Lokata inwestycyjna – co warto o niej wiedzieć?

Lokata inwestycyjna - co warto o niej wiedzieć?
Co warto wiedzieć o lokacie inwestycyjnej?

Dla tych, którzy chcą osiągnąć większy zysk niż z lokaty tradycyjnej i dla tych, którzy przymierzają się do inwestowania na giełdzie banki mają w swojej ofercie lokaty inwestycyjne. Łączą one cechy zwykłej lokaty bankowej z inwestycją w papiery wartościowe na giełdzie. Bank inwestuje środki zdeponowane przez klienta na lokacie w akcje oraz w opcje na indeksy giełdowe na polskiej giełdzie oraz na giełdach zagranicznych. W zależności od oferty część środków ulokowanych w depozycie może zostać również zainwestowana w obligacje i inne lokaty bankowe. Są to więc odsetki gwarantowane oraz odsetki opcjonalne.


Cechą charakterystyczną lokat inwestycyjnych jest to, że są one dostępne jedynie w okresie subskrypcji danej lokaty. Nie ma ich więc w stałej ofercie danego banku. Decydując się na lokatę inwestycyjną trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, w jakiej walucie można zdeponować środki. Może to być PLN, USD oraz EUR. Ważna jest również minimalna kwota depozytu. Lokata zostaje założona tuż po zakończeniu subskrypcji i właśnie ten moment jest uważany za początek trwania okresu lokaty. Lokaty inwestycyjne najczęściej zakłada się na 2, 3 albo na 5 lat. Minimalna kwota wpłaty na lokatę często zaczyna się od 5 tys. zł.

Banki oferują lokaty inwestycyjne w różnych wariantach. Ich wybór uzależniony jest od potrzeb klienta, jego oczekiwań co do wypracowanych zysków oraz stopnia ryzyka, jakie jest on gotów podjąć w tego rodzaju inwestycji. Może więc to być lokata z wyższym zyskiem gwarantowanym przy mniejszym udziale w zysku wynikającym z inwestycji. Może to być również lokata z niższym zyskiem gwarantowanym przy wyższym udziale w zysku wynikającym np. ze wzrostu indeksu giełdowego. W przypadku lokaty inwestycyjnej część zysków z zainwestowanych na giełdzie środków klienta bank zatrzymuje dla siebie. A więc przy wzroście indeksu giełdowego w wysokości np. 5% posiadacz lokaty inwestycyjnej otrzyma tylko część zysku.

Lokata inwestycyjna jest produktem idealnym zwłaszcza dla tych osób, które chciałyby spróbować inwestowania na giełdzie, ale brakuje im wiedzy albo doświadczenia. Specjaliści twierdzą, że tego typu lokaty przy częstych spadkach stóp procentowych i obniżaniu oprocentowania zwykłych lokat bankowych będą się cieszyły coraz większym zainteresowaniem. Pieniądze na lokacie inwestycyjnej nie tylko dają zysk wynikający z oprocentowania, ale i dzięki inwestycjom giełdowym przynoszą dodatkowy zysk.

Lokowanie oszczędności na lokacie inwestycyjnej wiąże się jednak z zamrożeniem kapitału na od 2 do 5 lat. A i trzeba liczyć się z tym, że zerwanie lokaty przed terminem może przynieść o wiele wyższe straty niż w przypadku zwykłej lokaty terminowej. Dzieje się tak ponieważ, klient traci nie tylko wypracowane odsetki, ale i często część zainwestowanego kapitału. Zdarza się, że bank wypłaci klientowi tylko 90% zainwestowanych środków. Stąd tak ważne jest dokładne zapoznanie się z regulaminem danej lokaty inwestycyjnej i świadomość warunków, na jakich zawieramy umową z bankiem.

Zwykle banki w materiałach promujących lokaty inwestycyjne informują, jaki jest zysk z całego okresu trwania inwestycji. Nigdy nie jest to ujęcie roczne. Jeśli więc gwarantowany przez bank zysk z lokaty inwestycyjnej założonej na 3 lata ma wynieść np. 10% to jest to porównywalne z oprocentowaniem sięgającym 3,23% zwykłej rocznej lokaty terminowej (przy rocznej kapitalizacji odsetek). Jednak lokatę inwestycyjną można uważać za bardziej atrakcyjną ofertę, bo gwarantuje stałe oprocentowanie w przeciwieństwie do zwykłych lokat terminowych, których oprocentowanie jest uzależnione od zmian w stopach procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Każdy kto bierze pod rozwagę zdeponowanie swoich oszczędności na lokacie inwestycyjnej powinien pamiętać, że dodatkowy zysk, oprócz gwarantowanych odsetek, zależy przede wszystkim od sytuacji na giełdzie. Bank nie gwarantuje wysokości dodatkowych zysków.

Pamiętajmy również, że od 1 marca 2002 r. dochód z lokaty inwestycyjnej opodatkowany jest podatkiem wynoszącym 20%. Podatek ten odprowadza się zarówno od odsetek jak i zysków dodatkowych wypracowanych z inwestycji giełdowych. Jeśli sami zainwestujemy na giełdzie, taki podatek nie będzie nas dotyczył.