Podwyżka oprocentowania lokat w Raiffeisen Banku

Raiffeisen Bank logo
Raiffeisen Bank

Wraz z początkiem nowego miesiąca – sierpnia, Raiffeisen Bank postanowił wprowadzić dość spore zmiany z swojej ofercie lokat terminowych. Chodzi tu głównie o wzrost oprocentowania niektórych depozytów, co jest wiadomością bardzo dobrą dla zwolenników tego typu oszczędzania, a także wycofanie z oferty pięciomiesięcznej Lokaty Zyskownej. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami.

Lokata Zyskowna

Ten produkt przeszedł największą zmianę ze wszystkich depozytów, jakie uległy modyfikacji w Raiffeisen Banku. Przede wszystkim zniknęła z oferty Lokata Zyskowna pięciomiesięczna. Powód według banku jest bardzo prosty – obawa przed wprowadzeniem wraz z nowym rokiem zapowiedzianych zmian w Ordynacji Podatkowej, przez które niemożliwe byłoby omijanie podatku Belki i utrzymanie wysokiego zysku. Jednak jak się dowiadujemy z ostatnich komunikatów, Rada Ministrów nie ma zamiaru na razie owym projektem się zajmować, więc obawy przedstawicieli banku były być może przedwczesne.


Na pocieszenie jednak Raiffeisen Bank postanowił zwiększyć oprocentowanie Lokaty Zyskownej trzymiesięcznej z 5,27% w skali roku do 5,51%, co stawia depozyt ten wśród najlepiej oprocentowanych lokat trzymiesięcznych na naszym rynku.

Lokata Standardowa

Wśród Lokat Standardowych uległo zmianie jedynie oprocentowanie depozytów zakładanych na 6 oraz na 12 miesięcy. Oznaczać to może, iż bank zainteresowany jest przede wszystkim osobami oszczędzającymi długoterminowo.

Aktualne oprocentowanie tych depozytów przedstawia poniższa tabela.

Lokata Kwota Stare Oprocentowanie Nowe Oprocentowanie
6M Od 3000zł do 49999zł 3,70% 4,20%
12 M 4,00% 5,00%
6M Od 50000zł do 99999zł 4,00% 4,40%
12M 4,30% 5,20%
6M Od 100000zł 4,10% 4,70%
12M 4,50% 5,50%

 

Lokata Rewolucyjna

Podobnie jak w przypadku Lokat Standardowych, tak również tylko półroczne oraz roczne Lokaty Rewolucyjne uległy zmianie, w tym przypadku wzrost niektórych depozytów jest znaczny, co przedstawia poniższa tabela.

Lokata Kwota Stare Oprocentowanie Nowe Oprocentowanie
6M Od 3000zł do 49999zł 3,40% 4,00%
12 M 3,80% 4,80%
6M Od 50000zł do 99999zł 3,60% 4,20%
12M 4,00% 5,00%
6M Od 100000zł 3,80% 4,50%
12M 4,20% 5,30%

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked