Lokaty bankowe porównanie marzec 2010r.

Ranking lokat bankowych - marzecz 2010r.
Lokaty bankowe - porównanie marzec 2010r.

Ranking lokat bankowych w marcu nieco się zmienił w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na rynek weszło parę lokat, które zamieszały w stawce. W porównaniu zestawiono lokaty roczne, półroczne oraz 3-miesięczne.

Lokaty roczne

Porównanie lokat bankowych w marcu zaczynamy od rankingu lokat rocznych. Zdecydowanymi liderami niewątpliwie są dwa banki: Polbank z jego nową „Lokatą Mistrzowską” oraz Getin Bank oferujący „Lokatę Bezkonkurencyjną”. Są to jedyne banki oferujące 6% oprocentowanie. Minimalna kwota w obydwu przypadkach jest taka sama i wynosi 500zł.

Kolejnymi miejscami w rankingu mogą się poszczycić Bank Pocztowy oraz Meritum Bank. Oprocentowanie na ich lokatach wynosi odpowiednio 5,75% (Lokata Internetowa 12M) oraz 5,70% (Lokata Standardowa Internetowa). Są to lokaty internetowe, dlatego nie można ich niestety założyć w odpowiedniej placówce. Nie mniej jednak oferowane przez nie oprocentowanie zdecydowanie może skłaniać do ich założenia. Minimalne kwoty nie są duże i wynoszą po tyle samo czyli 1000zł.

Kolejne pozycje w rankingu zajęły lokaty banków: BZ WBK oraz Toyota Banku. Oprocentowanie „Lokaty Antykryzysowej” w Banku Zachodnim wynosi tyle samo co w przypadku Meritum Banku, czyli 5,70%. W swojej standardowej lokacie Toyota bank dopisuje 5,65% odsetek.

Ranking lokat w marcu zamyka szereg lokat o oprocentowaniu 5,50%. Taki procent odsetek dopisuje Meritum Bank (Lokata standardowa oraz Lokata „Meritum Zysku w Internecie”), Getin Bank (Internetowa lokata terminowa oraz Lokata terminowa o stałym oprocentowaniu), Noble Bank (Lokata ze stałym oprocentowaniem), AIG (Lokata Zysk +, Lokata Direct + i Lokata Direct + Internet), Allianz Bank (Allianz lokata).

Ranking lokat rocznych – marzec 2010r.

Nr Bank Nazwa lokaty % % po podatku Min. wys. wpłaty
1. Polbank EFG Lokata Mistrzowska 6,00% 4,86% 500zł
2. Getin Bank Lokata Bezkonkurencyjna 6,00% 4,86% 500zł
3. Bank Pocztowy Lokata Internetowa 12M 5,75% 4,66% 1000zł
4. Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa 5,70% 4,62% 1000zł
5. BZ WBK Lokata Antykryzysowa 5,70% 4,62% 3000zł
6. Toyota Bank Lokata Standardowa 5,65% 4,58% 2000zł
7. Allianz Bank Allianz Lokata 5,50% 4,46% 3000zł
8. AIG Lokata Zysk+ 5,50% 4,46% 1000zł
9. Getin Bank Internetowa Lokata Terminowa 5,50% 4,46% 1000zł
10. Getin Bank Lokata terminowa o stałym oprocentowaniu 5,50% 4,46% 500zł
11. AIG Lokata Direct + Internet 5,50% 4,46% 5000zł
12. Meritum Bank Lokata „Meritum Zysku w Internecie” 5,50% 4,46% 3000zł
13. AIG Lokata Direct + 5,50% 4,46% 5000zł
14. Meritum Bank Lokata standardowa 5,50% 4,46% 1000zł
15. Noble Bank Lokata ze stałym oprocentowaniem 5,50% 4,46% 500zł

Lokaty 6-miesięczne

Z racji mniejszej popularności lokat 6-miesięcznych, w naszym rankingu lokat zamieścimy i opiszemy jedynie 10 najlepiej oprocentowanych lokat. Wśród liderów możemy ujrzeć dwa te same banki co w przypadku lokat o 12-miesięcznym okresie. Polbank i jego „Lokata Mistrzowska”, a także Getin Bank i „Lokata Bezkonkurencyjna” mogą się pochwalić 6% oprocentowaniem. Trzecie miejsce zajmuje Meritum Bank ze Standardową Lokatą Internetową i oprocentowaniem 5,70%. Tuż za podium znalazł się Toyota Bank z Lokatą o stałym oprocentowaniu. Dopisuje on po zakończeniu lokaty 5,60% odsetek. Kolejne miejsca w rankingu ex aequo zajmują dwie kolejne lokaty Meritum Banku (Lokata „Meritum Zysku w Internecie”, Lokata standardowa), dwie lokaty Banku Pocztowego (Lokata standardowa, Lokata internetowa) oraz mokata mBanku z 5,50% oprocentowaniem. Nasz ranking zamyka „Lokata Progres” w Kredyt Banku. Oferuje on oprocentowanie wynoszące średnio 5,33%.

Ranking lokat 6-miesięcznych – marzec 2010r.

Nr Bank Nazwa lokaty %* %* po podatku Min. wys. wpłaty
1. Polbank EFG Lokata Mistrzowska 6,00% 4,86% 500zł
2. Getin Bank Lokata Bezkonkurencyjna 6,00% 4,86% 500zł
3. Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa 5,70% 4,62% 1000zł
4. Toyota Bank Lokata Standardowa Internetowa 5,60% 4,54% 2000zł
5. Meritum Bank Lokata Standardowa 5,50% 4,46% 1000zł
6. Meritum Bank Lokata „Meritum Zysku w Internecie” 5,50% 4,46% 3000zł
7. Bank Pocztowy Lokata Internetowa 5,50% 4,46% 1000zł
8. Bank Pocztowy Lokata Standardowa 5,50% 4,46% 500zł
9. mBank mLokata 5,50% 4,46% 500zł
10. Kredyt Bank Lokata Progres 5,33% 4,32% 1000zł

Lokaty 3-miesięczne

Tak samo jak w przypadku lokat 6-miesięznych w tej części rankingu opiszemy 10 najlepszych lokat 3-miesięcznych. Na czele listy znajduje się Meritum Bank. Lokata Standardowa Internetowa oraz Lokata standardowa z jego stajni mają najwyższe odsetki, wynoszące odpowiednio 5,70% i 5,50%. Tyle samo co na tej drugiej Meritum Bank oferuje także na Lokacie „Meritum Zysku w Internecie” i tyle samo możemy otrzymać także na lokacie ze stałym oprocentowaniem w Toyota Banku. Widzimy więc, że czołówka jest zdominowana przez Meritum Bank oraz Toyota Bank. Kolejne miejsce w rankingu zajmuje Volkswagen Bank Direct z Lokatą  Plus. Oferuje on 5,35% oprocentowanie. Zaraz za nim znajduje się Eurobank, oferujący lokatę ze stałym oprocentowaniem niższym od Volkswagena o 0,2 punktu procentowego. Dalej w rankingu możemy dostrzec Getin Bank ze swoja Internetową lokatą i odsetkami 5,05%. Ranking zamykają ex aequo Invest Bank z Lokatą Internetową, Getin Bank z „Lokatą Bezkonkurencyjną” oraz o Lokatą standardową o stałym oprocentowaniu, Allianz Bank „Allianz Lokatą” oraz Noble Bank ze swoją Standardową Lokatą.

Ranking lokat 3-miesięcznych – marzec 2010r.

Nr Bank Nazwa lokaty %* %* po podatku Min. wys. wpłaty
1. Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa 5,70% 4,62% 1000zł
2. Toyota Bank Lokata Standardowa 5,50% 4,46% 2000zł
3. Meritum Bank Lokata Standardowa 5,50% 4,46% 1000zł
4. Meritum Bank Lokata „Meritum Zysku w Internecie” 5,50% 4,46% 3000zł
5. Volkswagen Bank Direct Lokata Plus 5,35% 4,33% 5000zł
6. Eurobank Lokata Standardowa 5,15% 4,17% 200zł
7. Getin Bank Lokata Terminowa Internetowa 5,05% 4,09% 1000zł
8. Getin Bank Lokata Bezkonkurencyjna 5,00% 4,05% 500zł
9. Getin Bank Lokata Terminowa Standardowa 5,00% 4,05% 500zł
10. Noble Bank Lokata Standardowa 5,00% 4,05% 500zł
11. Invest Bank Lokata Internetowa 5,00% 4,05% 1000zł
12. Allianz Bank Allianz Lokata 5,00% 4,05% 3000zł

Uwagi

  • W rankingu nie zostały wzięte pod uwagę tzw. „lokaty antybelkowe” oraz oferujące ze sobą dodatkowe usługi.
  • Wszystkie oprocentowania podane zostały w stosunku rocznym, wyjątki zostały szczegółowo zaznaczone.
  • Ranking zawiera lokaty oferowane jedynie przez banki, wyklucza instytucje banko-podobne.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked