Lokaty bankowe – porównanie styczeń 2011r.

Lokaty bankowe porównanie styczeń 2011r.
Lokaty bankowe porównanie styczeń 2011r.

Koniec roku 2010 oraz początek roku 2011 przyniósł kilka niespodzianek, jeżeli chodzi o lokaty dla klientów indywidualnych. Część banków zmieniała swoje oprocentowania, dodatkowo powstał nowy bank – Idea Bank, który wysokim oprocentowaniem oraz atrakcyjnymi warunkami umowy stara się przyciągnąć jak największą rzeszę klientów.

W dalszym ciągu nie ma informacji o podniesieniu stóp procentowych, które z pewnością będzie skutkowało uatrakcyjnieniem oferty większości banków w Polsce.


Przejdźmy zatem do porównania lokat na styczeń 2011. Najważniejszym czynnikiem, na który zwracamy zawsze uwagę przy wyborze odpowiedniego produktu oszczędnościowego jest oprocentowanie, dlatego też ono decyduje o zajętej pozycji w naszym rankingu. Podajemy oprocentowanie netto, czyli oprocentowanie rzeczywiste, po odjęciu podatku od dochodów kapitałowych, który wynosi 19%.

Lokaty 3-miesięczne

Lokaty trzymiesięczne są coraz częściej wybierane, gdyż łączą w sobie dość atrakcyjne oprocentowanie, jednocześnie bez potrzeby zamrażania naszego kapitału na zbyt długi okres. Jeżeli zdecydujemy się ulokować nasze środki właśnie na trzy miesiące powinniśmy zainteresować się przede wszystkim Lokatą Optymalną w Open Finance (minimum 500zł), Lokatą Codzienną w Getin Banku (minimum 1000zł) oraz Lokatą Idealną w Idea Banku (minimum 1000zł). Wszystkie te trzy produkty zajmują pierwsze miejsce na podium z oprocentowaniem 4,85% netto. Kolejne miejsce zajmuje Internetowa Lokata z Codziennymi Odsetkami w Getin Banku (minimum 1000zł) – 4,46% oraz Lokata Optymalizator II w Noble Banku (minimum 500zł) – 4,455%.

Na dalszych miejscach w styczniu 2011 znalazły się Lokata z Codziennymi Odsetkami z oprocentowaniem 4,26%, FM Lokata z Kapitalizacją Codzienną w FM Banku – 4,20% oraz Allianz Lokata z Codziennym Zyskiem w Allianz Banku – 4,15%.

1. Open Finance – Lokata Optymalna – 4,85% netto, minimalna kwota 500zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

2. Getin Bank – Lokata Codzienna – 4,85% netto, minimalna kwota 1000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

3. Idea Bank – Lokata Idealna – 4,85% netto, minimalna kwota 1000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

4. Getin Bank – Internetowa Lokata z Codziennymi Odsetkami – 4,46% netto, minimalna kwota 1000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

5. Noble Bank – Lokata Optymalizator – 4,455% netto, minimalna kwota 500zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

Lokaty 6-miesięczne

W styczniu 2011 na czele rankingu lokat półrocznych stoją te same produkty co w rankingu lokat 3-miesięcznych, czyli Lokata Optymalna w Open Finance (minimum 500zł), Lokata Codzienna w Getin Banku (minimum 1000zł) oraz Lokata Idealna w Idea Banku (minimum 1000zł). Wszystkie te trzy oferty oprocentowane są 5,00% netto w skali roku. Kolejne miejsca zajmują Lokata Optymalizator II w Noble Banku na 4,86% (minimum 500zł) oraz Internetowa Lokata z Codziennymi Odsetkami w Getin Banku również na 4,86% (minimum 1000zł).

Dalsze miejsca zajęły Lokata z Codziennymi Odsetkami w Getin Banku na 4,63% (minimum 1000zł), Lokata Internetowa z Kapitalizacją Dzienną w Meritum Banku na 4,60% netto (minimum 3000zł) oraz Allianz Lokata z Codziennym Zyskiem w Allianz Banku na 4,53% netto (minimum 3000zł).

1. Open Finance – Lokata Optymalna – 5,00% netto, minimalna kwota 500zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

2. Getin Bank – Lokata Codzienna – 5,00% netto, minimalna kwota 1000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

3. Idea Bank – Lokata Idealna – 5,00% netto, minimalna kwota 1000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

4. Noble Bank – Lokata Optymalizator II – 4,86% netto, minimalna kwota 500zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

5. Getin Bank – Internetowa Lokata z Codziennymi Odsetkami – 4,86% netto, minimalna kwota 1000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

Lokaty 12-miesięczne

W rankingu lokat rocznych zmieniło się najmniej w porównaniu z rankingiem na grudzień 2010 roku. Czołówka zostałaby praktycznie bez zmian, gdyby nie powstanie Idea Banku. Czołowe miejsca ex aequo zajęły, podobnie jak przy porównaniach krótszych okresów, Lokata Optymalna w Open Finance (minimum 500zł), Lokata Codzienna w Getin Banku (minimum 1000zł) oraz Lokata Idealna w Idea Banku (minimum 1000zł). Wszystkie te lokaty oprocentowane są 5,25% netto w skali roku.

Bardzo atrakcyjnie wypada również Lokata Podwójna w Idea Banku, jednak warunki na niej są nieco inne. Jest to połączenie dwóch lokat rocznej, oprocentowanej na 5,65% netto oraz dwumiesięcznej, oprocentowanej na 5,52% w skali roku. Ta lokata bankowa jest najatrakcyjniejszą roczną lokatą, jeżeli chodzi o samo oprocentowanie.

Dalsze miejsca zajęły Lokata Internetowa z Kapitalizacją Dzienną w Meritum Banku na 5,10% (minimum 3000zł), Allianz Lokata z Codziennym Zyskiem w Allianz Banku na 5,06% (minimum 3000zł), FM Lokata z Kapitalizacją Codzienną w FM Banku na 5,00% (minimum 3000zł) oraz Lokata Meritum Zysku z Internecie z Kapitalizacją Dzienną na 5,00% (minimum 3000zł).

1. Idea Bank – Lokata Podwójna – połowa środków na rok na 5,65% netto, druga połowa na dwa miesiące na 5,52% netto w skali roku, minimalna kwota 2000zł, kapitalizacja codzienna bez podatku Belki

2. Open Finance – Lokata Optymalna – 5,25% netto, minimalna kwota 500ł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

3. Getin Bank – Lokata Codzienna – 5,25% netto, minimalna kwota 1000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

4. Idea Bank – Lokata Idealna – 5,25% netto, minimalna kwota 1000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

5. Meritum Bank – Lokata Internetowa z Kapitalizacją Dzienną – 5,10%, minimalna kwota 3000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

6. Allianz Bank – Allianz Lokata z Codziennym Zyskiem – 5,06% netto, minimalna kwota 3000zł, kapitalizacja dzienna bez podatku Belki

Polecamy również porównanie kont oszczędnościowych styczeń 2011r.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked