Millennium Bank – Lokata Coraz Lepsza

Bank Millenium logo
Bank Millenium

Lokata Coraz Lepsza to lokata, która składa się tak jakby z ośmiu różnych części. Każda z nich trwa przez jeden kwartał i ma różne oprocentowanie, zależne od czasu przez jaki trzymamy na nich kapitał, które rośnie od 4,00% do 6,00% w ostatnim kwartale.

Zakładając Lokatę Coraz Lepszą, podpisujemy umowę na dwa lata. Przez cały ten czas mamy do czynienia ze zmiennym oprocentowaniem, które zwiększa swoją wartość co trzy miesiące. W pierwszym kwartale wynosi ono 4,00%, w następnych kolejno 4,25%, 4,50%, 4,75%, 5,00%, 5,25%, 5,50% i dochodzi aż do 6,00% w ósmym kwartale. Średnie oprocentowanie w skali roku dla całego okresu umownego wynosi około 4,91%.


Co się stanie, jeżeli będziemy przymuszeni do zerwania lokaty przed upływem pełnych dwóch lat? Nie tracimy całości naszych odsetek, lecz otrzymujemy oprocentowanie, które zostało naliczone dla pełnych ukończonych kwartałów. Dla przykładu: jeżeli wypłacimy nasze środki w 11 miesiącu, dostaniemy odsetki tylko za pierwsze trzy kwartały.

Kapitalizacja odsetek ma miejsce na zakończenie okresu umownego, lub w przypadku wcześniejszego zerwania, w dniu rozwiązania umowy. Musimy również odprowadzić podatek od zysków kapitałowych, który w naszym kraju wynosi 19%. Zatem rzeczywiste, średnie oprocentowanie dla pełnego okresu Lokaty Coraz Lepszej spada do około 3,98%. Porównując z ofertami konkurencyjnymi, wynik ten nie wypada zbyt wysoko.

Millennium Bank wymaga również tak zwanej kwoty minimalnej, czyli takiej, którą musimy posiadać, by móc korzystać z tego produktu. Wynosi ona 1000 PLN. Nie ma limitu środków, które mogą procentować na Lokacie Coraz Lepszej.

Co się stanie po zakończeniu pełnych 24 miesięcy naszej umowy? Nasza lokata zakończy swoje funkcjonowanie. Nie ma możliwości jej odnowienia, gdyż jest to lokata promocyjna. Jeżeli natomiast nadal chcemy lokować nasze środki w Millennium Banku, możemy zrobić to na aktualnych warunkach lokat standardowych lub promocyjnych, jeżeli takie będą w tym czasie obowiązywać.

Środki, które umieszczamy w tym banku podlegają gwarancji w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na kwotę równoważną wartości 50000 Euro w złotówkach.

Jak założyć Lokatę Coraz Lepszą? Mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla nowych klientów i polega na osobistym przyjściu do oddziały banku i podpisaniu osobiście umowy. Jeżeli jednak mamy dostęp do bankowości telefonicznej Telemillennium, możemy uczynić to łącząc się z konsultantem i składając odpowiednią dyspozycję otwarcia. Otworzenia takiej lokaty jest darmowe.

Przedstawmy dodatkowo jeszcze kilka wyliczeń. Jeżeli do zainwestowania na Lokacie Coraz Lepszej mamy 10000zł, po całym, dwuletnim okresie możemy zyskać około 795 PLN (po odliczeniu podatku Belki). Jeżeli natomiast wypłacimy środki przed zakończeniem całego okresu to nasz zysk będzie mniejszy i wyniesie przykładowo: 10167,25zł jeżeli wypłacimy w 3 kwartale, a 10455,50zł, gdy uczynimy to w kwartale szóstym.

Bank Millenium – Lokata Codzienny Zysk na 5%

Bank Millenium logo
Bank Millenium

Lokata Codzienny Zysk w Banku Millenium jest kolejnym z produktów omijających „podatek Belki”. Dzięki dziennej kapitalizacji, odsetki z jednej kapitalizacji wynoszą mniej niż 2,49zł, a z kolei podatek wynosi mniej niż 50gr, co skutkuje zaokrągleniem go wg ordynacji podatkowej do 0zł. Ponadto lokata charakteryzuje się pięcioma różnymi terminami do wyboru, ze stałym oprocentowaniem 4,05%.

 

Uwaga!
Ta oferta jest już nieaktualna. Tutaj znajdziesz aktualną ofertę Banku Millenium.
Zachęcamy szczególnie do przeczytania wpisu o Aukcjach Lokat w Banku Millenium!

Tutaj z kolei znajdziesz aktualne zestawienie najkorzystniejszych lokat ze wszystkich banków.

Wielkość wpłaty

Najmniejsza suma jaką możemy umieścić na lokacie wynosi 1000zł, natomiast największa wynosi 20000zł. Jedna osoba może założyć maksymalnie 5 lokat, z zastrzeżeniem, iż każda z tych lokat musi mieć inny okres (3, 4, 5, 6 i 12 miesięczny).

Okres lokaty i oprocentowanie

Do wyboru mamy 5 okresów: 3, 4, 5, 6 i 12 miesięczny. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres umowy i wynosi 4,05%, co odpowiada oprocentowaniu 5% na zwykłej lokacie (omijamy ww. „podatek Belki”).

Zerwanie lokaty

W przypadku zerwania lokaty przed czasem, bank wypłaca odsetki, ale pobiera opłatę, którą można obliczyć ze wzoru:

Wpłacona kwota lokaty x 0,011% x liczba dni, przez którą Posiadacz rachunku deponował środki na lokacie

Inne

Każdy zakładający Lokatę Codzienny Zysk ma możliwość wybory miejsca, gdzie będą wypłacane należne odsetki – czy to będzie rachunek bankowy, czy będą one zasilały lokatę. Lokatę Codzienny Zysk można założyć w każdym oddziale banku.

Zapoznaj się ze świeżymi ofertami lokat w Banku Millenium.

Zobacz nasze aktualne porównanie lokat bankowych.