Lokaty w Polbanku będą miały gwarancje BFG

Polbank logo
Polbank

Pewnie niewielu klientów Polbanku zdawało sobie z tego sprawę, ale ten grecki bank nie posiadał gwarancji BFG. Wszystko za sprawą tego, iż nie był on normalnym bankiem krajowym, a jedynie odziałem instytucji kredytowej, który gwarancje posiadał, ale jedynie greckiego odpowiednika BFG.

Wszystko się zmieniło z dniem 29 sierpnia 2011r., kiedy to Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na przekształcenie go w normalny bank krajowy, posiadający takie same uprawnienia i obowiązki jak inne, funkcjonujące już od pewnego czasu. Zmianie ulegnie również nazwa banku, który nie będzie się już nazywać „EFG Eurobank Ergasias SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”, a „Polbank EFG” S.A.


Zmiana nie powinna mieć większych konsekwencji dla klientów z wyjątkiem objęcia ich gwarancją polskiego BFG, a nie greckiego HDIGF (Hellenic Deposit & Investment Guarantee Fund). Wszyscy wiemy w jakiej sytuacji jest Grecja i mimo tego, że teoretycznie na pewność gwarancji nie powinna mieć wpływu sytuacja gospodarcza kraju, to klienci powinni być z tej zmiany zadowoleni.

Przekształcenie jest związane z transakcją przejęcia Polbanku przez austriacki Raiffeisen Bank, ogłoszoną na początku tego roku. Był to jeden z warunków umowy, który Polbank musiał spełnić.