Obniżki oprocentowania lokat na całego

Obniżki oprocentowania na całego
Obniżki oprocentowania na całego

Po zaprowadzonych w ostatnich tygodniach obniżkach stóp procentowych przez RPP banki zareagowały natychmiastowo i szybko publikowały nowe tabele oprocentowania oferowanych depozytów. Co istotne obniżki oprocentowania depozytów stosowane przez banki znacząco przekraczają obniżki zaprowadzone przez RPP. Tylko przez dwa ostatnie dni nowe, znacznie mniej atrakcyjne dla klientów tabele oprocentowania zaprezentowało aż 5 podmiotów bankowych – Invest Bank, Alior Bank, Eurobank, Toyota Bank, Meritum Bank, przez co znalezienie dziś wysokooprocentowanej lokaty nie jest zbyt prostym zadaniem.

Invest Bank

Do niedawna najwyżej oprocentowany depozyt z oferty Invest Banku pozwalał zarobić 5,80 %. Po ogłoszeniu 15 stycznia nowej tabeli oprocentowania oferta banku stała się znacznie mniej atrakcyjna. Znaleźć w niej można szereg depozytów o okresach zapadalności wynoszących od 1 dnia do nawet 5 lat. Wysokość proponowanych przez bank warunków deponowania uzależniona jest od wybranego okresu zapadalności, a nierzadko także wielkości inwestycji. Najbardziej atrakcyjnym depozytem niezmiennie pozostaje sześciomiesięczna Lokata internetowa, jednak jej oprocentowanie nie wynosi już 5,80 %, ale zaledwie 5,10 %.

Alior Bank

Nową tabelę oprocentowania również 15 stycznia opublikował Alior Bank. W ofercie tego podmiotu znaleźć można standardowe lokaty o okresach zapadalności wynoszących od 10 dni do 36 miesięcy. Niestety nigdy nie należały one do szczególnie atrakcyjnych, a po zaprowadzonych obniżkach z pewnością wiele osób skłonią do znalezienia bardziej konkurencyjnych rozwiązań. Dla najkrótszego okresu oprocentowanie wynosi 2,00 %, w najlepszym przypadku (3 miesiące, 9 miesięcy, 10 miesięcy, 12 miesięcy) 4,05 %. Znacznie wyższe oprocentowanie proponowane jest na lokatach oferowanych w ramach programu Razem Zyskujesz, jednak wymaga to skorzystania z dodatkowego produktu inwestycyjnego.

Eurobank

Nowa tabela oprocentowania Eurobanku również zakłada wiele obniżek. Pośród produktów depozytowych oferowanych przez bank znaleźć można szeroki wybór lokat o różnych okresach zapadalności, których oprocentowanie uzależnione jest od kilku czynników – rodzaju oprocentowania (zmienne/stałe), wielkości inwestycji oraz sposobu założenia (placówka/Internet lub telefon). Najwyżej oprocentowane są lokaty o stałym oprocentowaniu – stawka oprocentowania proponowana dla lokaty jednomiesięcznej mieści się w przedziale od 3,70 % do 3,90 %, natomiast dla osiemnastomiesięcznej od 5,25 % do 5,45 %. Atrakcyjność pozostałych produktów jest znacznie niższa.

Toyota Bank

Lokaty oferowane przez Toyota Bank na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiały się w rankingach najlepszych depozytów bankowych, jednak dzisiejsze stawki trudno z nimi porównywać. Oferta depozytowa banku jest bardzo szeroka, a wysokość oprocentowania zależy od długości okresu deponowania, a nierzadko również wielkości inwestycji. Dla najkrótszego, miesięcznego okresu oprocentowanie wynosi maksymalnie 3,60 %. Znacznie bardziej atrakcyjne warunki proponowane są na dwunastomiesięcznej Lokacie Kapitalnej z codzienną kapitalizacja odsetek – pozwala ona na wypracowanie zysku w wysokości 5,55 %. Pozostałe depozyty oferują nieco niższe oprocentowanie 5,40 % – 5,50 %.

Meritum Bank

Nowa tabela oprocentowania w Merium Banku opublikowana została 14 stycznia. W ofercie banku znaleźć można lokaty z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym, których oprocentowanie uzależnione jest od tego, czy ich uruchomienie odbywa się za pośrednictwem Internetu czy w placówce.  W przypadku zakładania lokaty z oprocentowaniem stałym przez Internet oferowane warunki wynoszą zaledwie 4,30 % dla lokaty miesięcznej, 5,20 % dla trzymiesięcznej, 5,10 % dla sześciomiesięcznej oraz 5,00 % dla rocznej. W przypadku depozytów dłuższych – 24- i 36-miesięcznych oprocentowanie jest zmienne i ustalane na podstawie aktualnej stawki WIBOR 6M powiększonej odpowiednio o 1,0 p. p. i 1,1 p. p. dla osób nieposiadających konta oraz o 1,1 p. p. i 1,2 p. p. dla osób posiadających rachunek. W placówkach dostępne są jedynie lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie wynosi od 4,00 % do maksymalnie 5,00 %.