Lokaty bankowe – porównanie październik 2011r.

Lokaty bankowe - porównanie październik 2011r.
Lokaty bankowe - porównanie październik 2011r.

Miesiąc październik na rynku produktów depozytowych jest już kolejnym miesiącem, w którym wiele instytucji bankowych zdecydowało się na uatrakcyjnienie swojej oferty depozytowej. Na podwyżki oprocentowania lokat zdecydowało się kilka banków z Bankiem Pocztowym na czele, a wiele innych wprowadziło do oferty zupełnie nowe lokaty. Walka o klientów trwa w najlepsze, a prym w niej wiodą przede wszystkim nowe banki, które nie mogą jeszcze pochwalić się zbyt szerokim gronem klientów. Gdzie najkorzystniej dziś zdeponować własne nadwyżki finansowe? Które banki oferują najlepsze warunki?

Porównanie produktów depozytowych rozpoczynamy od lokat o okresie zapadalności wynoszącym jeden miesiąc. Mimo iż nie jest to szczególnie atrakcyjnie oprocentowany segment wiele banków posiada w swojej ofercie lokaty 1-miesięczne.  Zdecydowanie najwięcej, bo aż 4,25 % na Lokacie Standardowej, oferuje Alior Bank. Na kolejnych pozycjach znajduje się Euro Bank i jego lokata terminowa dająca zarobić o 0,15 % mniej oraz Toyota Bank Polska, który oferuje 4 %. Niewątpliwie oprocentowanie powyższych lokat nie należy do szczególnie zachęcających, dlatego jeśli możemy zamrozić środki na dłuższy okres wybierzmy chociażby lokaty 2- lub 3-miesieczne.


Kolejnym analizowanym segmentem są lokaty 2-miesięczne. Tutaj oprocentowanie jest już zdecydowanie bardziej atrakcyjne. Liderem rankingu lokat o okresie zapadalności wynoszącym 2 miesiące jest neoBank i jego Lokata Wysoki Procent, której oprocentowanie wynosi aż 7,29 %. Pozycje druga zajmuje Getin Bank oferujący aż 6,47 % na Lokacie na start. Ostatnie miejsce na podium należy do Idea Banku, gdzie na Lokacie na Dobry Początek zarobimy aż 6,44 %. Wyraźnie widać, iż oprocentowanie lokat 2-miesięcznych jest zdecydowanie bardziej korzystne aniżeli depozytów o okresie zapadalności dwa razy krótszym.

Kolejny etap porównań to zestawienie lokat 3-miesiecznych. Tutaj oprocentowanie również jest bardzo atrakcyjne, jednak nie Az tak bardzo jak w przypadku lokat 2-miesięcznych. Ponownie pozycje lidera zajmuje neoBank, dzięki któremu na Lokacie online zarobimy nawet 6,86 %. Kolejnym bankiem, którego ofertą warto się zainteresować jest Meritum Bank dający zarobić niewiele mniej, bo aż 6,83 %. Kolejne dwa miejsca należą do Getin Noble Banku oraz Alior Banku, które proponują odpowiednio 6,04 % oraz 6,03 %. Również ponad 6,00 % proponuje Idea Bank oraz FM Bank, dlatego warto zapoznać się również z ofertami tych banków.

Wśród lokat 6-miesięcznych, które stanowią kolejny etap porównania zdecydowanie najbardziej wyróżnia się FM Lokata znajdująca się w ofercie FM Banku. Deponując środki w tym produkcie możemy oczekiwać zysku na poziomie 6,01 %. Niemalże takie same warunki oferuje Bank Pocztowy i jego 6,00 % na Lokacie Bankowej. Ostatnim bankiem, który zajmuje miejsce na podium jest Meritum Bank, który na Lokacie Meritum Zysku pozwala zarobić nawet 5,83 %. Oferty pozostałych banków nie są już tak atrakcyjne, dlatego próżno szukać lokaty, na której osiągnęlibyśmy zysk wynoszący powyżej 5,50 %.

Ostatni segment porównań stanowią lokaty o terminie zapadalności wynoszącym 1 rok. Tutaj podobnie jak w poprzednich etapach porównania znajdziemy dokładnie te same banki. Liderem oferującym aż 5,90 % na Lokacie z Gwarancją jest Meritum Bank. Drugie miejsce należy do Idea Banku, który na Lokacie Idealnej daje zarobić 5,85 %. Dokładnie tyle samo zarobimy, gdy zdecydujemy się na zdeponowanie środków na FM Lokacie oferowanej przez FM Bank. Kolejne miejsca zajmują Getin Bank, Inteligo oraz Toyota Bank – wszystkie pozwalają na osiągnięcie zysku większego niż 5,50 % – odpowiednio 5,62 %, 5,52 % oraz 5,50%.

1 Comments

  1. TheArtsays:

    Witam, w Getin nie istnieje lokata o oprocentowaniu 6,47%, zarówno lokata 2 i 3 miesięczna posiadają oprocentowanie 6,04%.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked