Lokaty bankowe – porównanie czerwiec 2012r.

Lokaty bankowe - porównanie czerwiec 2012r.
Lokaty bankowe - porównanie czerwiec 2012r.

Zmiany, jakie nastąpiły na rynku lokat bankowych w ostatnim miesiącu nie były szczególnie znaczące, dlatego też czerwcowy ranking najbardziej atrakcyjnych lokat bankowych zmienił się tylko w niewielkim stopniu. Nadal najwięcej zarobić można decydując się na zdeponowanie środków na krótki okres, jednak związane jest to ze spełnieniem dodatkowych warunków lub dotyczy jedynie niewielkich kwot. Warto wziąć to pod uwagę, bowiem kryterium oceny w poniższym rankingu jest wyłącznie wysokość oprocentowania proponowanego przez bank.

Cieszące się do niedawna ogromną popularnością lokaty codzienne dziś oferowane są przez nieliczne banki i pozwalają zarobić maksymalnie 3,60 %. Na takie warunki liczyć mogą klienci, którzy zdecydują się odwiedzić Toyota Bank lub Bank Gospodarki Żywnościowej. Dokładnie 3,00 % na jednodniowej lokacie proponuje Millenium Bank. Z kolei Bank Polskiej Spółdzielczości na internetowej lokacie oferuje 2,60 %. Propozycje pozostałych banków prezentują się jeszcze mniej korzystnie.

Na zdecydowanie większe zyski liczyć mogą klienci, którzy zdecydują się zdeponować swoje oszczędności na okres jednego miesiąca. Zdecydowanym liderem rankingu od pewnego czasu jest Idea Bank, który włączył do swojej oferty Lokatę z Kuponem VII pozwalającej zarobić aż 9,00 %. Tak atrakcyjne oprocentowanie dotyczy jedynie kwot do 10 000 złotych. Zdecydowanie mniej zarobić można wybierając lokatę terminową z oferty Eurobanku. Wpłacając przynajmniej 10 000 na lokatę założona telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu oczekiwać można 4,60 % (dla mniejszych kwot i zawierania umowy w oddziale oprocentowanie wynosi 4,40 %). Nieco mniej, bo 4,40 % zarobimy z kolei w Banku Gospodarki Żywnościowej wybierając lokatę eBGŻ. Oferty wielu banków są zbliżone i oscylują w granicach 4,00 %.

Kolejnym krótkim okresem cieszących się dużym zainteresowaniem klientów jest okres 60-dniowy. Najbardziej konkurencyjna lokatę dwumiesięczną posiada w swojej ofercie neoBank. Wybierając z jego oferty Lokatę Wysoki Procent liczyć można na oprocentowanie wynoszące 9,00 % – dotyczy ono jednak wyłącznie nowych klientów i wymaga założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nieco mniejsze oprocentowanie (7,50 %) proponuje Getin Online na Lokacie na Start. Depozyt ten również przeznaczony jest wyłącznie dla nowych klientów. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Lokata Zawrotny Zysk, która oferuje BGŻ. Klienci, którzy zdecydują się na jej założenie oczekiwać mogą oprocentowania na poziomie 5,60 %.

Do niedawna najbardziej atrakcyjnie oprocentowane były lokaty 3-miesieczne, jednakże obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej. Od wielu już miesięcy pozycja lidera jest niezmienna – zajmuje ją Meritum Bank i jego Lokata Pierwsza, na której zarobić można 8,50 % brutto. Niestety jej uruchomienie wymaga założenia również rachunku bankowego. Kolejne miejsce na podium przypada w udziale neoBankowi, który proponuje Lokatę Mistrzowski Procent, której oprocentowanie wynosi 6,60 %. W ofercie tego podmiotu znaleźć można również Lokatę na Medal, której oprocentowanie wynoszące 6,40 % pozwala jej na zajęcie 3 miejsca w rankingu.

Klienci zainteresowani nieco dłuższym zdeponowaniem swoich oszczędności (na okres 6 miesięcy) powinni zainteresować się ofertą Meritum Banku. Proponowana przez niego Lokata Standardowa Internetowa pozwala na osiągnięcie zysku w wysokości 6,20 % brutto. Nieco mniej bo 6,10 % (6,20 % w przypadku zdeponowania co najmniej 100 000 złotych) Meritum Bank proponuje na Lokacie Meritum Zysku w Internecie. Dokładnie takie same warunki (6,20 %) oferuje swoim klientom FM Bank na FM Lokacie. Ostatnie miejsce na podium w kategorii lokat 6-miesiecznych zajmuje Depozyt Plus oferowany przez Toyota Bank, na którym zarobić można 6,09 %.

Ostatnim segmentem porównań są lokaty dwunastomiesięczne, które cieszą się zainteresowaniem szczególnie wśród osób oszczędzających długoterminowo. Warunki, jakie proponują osobom takim banki są zbliżone do tych proponowanych na lokatach półrocznych. By zarobić najwięcej warto odwiedzić Meritum Bank i wybrać z jego oferty Lokatę Standardową Internetową, która pozwoli zarobić 6,30 %. Dokładnie tyle samo zarobić można wybierając z ofert Santander Consumer Banku Lokatę Direct + Internet. Nieco mniej bo 6,20 zyskać można wybierając FM Lokatę z oferty FM Banku, Lokatę Zysk + z oferty Santander Consumer Bank lub Lokatę Meritum Zysku w Internecie proponowaną przez Meritum Bank. Ostatnie miejsce na podium dzielą między sobą Open Online ze swoją Lokatą na Tip-Top oraz Meritum Bank i jego Lokata Standardowa – w obu przypadkach oprocentowanie wynosi 6,10 %.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked