BGŻ Optima obniża oprocentowanie kont oraz lokat

BGŻ Optima logo
BGŻ Optima

Ostatnie obniżki stóp procentowych do zmian aktualnie obowiązującej tabeli oprocentowania skłoniły m. in. BGŻ Optimę. Bank zdecydował się obniżyć oprocentowanie nie tylko swojego rachunku oszczędnościowego, ale również kilku lokat dostępnych w jego ofercie. Ile dziś można zarobić decydują się na jeden z tych produktów?

Aktualnie ofertę depozytową Banku BGŻ Optima tworzą: rachunek oszczędnościowy, Lokata Bezkarna, Lokata Elastyczna, Lokata z funduszem oraz Lokata standardowa. Obniżki swym zasięgiem objęły tylko rachunek oszczędnościowy, Lokatę elastyczną oraz Lokatę standardową, która oferowana jest w kilku wariantach czasowych. W przypadku konta oszczędnościowego zdecydowano się na niewielką, 0,10 % obniżkę. Kilkukrotnie wyższe obniżki zastosowano wobec lokat.

Konto oszczędnościowe

Do niedawna decydując się na konto oszczędnościowe – Konto BGŻ Optima liczyć można było na oprocentowanie na poziomie 4,10 %. Po zaprowadzonych kilka dni temu zmianach jest to już 4,00 %, co mimo wszystko stawia rachunek w czołówce najbardziej atrakcyjnych. Oprocentowanie jest jednak promocyjne  obowiązywać będzie tylko do połowy maja (po tym terminie spadnie do poziomu 3,60 %).

Lokata elastyczna

Lokata elastyczna to sześciomiesięczny depozyt, który dotychczasowo pozwalał zarobić 3,80 %. Po obniżce oprocentowanie wynosi 3,60 %. Warunkiem otrzymania takiego oprocentowania jest utrzymanie lokaty do końca okresu zapadalności. W przypadku wycofania środków przed czasem oprocentowanie wyniesie 3,20 %, co stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla osób obawiających się wystąpienia nieprzewidzianych wydatków i konieczności zerwania lokaty.

Lokata standardowa

Terminy zapadalności dla Lokaty standardowej wynoszą 3, 12 i 24 miesiące. Przed zmianą w tabeli oprocentowania lokata trzymiesięczna pozwalała zarobić 3,70 %, a dwunastomiesięczna i dwudziestoczteromiesięczna 4,00 %. Dziś wybierając lokatę o najkrótszym okresie zapadalności liczyć można na zaledwie 3,30 %, w przypadku lokaty rocznej i dwuletniej jest to 3,70 %.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujące aktualnie tabeli oprocentowania oraz instrukcje dotyczące zakładania poszczególnych rachunków i lokat znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej BGŻ Optima. Uruchomienia wszystkich powyższych rachunków dokonać można w bardzo krótkim czasie za pośrednictwem sieci. Minimalna kwota inwestycji w przypadku lokat wynosi standardowo 1 000 złotych. W przypadku rachunku oszczędnościowego oprocentowanie obowiązuje od pierwszej złotówki.

 

Lokata Bezkarna w Banku BGŻ Optima teraz na 6,50%

BGŻ Optima logo
BGŻ Optima

Lokata Bezkarna jeszcze do niedawna kusiła nowych klientów oprocentowaniem na poziomie 6,30 %. W ostatnich dniach bank zdecydował się zmienić nieco warunki oferowane klientom, dzięki czemu depozyt stał się jeszcze bardziej konkurencyjny. Na jakie oprocentowanie mogą dziś liczyć klienci, którzy zdecydują się na zdeponowanie swoich oszczędności w Banku BGŻ Optima?

Po zaprowadzonych zmianach Lokata Bezkarna z Kuponem, która do niedawna była po prostu Lokatą Bezkarną, pozwalała zarobić aż 6,50 % w skali roku. Nie jest to co prawda najwyższe oprocentowanie dostępne obecnie na rynku dla okresu trzymiesięcznego, jednak na uwagę zasługuje fakt, iż depozyt ten można w dowolnym momencie zlikwidować czy też wycofać część środków bez utraty dotychczas naliczonych odsetek. Między innymi z tego powodu lokata Banku BGŻ Optima zajmuje w wielu rankingach czołowe miejsca. Wadą rachunku jest z kolei konieczność założenia rachunku bankowego – Konta BGŻOptima. Istotny jest również fakt, iż lokata adresowana jest wyłącznie do nowych klientów, a więc takich, którzy nie posiadają jeszcze wspomnianego rachunku. Jeśli nie spełniamy tego warunki i związani już jesteśmy umową z bankiem będziemy się musieli zadowolić lokatę oferującą nieco ponad 6,00 %.

Minimalna kwota lokaty ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit inwestycji wynosi 20 000 złotych. Z uwagi na fakt, iż istnieje szansa założenia tylko jednej takiej lokaty propozycja ta może się okazać mało interesująca dla osób dysponujących znacznie większą kwotą do zainwestowania. Więcej szczegółów oraz instrukcję uruchamiania Lokaty Bezkarnej z Kuponem znaleźć można w oficjalnym serwisie internetowym Banku BGŻ Optima.

 

Nowa polisa i polisolokata w BGŻ Optima

BGŻ Optima logo
BGŻ Optima

Po wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek oferta BGŻ Optimy przestala być jedna z najbardziej atrakcyjnych. Chcąc nieco zmienić tą sytuację w ostatnich dniach bank poinformował o planach wprowadzenia do oferty dwóch nowych produktów oszczędnościowych – polisolokaty pozwalającej uniknąć podatku od zysków kapitałowych oraz polisy strukturyzowanej bazującą na cenach ropy naftowej, która również uwolniona jest od podatku Belki i posiada 100% gwarancję kapitału. Ile można zarobić wybierając jeden z nowych produktów z oferty BGŻ Optimy?

Polisolokata BGŻ Optima to nic innego jak zwykła lokata, z tym ze w formie ubezpieczenia na życie. Dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji możliwa jest optymalizacja podatkowa i tym samym unikniecie podatku od zysków kapitałowych. Produkt gwarantuje świadczenie z tytułu dożycia w wysokości 5,27 % netto. Warunki proponowane przez BGŻ Optima porównywalne są ze standardowymi lokatami z oprocentowaniem na poziomie 6,50 %. Minimalna kwota inwestycji to 2 000 złotych. Dogodny okres lokowania wynosi 12 miesięcy, jednak w każdej chwili istnieje możliwość wycofania środków i otrzymania 100 % zwrotu zainwestowanych środków. Ponadto lokata zapewnia dodatkową ochronę ubezpieczeniową w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Polisa Strukturyzowana BGŻ Optima, która do oferty włączona zostanie dopiero 21 maja, to produkt ustrukturyzowany gwarantujący dodatkowo ochronę ubezpieczeniową. Instrument ten skonstruowany jest w ten sposób, by klienci zyskiwali na przewidywanych wzrostach cen ropy naftowej. Obliczenie wysokości premii uwzględnia wartość początkowa wskaźnika (wartość najbliższego do wygaśnięcia kontraktu terminowego na ropę naftową typu Brent na londyńskiej giełdzie ICE) jak i wartość końcową będącą arytmetyczną średnią wartości wskaźnika z dni obserwacji (wyznaczonych na 8 dni w okresie kolejnych 24 miesięcy). Minimalna kwota inwestycji to 4 000 złotych, natomiast czas jej trwania 24 miesiące. Subskrypcja rozpocznie się 21 maja i potrwa tylko do 20 czerwca 2012 roku.

Zarówno Polisolokata jak i Polisa Strukturyzowana dostępne są wyłącznie dla klientów posiadających Konto Indywidualne BGŻOptima i Konto BGŻOptima Biznes. Jak przystało na bank internetowy przystąpienie do obu polis odbywa się za pośrednictwem Internetu.

 

Zmiana oprocentowania lokat w BGŻ Optima

BGŻ Optima logo
BGŻ Optima

W ostatnich tygodniach można było zaobserwować zmieniającą się politykę depozytową banków – coraz częściej oferują one atrakcyjnie oprocentowane lokaty oraz wyraźnie zachęcają do lokowania swoich oszczędności na dłuższe okresy. Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy na rynku dominowały lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek, najwięcej można było zarobić na krótkoterminowych depozytach –jednodniowych lub maksymalnie trzymiesięcznych. Obecnie najwyżej oprocentowane są najdłuższe okresy deponowania. Jak po zmianach prezentuje się oferta BGŻ optima – banku, który zdecydował się ostatnio na taki krok?

W ofercie banku znaleźć można dziś dwie lokaty – Lokata Bezkarna oraz Lokata Standardowa. Wybierając Lokatę Bezkarną zarobimy najwięcej, gdyż jest to lokata promocyjna i jak sama nazwa wskazuje przeznaczona wyłącznie dla nowych klientów. Wybierając ten 4-miesiecnzy depozyt zarobimy 6,30 %. Prócz atrakcyjnego oprocentowania zaletą tego produktu jest fakt, iż zerwanie lokaty przed terminem nie wiąże się z jakimikolwiek konsekwencjami, w tym również utratą odsetek.

Nieco inaczej jest w przypadku Lokaty Standardowej, która dostępna jest w kilku wariantach. Decydując się na wariant jednomiesięczny zarobimy najmniej, bo zaledwie 5,00 %. Oprocentowanie depozytu 3-miesiecznego jest już nieco bardziej atrakcyjne i wynosi 5,40 %. 5,60 % zarobimy wybierając lokatę 6-miesieczną. Premiowanie długookresowych okresów wyraźnie widoczne jest wyraźnie na przykładzie lokat 12- i 24-miesięcznych – w tych przypadkach oprocentowanie jest najwyższe i wynosi aż 6,00 %.

Podobna sytuacje zaobserwować można wielu innych bankach, dlatego tez warto rozważyć zdeponowanie swoich oszczędności na nieco dłuższy okres, gdyż różnice w wysokości oprocentowania mogą być naprawdę znaczące.

 

Lokata Bezkarna w BGŻ Optima

BGŻ Optima logo
BGŻ Optima

Swego czasu mówiło się, że BGŻ optima zrewolucjonizuje polską bankowość, jednak od dawna o jakiejkolwiek rewolucji nie ma już mowy. Wysokie oprocentowanie, jakie oferowała na początku Optima na swoich lokatach w połączeniu z codzienną kapitalizacją odsetek i tym samym możliwością uniknięcia podatku od zysków kapitałowych pozwoliły jej na zdobycie dużej liczby klientów, a im samym niemałych zysków. Obecnie po wycofaniu lokat codziennych oferta nie jest już tak atrakcyjna. Nie zmieniła tego nawet wprowadzona ostatnio Lokata Bezkarna.

Lokata Bezkarna to czteromiesięczny depozyt, którego oprocentowanie w skali roku wynosi 6,30 %.  Z racji tego, iż nie jest to lokata codzienna od wypracowanego na lokacie zysku zapłacić należy podatek od zysków kapitałowych. Nazwa lokaty nie powstała przypadkowo, a owa bezkarność dotyczy możliwości rezygnacji z lokaty w dowolnym momencie bez jakichkolwiek konsekwencji w postaci utraty odsetek. Niewątpliwie jest to dużą zaletą, dla osób które nie mogą sobie pozwolić na zbyt długie zamrożenie własnych środków.

Minimalna kwota lokaty to 1 000 złotych. Niestety BGŻ optima stosuje również górny limit zawieszony na poziomie 20 000 złotych. Skorzystanie z oferty możliwe jest tylko w momencie zawierania umowy na prowadzenie Indywidualnego Konta BGŻ Optima. Z poziomu systemu bankowości internetowej założenie takiego depozytu niestety nie jest możliwe. Warto również dodać, iż możliwe jest tylko posiadanie jednej takiej lokaty. Warunki nie są zatem szczególnie zachęcające, a dodatkowo Lokata Bezkarna oferowana jest w formie promocji, która obowiązywać będzie jedynie do 6 marca bieżącego roku.

Jeśli mimo wszystko zdecydujemy się na założenie kota w BGŻ Optimie i zechcemy złożyć dyspozycje założenia depozytu terminowego będziemy mogli to zrobić za pomocą internetowego formularza. Wszelkie dodatkowe informacje i instrukcje znajdziemy an oficjalnej stronie internetowej banku.

 

Nowa lokata 6 na 6 w BGŻ Optima

BGŻ Optima logo
BGŻ Optima

W ostatnich dniach oferta lokat banku BGŻ Optima – pierwszego w Polsce banku internetowego wyspecjalizowanego w produktach depozytowych uległa znaczącym zmianom. Jakiś czas temu informowaliśmy o wycofaniu się Optimy z lokat z codzienną kapitalizacją odsetek, na których zarobić można było 6,48 % netto. W miejsce cieszącego się ogromnym zainteresowaniem produktu bank zaproponował coś zupełnie nowego – Lokatę 6 na 6.

Już sama nazwa sugeruje jakich warunków powinniśmy się spodziewać. Lokata 6 na 6 to sześciomiesięczny depozyt z oprocentowaniem wynoszącym 6,00 % w skali roku. Warunki co prawda nie są szczególnie atrakcyjne, jednak mimo wszystko warto rozważyć skorzystanie z tej oferty. Minimalna kwota lokaty to zaledwie 1 000 złotych, natomiast maksymalna wynosi 100 000 złotych. Po upływie okresu lokaty może zostać ona automatycznie odnowiona lub zwrócona na nasze konto. Bank dopuszcza również możliwość wyboru przez klienta metody naliczania odsetek w przypadku odnowienia – naliczone odsetki mogą zostać skapitalizowane i dodane do kwoty odnowionego depozytu lub też przelane na nasze konto.

Warunkiem skorzystania z oferty banku BGŻ Optima jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego BGŻ Optima. Dopiero po jego założeniu będziemy mogli zdecydować o przeznaczeniu części lub też całości naszych oszczędności na nowy depozyt. Założenie konta nie zajmuje więcej jak kilka minut, dlatego nie powinno to stanowić problemu. By stać się jego posiadaczem wystarczy tylko odwiedzić oficjalną stronę internetową banku i znaleźć tam odpowiedni wniosek online. Niezbędne do wypełnienia wszelkich formalności będą: telefon komórkowy, dowód osobisty, numer rachunku bankowego, z którego dokonany zostanie przelew inicjujący, dane adresowe oraz pesel.

Szczegółowy regulamin oraz tabelę opłat i prowizji konta BGŻ Optima znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej banku. Warto również dokładnie zapoznać się z regulaminem Lokaty 6 na 6, dzięki czemu rozwiane zostaną wszystkie nasze wątpliwości.