Spadek oprocentowania lokat w Alior Banku

Alior Bank logo
Alior Bank

Do banków, które w ostatnich dniach dość znacząco obniżyły oprocentowanie swoich depozytów dołączył również Alior Bank. Oferowana przez podmiot Lokata Standardowa wraz z ogłoszeniem nowej tabeli oprocentowania proponuje oprocentowanie obniżone nawet o jeden punkt procentowy. Ile można zarobić decydując się dziś na zdeponowanie swoich oszczędności właśnie w Alior Banku?

Lokata Standardowa oferowana jest w kilku wariantach czasowych – najkrótszy okres deponowania to zaledwie dziesięć dni, natomiast najdłuższy dwa lata. Obniżki oprocentowania nie objęły jednak swoim zasięgiem skrajnych okresów i skupiły się na ośmiu pozostałych. Do niedawna miesięczna lokata pozwalała zarobić 4,00 % w skali roku, podczas gdy dziś jest to już 3,50 %. Nieco niższą obniżkę (0,45 punktu procentowego) zastosowano wobec lokaty trzymiesięcznej oferującej aktualnie 3,60 %. Depozyt czteromiesięczny zarówno przed obniżką jak i obecnie (mimo zredukowaniu oprocentowania o 1 punkt procentowy) proponuje najatrakcyjniejsze warunki – 4,50 %. Jego założenie nie jest jednak niemożliwe z poziomu bankowości internetowej. Niezbędne jest również zdeponowanie nowych środków, a więc środków stanowiących nadwyżkę ponad saldo z dnia 28 lutego bieżącego roku. Wybierając z oferty banku depozyt 180-dniowy liczyć można było do niedawna na oprocentowanie wynoszące 4,00 % – aktualnie stawka ta została obniżona do 3,50 %. Dla trzech kolejnych okresów – 9 miesięcy, 10 miesięcy i 12 miesięcy – zadecydowano o obniżeniu oprocentowania o 0,50 punktu procentowego. Każda z tych lokat daje dziś zarobić zaledwie 3,55 %. Oprocentowanie dla lokaty dwuletniej niezmiennie wynosi 3,85 %.

Pozostałe parametry lokaty

Minimalna kwota niezbędna do założenia lokaty to standardowo 1 000 złotych. Górny limit nie został ustalony, dlatego zdeponowanie większej kwoty nie stanowi najmniejszego problemu. Ponadto bank dopuszcza możliwość posiadania dowolnej liczby takich depozytów. Lokatę Standardową założyć można również w kilku walutach obcych, jednak w przypadku takim należy liczyć się ze znacznie niższym oprocentowaniem – wynoszącym maksymalnie 1,50 %. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. Po upływie wybranego okresu deponowania zainwestowane środki wraz z należnymi odsetkami mogą stanowić kwotę kolejnej lokaty lub zostać zwrócone klientowi.

Jak założyć Lokatę Standardową?

Lokaty standardowe założyć można w jednym z oddziałów banku lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły – lokata 10 dniowa dostępna jest tylko z poziomu bankowości internetowej, natomiast najatrakcyjniejszą lokatę 4-miesięczną założyć można jedynie w oddziałach, za pośrednictwem infolinii lub wniosku online. Szczegóły i instrukcje znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Alior Banku.

 

Obniżki oprocentowania lokat na całego

Obniżki oprocentowania na całego
Obniżki oprocentowania na całego

Po zaprowadzonych w ostatnich tygodniach obniżkach stóp procentowych przez RPP banki zareagowały natychmiastowo i szybko publikowały nowe tabele oprocentowania oferowanych depozytów. Co istotne obniżki oprocentowania depozytów stosowane przez banki znacząco przekraczają obniżki zaprowadzone przez RPP. Tylko przez dwa ostatnie dni nowe, znacznie mniej atrakcyjne dla klientów tabele oprocentowania zaprezentowało aż 5 podmiotów bankowych – Invest Bank, Alior Bank, Eurobank, Toyota Bank, Meritum Bank, przez co znalezienie dziś wysokooprocentowanej lokaty nie jest zbyt prostym zadaniem.

Invest Bank

Do niedawna najwyżej oprocentowany depozyt z oferty Invest Banku pozwalał zarobić 5,80 %. Po ogłoszeniu 15 stycznia nowej tabeli oprocentowania oferta banku stała się znacznie mniej atrakcyjna. Znaleźć w niej można szereg depozytów o okresach zapadalności wynoszących od 1 dnia do nawet 5 lat. Wysokość proponowanych przez bank warunków deponowania uzależniona jest od wybranego okresu zapadalności, a nierzadko także wielkości inwestycji. Najbardziej atrakcyjnym depozytem niezmiennie pozostaje sześciomiesięczna Lokata internetowa, jednak jej oprocentowanie nie wynosi już 5,80 %, ale zaledwie 5,10 %.

Alior Bank

Nową tabelę oprocentowania również 15 stycznia opublikował Alior Bank. W ofercie tego podmiotu znaleźć można standardowe lokaty o okresach zapadalności wynoszących od 10 dni do 36 miesięcy. Niestety nigdy nie należały one do szczególnie atrakcyjnych, a po zaprowadzonych obniżkach z pewnością wiele osób skłonią do znalezienia bardziej konkurencyjnych rozwiązań. Dla najkrótszego okresu oprocentowanie wynosi 2,00 %, w najlepszym przypadku (3 miesiące, 9 miesięcy, 10 miesięcy, 12 miesięcy) 4,05 %. Znacznie wyższe oprocentowanie proponowane jest na lokatach oferowanych w ramach programu Razem Zyskujesz, jednak wymaga to skorzystania z dodatkowego produktu inwestycyjnego.

Eurobank

Nowa tabela oprocentowania Eurobanku również zakłada wiele obniżek. Pośród produktów depozytowych oferowanych przez bank znaleźć można szeroki wybór lokat o różnych okresach zapadalności, których oprocentowanie uzależnione jest od kilku czynników – rodzaju oprocentowania (zmienne/stałe), wielkości inwestycji oraz sposobu założenia (placówka/Internet lub telefon). Najwyżej oprocentowane są lokaty o stałym oprocentowaniu – stawka oprocentowania proponowana dla lokaty jednomiesięcznej mieści się w przedziale od 3,70 % do 3,90 %, natomiast dla osiemnastomiesięcznej od 5,25 % do 5,45 %. Atrakcyjność pozostałych produktów jest znacznie niższa.

Toyota Bank

Lokaty oferowane przez Toyota Bank na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiały się w rankingach najlepszych depozytów bankowych, jednak dzisiejsze stawki trudno z nimi porównywać. Oferta depozytowa banku jest bardzo szeroka, a wysokość oprocentowania zależy od długości okresu deponowania, a nierzadko również wielkości inwestycji. Dla najkrótszego, miesięcznego okresu oprocentowanie wynosi maksymalnie 3,60 %. Znacznie bardziej atrakcyjne warunki proponowane są na dwunastomiesięcznej Lokacie Kapitalnej z codzienną kapitalizacja odsetek – pozwala ona na wypracowanie zysku w wysokości 5,55 %. Pozostałe depozyty oferują nieco niższe oprocentowanie 5,40 % – 5,50 %.

Meritum Bank

Nowa tabela oprocentowania w Merium Banku opublikowana została 14 stycznia. W ofercie banku znaleźć można lokaty z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym, których oprocentowanie uzależnione jest od tego, czy ich uruchomienie odbywa się za pośrednictwem Internetu czy w placówce.  W przypadku zakładania lokaty z oprocentowaniem stałym przez Internet oferowane warunki wynoszą zaledwie 4,30 % dla lokaty miesięcznej, 5,20 % dla trzymiesięcznej, 5,10 % dla sześciomiesięcznej oraz 5,00 % dla rocznej. W przypadku depozytów dłuższych – 24- i 36-miesięcznych oprocentowanie jest zmienne i ustalane na podstawie aktualnej stawki WIBOR 6M powiększonej odpowiednio o 1,0 p. p. i 1,1 p. p. dla osób nieposiadających konta oraz o 1,1 p. p. i 1,2 p. p. dla osób posiadających rachunek. W placówkach dostępne są jedynie lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie wynosi od 4,00 % do maksymalnie 5,00 %.

 

Alior kolejnym bankiem, który obniża oprocentowanie

Alior Bank logo
Alior Bank

Alior Bank to podmiot, który stosunkowo rzadko pojawia się w rankingach najbardziej atrakcyjnych depozytów bankowych, jednak mimo wszystko zdecydował się w ostatnich dniach na obniżenie oprocentowanie swoich standardowych lokat. Stosunkowo niemałe obniżki spowodowały, iż maksymalna oprocentowanie proponowane przez bank wynosi zaledwie 4,20 %. Znacznie bardziej atrakcyjnie pod tym względem prezentuje się oferta Alior Sync, wobec której póki co nie zaprowadzono obniżek. Jakie warunki proponuje dziś Alior Bank na swojej Lokacie Standardowej?

Lokata Standardowa to depozyt oferowany w kilku wariantach czasowych – jako lokata dziesięciodniowa, miesięczna, trzymiesięczna, półroczna, dziewięciomiesięczna, dziesięciomiesięczna, roczna oraz dwuletnia. Obniżki zastosowano wobec wszystkich okresów poza dwoma najkrótszymi – lokata dziesięciodniowa bez zmian proponuje oprocentowanie na poziomie 2,00 %, a miesięczna 4,25 %. Lokata trzymiesięczna do niedawna pozwalała cieszyć się zyskiem w wysokości 4,55 % brutto, aktualnie oprocentowanie wynosi 4,30 %. W przypadku lokaty półrocznej spadek był jeszcze większy, gdyż wyniósł 0,30 punktu procentowego (aktualnie 4,40 %). Wybierając z oferty banku lokatę dziewięciomiesięczną zarobić można było 4,86 %, dziś jest to zaledwie 4,40 %. 4,90 % proponowała jeszcze do niedawna lokata dziesięciomiesięczna, natomiast aktualnie jej oprocentowanie wynosi 4,45 %. Jeśli chodzi o lokatę roczną jej oprocentowanie spadło o 0,50 punktu procentowego i wynosi w dniu dzisiejszym 4,50 %. Największą obniżkę zastosowano wobec lokaty dwuletniej (0,90 punktu procentowego), która katulanie pozwala na wypracowanie zysku w wysokości zaledwie 4,20 %.

Cechy Lokaty Standardowej

Lokata Standardowa to standardowy depozyt z kapitalizacją na koniec okresu zapadalności. Minimalna kwota depozytu to zaledwie 1 000 złotych. Maksymalna nie została ustanowiona, dlatego osoby dysponujące znacznymi oszczędnościami nie będą miały najmniejszych problemów z założeniem depozytu. Lokatę uruchomić można w krajowej walucie jak również kilku innych – niestety oprocentowanie w takich przypadkach jest znacznie niższe. Po zakończeniu okresu zapadalności lokata może zostać odnowiona, aczkolwiek nie jest to warunkiem. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje standardowo utratą wszystkich należnych odsetek.

Jak założyć lokatę?

Założenie lokaty jest niezwykle proste i szybkie. Klienci Alior Banku posiadający rachunek osobisty lub oszczędnościowy mogą dokonać tego za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Osoby nieposiadające rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mogą dokonać założenia lokaty w jednym z oddziałów lub placówek partnerskich banku. Wyjątek stanowi lokata dziesięciodniowa, którą założyć można wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Szczegółowy regulamin produktu dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Alior Banku.

 

Nowa 5-miesięczna lokata w Alior Banku

Alior Bank logo
Alior Bank

Oferta produktów depozytowych dostępnych w ofercie Alior Banku, nie licząc kilku wyjątków, nigdy nie prezentowała się szczególnie interesująco. W ostatnim czasie bank postanowił to nieco zmienić i zaoferować swoim klientom lokatę, na której zarobić można nieco więcej niż na standardowych depozytach. W porównaniu z ofertami konkurencyjnych banków nie jest to szczególnie atrakcyjna oferta, jednak mimo wszystko warto się z nią zapoznać. Ile zarobić można na pięciomiesięcznej lokacie?

Decydując się na założenie trwającego pięć miesięcy depozytu oczekiwać można oprocentowania na poziomie 6,00 %. Nie jest to szczególnie imponujące oprocentowanie, aczkolwiek z pewnością wielu klientów zainteresuje się tą propozycją. Prócz stosunkowo atrakcyjnego oprocentowania zaletą produktu jest niewątpliwie fakt, iż bank nie wymaga posiadania, ani też zakładania, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Warto również wspomnieć o dopuszczalnej wielkości inwestycji – minimalna kwota depozytu to jedynie 1 000 złotych. Górny limit nie został ustalony, dzięki czemu istnieje możliwość zdeponowania dowolnej kwoty. Nie trzeba też robić tego jednorazowo, gdyż Alior Bank nie nakłada też jakichkolwiek limitów co do ilości takich depozytów posiadanych przez jednego klienta.

By skorzystać z oferty należy się pospieszyć, gdyż promocyjna lokata będzie dostępna w ofercie jedynie do końca lipca bieżącego roku. Podkreślić należy, iż z promocji skorzystać mogą wyłącznie ci klienci, którzy zdecydują się zdeponować nowe środki, a więc środki stanowiące nadwyżkę ponad saldo na dzień 19 czerwca bieżącego roku. Lokatę założyć można bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Internetu lub też odwiedzając jedną z placówek banku. Wszelkie niezbędne informacje oraz regulamin promocji znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Alior Banku.

Nowa lokata na 6,2% w Alior Banku

Alior Bank logo
Alior Bank

Wybór produktów depozytowych dostępnych w ofercie Alior Banku jest mocno ograniczony. Aktualnie w ofercie tej znaleźć można dwie lokaty – Lokatę Razem Zyskujesz, która łączy tradycyjny depozyt z dodatkowym produktem inwestycyjnym oraz nową Lokatę Standardową. Jakie warunki proponuje Alior Bank? Ile można zarobić wybierając jego nową lokatę?

Lokata Standardowa to depozyt, który można założyć na okres od 10 dni do nawet 2 lat. Oprocentowanie takiego depozytu uzależnione jest przede wszystkim od wybranego okresu oraz od waluty samej lokaty. Zdecydowanie najkorzystniejsze warunki dotyczą PLN. Depozyty w walutach obcych są oprocentowanie znacznie niżej i w dodatku walutowe lokaty można założyć tylko na wybrane okresy (1, 3, 6 i 12 miesięcy). Zakładając lokatę w walucie krajowej możemy liczyć na oprocentowanie wynoszące od 2,00 % do 6,20 %. Najwięcej – 6,20 % zarobimy deponując nasze środki na okres 6 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 złotych (lub w przypadku lokat walutowych: 200 euro, 200 dolarów amerykańskich, 200 franków szwajcarskich i 100 funtów brytyjskich). Górny limit nie został narzucony. Bank nie stawia też warunków dotyczących liczby lokat posiadanych przez jednego klienta. Poza możliwością zainwestowania znacznej kwoty i stosunkowo atrakcyjnego oprocentowania zaletą Lokaty Standardowej jest również fakt, iż w przypadku jej zerwania klient nie traci należnych odsetek. W momencie upływu okresu zapadalności lokata może zostać automatycznie odnowiona na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia lub też jej kwota z należnymi odsetkami może zostać przelana na rachunek klienta.

By założyć lokatę wystarczy odwiedzić jeden z oddziałów Alior Banku (w placówkach nie ma możliwości założenia lokaty na okres 10 dni) lub też wypełnić odpowiedni wniosek online (opcja dostępna wyłącznie dla klientów posiadających konto osobiste lub oszczędnościowe w banku). Szczegółowy regulamin produktu oraz wszelkie niezbędne informacje znaleźć można na oficjalnej stronie Alior Banku.

 

Nowa lokata oraz podwyżka w Alior Banku

Alior Bank logo
Alior Bank

Alior Bank robi kolejny krok w stronę klientów. Do swojej oferty wprowadza nową lokatę z dzienną kapitalizacją o dość nietypowym, aczkolwiek nadal wygodnym okresem. Oprócz tego, podwyższa również oprocentowanie większości depozytów w obcych walutach. W tej chwili znajduje się ono na jednym z wyższych poziomów, jeśli chodzi o polskie banki.

Nowa lokata charakteryzuje się dość dziwnym okresem, a mianowicie 100-dniowym. Oprocentowanie nominalne wynosi 6,03%, co można porównać do standardowej lokaty o oprocentowaniu 7,50%. Minimalna kwota wynosi 1000zł. Aby uniknąć podatku Belki, na jednym depozycie możemy zgromadzić maksymalnie 14 857zł. Każda osoba może założyć dowolną liczbę depozytów. W przypadku zerwania lokaty przed czasem, otrzymujemy całość zgromadzonych odsetek. Lokatę można założyć w każdym oddziale Alior Banku oraz przez serwis lokata.aliorbank.pl (nowi klienci jedynie w ten sposób). Oferta obowiązuje do października 2011r.


Wzrosło również oprocentowanie depozytów w walutach obcych. Podwyżkę można zauważyć szczególnie w przypadku lokat w dolarach (np. 6M – 2,00% netto) i w euro (np. 6M – 3,50% netto). Tam bowiem wzrosło oprocentowanie we wszystkich terminach. W przypadku funta część okresów spadła, a część wzrosła, natomiast dla franka albo pozostała bez zmian, albo wzrosła. Więcej informacji na stronie banku.

Gdzie aktualnie warto udać się po lokatę? Jeśli chodzi o depozyty złotowe, to liderem cały czas jest Getin Bank z Lokatą na Start (6,47% netto – oferta ważna tylko do końca miesiąca). W przypadku lokat walutowych, warto się zastanowić na Polbankiem. Oferuje on aktualnie najwyższe oprocentowanie na większość okresów.