Ranking lokat – koniec marca 2013 r.

Ranking lokat - koniec marca 2013r.
Ranking lokat - koniec marca 2013r.

Znaczne obniżki oprocentowania lokat bankowych sprawiły, że najwyższe pozycje rankingów najkorzystniej oprocentowanych depozytów zajmują SKOK-i proponujące bardzo atrakcyjne warunki i wiele dogodnych terminów deponowania. Konkurować mogą z nimi jedynie promocyjne depozyty bankowe, które na ogół wymagają założenia rachunku oszczędnościowego lub nakładają na klientów istotne ograniczenia co do wielkości inwestycji. Gdzie zatem warto zdeponować dziś posiadane nadwyżki finansowe?

Lokaty miesięczne

Pozycję lidera w zestawieniu najatrakcyjniejszych depozytów miesięcznych zajmuje SKOK Wołomin, w ofercie którego znaleźć można Lokatę Bezpieczną BIS. Jej procentowanie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości posiadanych udziałów w kasie. Oprocentowanie proponowane klientom mieści się w przedziale od 5,80 % do 6,00 %, przy czym może zostać zwiększone o 0,20 punktu procentowego poprzez założenie dodatkowo rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Kolejne miejsca w rankingu zajmują depozyty promocyjne proponowane przez Getin Bank oraz Idea Bank. W obu tych przypadkach – Lokata na Dobry Początek (Idea Bank) oraz Lokata na Start (Getin Online) – oprocentowanie wynosi 6,00 %. Decydując się na Lokatę Internetową lub Lokatę Meritum Zysku w Internecie oferowane przez Meritum Bank liczyć można jedynie na 4,20 %.

Lokaty trzymiesięczne

Osoby chcące zdeponować swoje oszczędności na okres 3 miesięcy również powinny odwiedzić SKOK Wołomin, gdyż oprocentowanie Lokaty Bezpiecznej BIS dla tego okresu wynosi nawet 6,80 %. Kolejne miejsce na podium zajmują Meritum Bank oraz BGŻ Optima. Zarówno Lokata Pierwsza oferowana przez Meritum Bank jak i Lokata Bezkarna dostępna w ofercie BGŻ Optima wymagają założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i proponują 5,50 %. Ostatnim depozytem, o którym warto wspomnieć jest Lokata Spinająca oferowana przez Polski Bank Przedsiębiorczości. Niestety w tym przypadku oprocentowanie jest już znacznie niższe i wynosi 4,60 %.

Lokaty sześciomiesięczne

W kategorii lokat sześciomiesięcznych najwyżej oprocentowanym depozytem jest podobnie jak we wszystkich innych kategoriach Lokata Bezpieczna BIS dostępna w ofercie SKOK-u Wołomin. Jej oprocentowanie mieści się w przedziale od 6,60 % do 7,00 %. Nieco mniej atrakcyjne warunki proponuje Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank). Zgodnie z obowiązująca dziś tabelą oprocentowania eLokata 24 pozwala zarobić 5,50 %. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Polski Bank Przedsiębiorczości i jego Lokata Spinająca. Jej oprocentowanie dla okresu zapadalności wynoszącego sześć miesięcy to 4,50 %.

Lokaty dwunastomiesięczne

Decydując się na założenie lokaty dwunastomiesięcznej również warto odwiedzić najbliższy oddział SKOK-u Wołomin. Roczna Lokata Bezpieczna BIS w przypadku posiadania przynajmniej 50 udziałów w kasie i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego proponuje aż 7,30 %. Nieco mniej, a dokładniej rzecz ujmując 6,00 % proponuje SK Bank na swojej eLokacie 24 dla nowożeńców. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Getin Online i dostępna w jego ofercie Lokata Prezesa oferująca aktualnie 4,80 % – jej oprocentowanie jest jednak uzależnione od aktualnej stawki WIBOR 1M powiększonej o jeden punkt procentowy.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked