Lokaty bankowe – porównanie styczeń 2012r.

Lokaty bankowe - porównanie styczeń 2013r.
Lokaty bankowe - porównanie styczeń 2013r.

Początek nowego roku to na ogół czas zmian. Czy w kontekście ofert bankowych reguła ta się sprawdza? W ostatnich tygodniach banki decydowały się przeważnie na obniżki oprocentowania, co stanowiło odpowiedź na kolejne obniżki stóp procentowych. Nowych produktów było stosunkowo niewiele, dlatego też zmiany w rankingu najbardziej atrakcyjnych lokat bankowych nie są zanadto znaczące. Gdzie warto dziś zdeponować swoje oszczędności, by zarobić jak najwięcej?

Lokaty jednomiesięczne

Osoby, który nie chcą zamrażać swoich oszczędności na okres dłuższy aniżeli jeden miesiąc powinny zainteresować się ofertą Idea Banku. Wybierając z jego oferty Lokatę na Dobry Początek oczekiwać można aż 7,50 % przy limicie inwestycji na poziomie 50 000 złotych. Niewątpliwie jest to bardzo atrakcyjna oferta. Oferty innych banków niestety nie są już tak korzystne. Drugie miejsca na podium zajmuje Polski Bank Przedsiębiorczości, który na swojej Lokacie spinającej oferuje 4,90 %. Nieco mniej, bo 4,30 % zarobić można wybierając z oferty Meritum Banku Lokatę Meritum Zysku w Internecie (nie wymaga posiadania rachunku osobistego) bądź Lokatę Standardową Internetową (niezbędne uruchomienie/posiadanie konta).

Lokaty trzymiesięczne

W kategorii lokat trzymiesięcznych sytuacja prezentuje się nieco bardziej atrakcyjna, gdyż znalezienie depozytu proponującego ponad 6,00 % nie jest szczególnie trudnym zadaniem. Liderem bez zmian pozostaje Raiffeisen Bank Polska i jego Lokat internetowa 7%. Niestety skorzystanie z tego produktu wymaga spełnienia szeregu dodatkowych warunków. Znacznie bardziej atrakcyjnie pod tym względem prezentuje się oferta SK Banku (Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa). Oferuje on eLokatę24, której oprocentowanie dla okresu trzech miesięcy wynosi aż 6,70%. Bankiem, który zajmuje ostatnie miejsce na podium w tej kategorii jest Meritum Bank i jego Lokata Pierwsza oferująca 6,50 %.

Lokaty sześciomiesięczne

W kategorii lokat sześciomiesięcznych najkorzystniejsza ofertę przygotował wspomniany już wcześniej SK Bank. Oprocentowanie sześciomiesięcznej eLokaty24 wynosi aż 6,90 %! Kolejne miejsce i srebrny medal przypada w udziale innemu bankowi spółdzielczemu – Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Ciechanowie. Proponuje on e-lokatę bordową, której oprocentowanie wynosi 6,25 %. W porównaniu z pozostałymi podmiotami bankowymi oferty te są naprawdę bardzo atrakcyjne.  Nico mniej, bo 6,00 % oferuje między innymi neoBank na swojej energoLOKACIE 6M czy Getin Bank na Lokacie Zyskownej.

Lokaty dwunastomiesięczne

Kolejnym segmentem porównawczym są lokaty roczne. W kategorii tej pozycję lidera zajmuje Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, który oferuje oprocentowanie na poziomie 6,66 % na Lokacie Unikatowej. Zdeponować można na niej środki stanowiące wielokrotność tysiąca złotych, przy czym minimalna wartość inwestycji wynosi 3 000 złotych. Nieco ponad 6,00 %, a dokładniej rzecz ujmując 6,04 % zarobić można na Lokacie WIBOR Plus, której oprocentowanie naliczane jest według zasady WIBOR 6M + 1,10 punktu procentowego. Bardzo zbliżone warunki proponuje oferowana aktualnie przez Getin Online Lokata Prezesa6,01%. W tym przypadku oprocentowanie również uzależnione jest od stawki WIBOR, jednak nie sześciomiesięcznej, ale jednomiesięcznej powiększonej o 1,50 punktu procentowego.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked