Lokata 10-dniowa w Banku Pocztowym (5,80%)

Bank Pocztowy logo
Bank Pocztowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy nie są zainteresowani lokowaniem swoich oszczędności na dłuższe okresy Bank Pocztowy przygotował atrakcyjnie oprocentowaną lokatę o terminie zapadalności wynoszącym zaledwie 10 dni. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z takiego depozytu i ile można w ten sposób zarobić?

Lokata 10-dniowa to krótkoterminowy depozyt, którego oprocentowanie wynosi aż 5,80 %. Jak na tak krótki okres propozycja Banku Pocztowego prezentuje się niezwykle konkurencyjnie. Jakie jeszcze zalety posiada ten produkt? Wbrew pozorom jest ich całkiem sporo. Po pierwsze istotny jest fakt, iż minimalna kwota inwestycji to tylko 500 złotych, dzięki czemu nawet osoby nieposiadające znacznych środków finansowych mogą aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami i stosunkowo szybko je pomnażać. Po drugie każdy klient może posiadać dowolną liczbę takich lokat. Bank ponadto oferuje możliwość ich odnowienia. Na uwagę zasługuje także fakt, iż pomimo bardzo krótkiego okresu trwania lokaty, Bank Pocztowy nie wymaga od swoich klientów założenia ani też posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Wszystko to sprawia, iż oferta ta jest niezwykle kusząca.

Jak założyć Lokatę 10-dniową?

W celu założenia lokaty 10-dniowej (lub innej lokaty internetowej oferowanej przez Bank Pocztowy) należy wejść na stronę internetową banku i wybrać interesujący nas produkt. Po złożeniu wniosku na podany przy rejestracji adres mailowy otrzymamy wiadomość z podstawowymi informacjami na temat wybranego przez nas produktu oraz danymi do przelewu. Postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanej wiadomości dokonajmy przelewu środków na lokatę i poczekajmy na potwierdzenie jej otwarcia. Kiedy zakończymy całą procedurę sukcesem nie pozostanie nam nic innego jak tylko oczekiwać terminu zakończenia się lokaty. Dzień po upływie zapisanego w umowie terminu zainwestowane przez nas środki wraz z należnymi odsetkami przekazane zostaną na rachunek, z którego dokonaliśmy przelewu na lokatę.

Jeśli będziemy zmuszeni wycofać zainwestowane środki również będziemy mogli zerwać lokatę za pośrednictwem Internetu lub w każdej placówce Banku Pocztowego. W przypadku tego drugiego rozwiązania będziemy potrzebowali umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, którą otrzymaliśmy drogą mailową oraz dokument tożsamości. Jak można się domyślić wycofanie środków przed terminem zakończenia się lokaty skutkuje utrata całości należnych odsetek. Więcej szczegółów dotyczących produktu oraz praktyczny kalkulator pozwalający obliczyć wysokość zysku z wybranej przez nas lokaty znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Banku Pocztowego.

Podwyżka oprocentowania lokaty 6-miesięcznej w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy logo
Bank Pocztowy

Na zmiany w swojej ofercie depozytowej na początku października zdecydował się między innymi Bank Pocztowy. Skutkiem zaprowadzonych zmian są nowe parametry Kont Oszczędnościowych oraz podwyżka oprocentowania na sześciomiesięcznej lokacie terminowej. Ile można zarobić decydując się na zdeponowanie środków na taki właśnie okres?

Oprocentowanie proponowane przez Bank Pocztowych dla klientów, którzy zdecydują się zdeponować swoje środki na okres sześciu miesięcy wynosi 6,00 %. Jest to obecnie najbardziej atrakcyjna gwarantowana lokata w ofercie podmiotu, jednak uwzględniając oferty innych instytucji bankowych nie można zaliczyć jej do szczególnie atrakcyjnych. By skorzystać z oferty wystarczy kwota w wysokości 500 złotych. Maksymalna kwota inwestycji nie została ustalona, dlatego też zdeponowanie znacznej kwoty nie stanowi najmniejszych problemów. Po upływie sześciu miesięcy trwania depozytu zdeponowane środki wraz z należnymi odsetkami zwrócone zostaną klientowi na rachunek, z którego dokonany został przelew inicjujący. Zerwanie lokaty przed upływem zapisanego w umowie okresu wiąże się z utratą wszystkich należnych odsetek.

Jak uruchomić lokatę?

Lokatę założyć można za pośrednictwem Call Center, w placówkach Banku Pocztowego, w Urzędach Pocztowych bądź za pośrednictwem bankowości internetowej. Ostatnia możliwość kierowana jest do osób, które posiadają już rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w Banku Pocztowym z dostępem do systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24. Osoby, które dotychczas nie były związane z bankiem zmuszone będą odwiedzić jedną z placówek banku lub pobliski Urząd Pocztowy. Adresy i wszelkie istotne informacje znaleźć można na stronie internetowej Banku Pocztowego.

 

Lokata na piątkę w Banku Pocztowym (nowość)

Bank Pocztowy logo
Bank Pocztowy

W ofercie Banku Pocztowego pojawił się w ostatnich dniach zupełnie nowy produkt depozytowy – Lokata na piątkę. Nie należy ona do szczególnie atrakcyjnych w kontekście ofert konkurencyjnych podmiotów bankowych, jednak bez wątpienia jest najbardziej atrakcyjną w ofercie Banku Pocztowego. Jakie warunki proponuje bank proponuje zainteresowanym klientom?

Lokata na piątkę nazwana została tak nieprzypadkowo – jest to pięciomiesięczny depozyt bankowy, którego oprocentowanie wynosi 5,55 % w skali roku. Minimalna kwota depozytu ustanowiona została na poziomie 500 złotych. By stać się posiadaczem lokaty wystarczy odwiedzić jeden z oddziałów Banku Pocztowego, placówkę Poczty Polskiej bądź tez złożyć odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem bankowości internetowej (w przypadku tej metody wymagane jest posiadanie rachunku z dostępem do kanału elektronicznego) czy też Call Center. Zerwanie lokaty przed zapisanym w umowie terminem związane jest z całkowitą utratą należnych odsetek.

Szczegółowe informacje na temat produktu oraz wszelkie instrukcje dotyczące uruchomienia lokaty znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Banku Pocztowego lub w jednej z jego placówek.

 

Bank Pocztowy i neoBank kończą z lokatami bez podatku Belki

Bank Pocztowy logo
Bank Pocztowy

Lokaty codzienne ze swojej oferty wycofała już zdecydowana większość banków działających na naszym rynku, jednak są jeszcze instytucje oferujące tego typu rozwiązania. Z każdym dniem jest ich jednak coraz mniej. W ostatnich dniach z rynku lokat codziennych wycofały się kolejne banki – neoBank oraz Bank Pocztowy.

W ofercie neoBanku wybór lokat z codzienna kapitalizacją odsetek była bardzo szeroki. Część z nich dostępna była wyłącznie dla klientów posiadających dostęp do systemu bankowości internetowej (Lokata e-Codzienna, Lokata e-Codzienna Czwórka, Lokata e-Codzienna BIS, Lokata onLINE, Lokata onLINE Edycja Specjalna 2, Aukcja Lokaty on LINE, Lokata e-Codzienna 4M, Lokata e-Codzienna 5M oraz Lokata STARTER), a część placówkach neoBanku w całej Polsce (Lokata Kamila, Lokata Justyna, Lokata Maja, Lokata Codzienna, Lokata Codzienna Czwórka oraz Lokata Codzienna BIS). Lokaty założone przed 10 lutego, a więc przed wycofaniem z oferty wszystkich powyższych lokat, po zakończeniu zostaną odnowione na warunkach przewidzianych dla standardowych lokat o takim samym okresie zapadalności. Aktualnie w ofercie banku znajduje się wiele produktów depozytowych, jednak nie są one tak atrakcyjnie oprocentowane jak lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek. Aktualna ofertę lokat banku znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej neoBanku.

Po wprowadzonych zmianach i wycofaniu z oferty lokat z codzienną kapitalizacją odsetek oferta Banku Pocztowego również nie prezentuje się szczególnie interesująco. Produkty oszczędnościowe dostępne w ofercie banku podzielić można na trzy kategorie – lokaty terminowe, lokaty internetowe oraz konta oszczędnościowe. W przypadku lokat terminowych bank oferuje okresy wynoszące od 10 dni do nawet 24 miesięcy i proponuje od 3, 00 % do 5,00 % brutto. Więcej można zarobić wybierając Pocztowe Konto Oszczędnościowe, gdzie dla kwot od 100 000 złotych oprocentowanie wynosi 6,00 %. Nieco inaczej jest w przypadku Nowego Konta Oszczędnościowego, gdzie oprocentowanie niezależnie od salda wynosi 3,00 %. Oferta lokat terminowych jest właśnie przebudowywana, dlatego tez trudno na tym etapie powiedzieć cokolwiek o jej atrakcyjności. Więcej szczegółów o poszczególnych produktach znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Banku Pocztowego.

 

Podwyżka oprocentowania lokaty 6-miesięcznej w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy logo
Bank Pocztowy

Bank Pocztowy dotychczas nie był szczególnie często wybierany przez klientów poszukujących najbardziej atrakcyjnych lokat terminowych, jednak po ostatniej podwyżce sytuacja ta może się zmienić. Dzięki zmianom w ofercie depozytowej banku oprocentowanie 6-miesięcznego depozytu wynosi aż 7,50 procenta w skali roku!

Oprocentowanie sześciomiesięcznej lokaty terminowej w Banku Pocztowym wynosi 6 % w skali roku. Jest to lokata z codzienną kapitalizacją odsetek, której oprocentowanie jest porównywalne z lokatą tradycyjną oprocentowaną na 7,50 % w skali roku. Minimalna kwota depozytu wynosi zaledwie 500 złotych, natomiast maksymalna 14 000 złotych. Mimo stosunkowo niskich limitów inwestycji zdeponowanie większej kwoty nie stanowi najmniejszego problemu, gdyż Bank Pocztowy nie stawia jakichkolwiek limitów co do ilości takich lokat posiadanych przez jednego klienta.


Założenie lokaty jest niezwykle proste i szybkie. Uczynić to można w jednej z wielu placówek banku, poprzez infolinię lub jeśli jesteśmy już jego klientami i posiadamy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy za pośrednictwem bankowości internetowej. Atrakcyjny depozyt Banku Pocztowego niestety nie jest odnawialny, dlatego po upływie sześciu miesięcy środki wraz z naliczonymi odsetkami wracają na konto, z którego zostały przelane. Oczywiście istnieje możliwość wcześniejszego wycofania swoich pieniędzy, jednakże wiąże się to z utratą należnych odsetek.

Szczegóły dotyczące ofert znaleźć można w jednej z placówek bądź też na oficjalnej stronie internetowej banku.

Nowe lokaty z dzienną kapitalizacją w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy logo
Bank Pocztowy

Niemałe zmiany zaszły w ofercie depozytów Banku Pocztowego. W ciągu kilkunastu dni z listy wypadło kilka pozycji, zastąpionych bardziej popularnymi rozwiązaniami . Teraz w ofercie placówki można znaleźć 3 i 6-miesięczne lokaty, z dzienną kapitalizacją odsetek. Na zachętę powinien wystarczyć fakt, że Bank Pocztowy od razu znalazł się na czołowych miejscach rankingów najlepszych depozytów.

Od 15 kwietnia w Banku Pocztowym nie można już korzystać z lokat 1-, 4- i 5-miesięcznych z kapitalizacją odsetek na koniec okresu rozliczeniowego. Z perspektywy inwestorów to bardzo dobre posunięcie, pozwalające bezpośrednio zestawić oprocentowanie i potencjalne zarobki z innymi bankami. Dodatkowo całkowicie wyeliminowane zostały lokaty terminowe, które ze względu na 19-procentowy podatek pozostawały daleko za konkurencją w rankingach.


Zmiany wprowadzone przez Bank Pocztowy od razu spowodowały wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Nic w tym dziwnego, skoro 6-miesięczna lokata oprocentowana na poziomie 4,81% (odpowiadające 6% na lokacie standardowej) została uznana przez wielu doradców finansowych jako aktualnie najatrakcyjniejsza. Nie omieszkali pominąć tego specjaliści od reklamy Banku Pocztowego, rozsyłając wiadomości podkreślające takie wyróżnienie.

Nie można pozostawić bez chwili uwagi depozytów o krótszym okresie trwania. Bank Pocztowy proponuje swoim klientom na 3-miesięczne oszczędzanie 3,80% w skali roku, z dzienną kapitalizacją odsetek. Niewiele mniej (w skali 12 miesięcy) można zarobić przez jedynie 30 dni – 3,70%. To bez wątpienia jedno z lepszych dostępnych obecnie rozwiązań na krótką inwestycję w lokaty bankowe.

Mniejsza popularność depozytów w Banku Pocztowym powinna zostać wkrótce przerwana. Sprzyja temu dostępność produktów – lokaty można zakładać w oddziałach banku, placówkach Poczty Polskiej i przez Internet, bez konieczności posiadania rachunku osobistego.