W PBP już tylko na dwa terminy na 5+% (3M i 6M)

Polski Bank Przedsiębiorczości
Polski Bank Przedsiębiorczości

Lokata Spinająca będąca pierwszym depozytem Polskiego Banku Przedsiębiorczości skierowanym do klientów detalicznych od samego początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co spowodowane było wysokim oprocentowaniem. Obecnie po serii obniżek warunki proponowane przez bank nie są już tak konkurencyjne. Ile dziś można zarobić decydując się na założenie Lokaty Spinającej?

Wysokość proponowanego przez bank oprocentowania uzależniona jest od okresu deponowania. Dla najkrótszego, tygodniowego okresu oprocentowanie wynosi 3,50 %. Klienci, którzy zdecydują się zamrozić swoje oszczędności na okres dwukrotnie dłuższy (2 tygodnie) zarobią niewiele więcej – 3,60 %. Oprocentowanie depozytu miesięcznego kształtuje się na poziomie 4,30 %. W przypadku okresu zapadalności wynoszącego dwa miesiące, dziewięć miesięcy oraz rok oprocentowanie jest dokładnie takie samo i wynosi 4,80 %. Na najwyższe zyski liczyć można w przypadku lokaty zakładanej na 3 miesiące oraz 6 miesięcy – oprocentowanie wynosi wówczas odpowiednio 5,10 % i 5,00 %. Proponowane przez Polski Bank Przedsiębiorczości warunki nie są zatem szczególnie konkurencyjne i bez większych trudności znaleźć można bardziej atrakcyjne oferty.

Cechy produktu

Minimalna kwota depozytu niezmiennie wynosi 1 000 złotych. Górny limit inwestycji nie został ustanowiony, dzięki czemu zdeponowanie kwoty znacznej wielkości nie stanowi najmniejszego problemu. Co więcej Lokata Spinająca jest lokatą wielokrotną, co oznacza, iż złożenie jednego wniosku daje możliwość założenia aż 10 depozytów (opcja ta wybierana jest podczas otwierania lokaty). Odsetki kapitalizowane są standardowo na koniec okresu zapadalności. Wraz z upływem wybranego okresu deponowania lokata może zostać odnowiona (parametr ten również wybierany jest przy zakładaniu lokaty) lub zlikwidowana – w tym przypadku zainwestowana kwota powiększona o naliczone odsetki przelana zostanie na rachunek klienta, z którego dokonano przelewu inicjującego. Wycofanie środków przed terminem związane jest z utratą całości należnych odsetek.

Jak założyć Lokatę Spinającą?

Lokata Spinająca uruchamiana jest za pośrednictwem Internetu, co bezsprzecznie zaliczyć należy do jej zalet. Wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Polskiego Banku Przedsiębiorczości wniosku online, za pomocą którego otwiera się lokatę, nie powinno zabrać więcej aniżeli kilka minut. W celu uniknięcia niepotrzebnych rozczarowań warto dokładnie zapoznać się z regulaminem produktu i wszystkimi istotnymi parametrami lokaty. Po złożeniu dyspozycji uruchomienia lokaty wystarczy postępować zgodnie z otrzymanymi droga mailową instrukcjami. Szczegółowe informacje i wskazówki znajdziemy również na stronie internetowej banku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked