niż na zwykłych lokatach czy kontach oszczędnościowych. Przy rocznej lokacie progresywnej, w której oprocentowanie w 1. miesiącu rusza przykładowo od poziomu 1% i z każdym miesiącem wzrasta o 1 pkt proc. po 12 miesiącach bank wypłaci nam odsetki w wysokości do 12%. Przeliczając jednak średnią wartość oprocentowania dla całego okresu trwania depozytu okaże się, że zarobimy tylko (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)/12 = 6,5% w skali roku (pomijając podatek i inflację). Specjaliści z dziedziny finansów uważają lokaty progresywne przede wszystkim za narzędzie marketingowe. Tak jak wspomniałem na początku reklama informuje zwykle o końcowym oprocentowaniu słowem nie wspominając o tym, że dotyczy ono właśnie ostatniego miesiąca trwania umowy. Cechą lokat progresywnych jest również to, że ich oprocentowanie jest zmienne. A więc obecna oferta banku wcale nie oznacza, że za 12 miesięcy atrakcyjne oprocentowanie będzie równe temu dzisiejszemu.

Jednak lokaty progresywne mają swoje zalety. Wśród nich najważniejsza jest możliwość wcześniejszego zerwania lokaty bez utraty wypracowanych odsetek. Jednak im wcześniej zdecydujemy się lokatę zerwać tym mnie na niej zarobimy, bo przypomnijmy, że oprocentowanie w pierwszych miesiącach trwania umowy nie jest szczególnie wysokie. Zwróćmy więc szczególną uwagę na średnie oprocentowanie roczne, nie zaś tylko na poziom oprocentowania w ostatnim miesiącu.