Lokaty w PBP tylko do 4,25%

Polski Bank Przedsiębiorczości
Polski Bank Przedsiębiorczości

Po serii obniżek spowodowanych obniżkami stóp procentowych przez RPP, oferta depozytowa Polskiego Banku Przedsiębiorczości stała się znacznie mniej atrakcyjna. Dziś oprocentowanie dla klientów zainteresowanych Lokatą Spinająca wynosi maksymalnie 4,25 %, co niestety nie pozwala jej na zajmowanie wysokich miejsc w rankingach. Ile można zarobić decydując się na złożenie depozytu w Polskim Banku Przedsiębiorczości?

Niezmiennie Lokata Spinająca oferowana jest aż na osiem okresów zapadalności. Najkrótszą opcję stanowi lokata siedmiodniowa, której oprocentowanie wynosi 2,75 %. Dla okresu czternastodniowego oprocentowanie jest nieco wyższe i wynosi 3,00 %. Decydując się na zamrożenie swoich oszczędności na okres miesiąca oczekiwać można oprocentowania na poziomie 3,75 %. Oprocentowanie dwumiesięcznej Lokaty Spinającej to 4,00 %, natomiast trzymiesięcznej wspomniane wyżej 4,25 %. Dla wszystkich pozostałych okresów zapadalności (sześć miesięcy, dziewięć miesięcy i dwanaście miesięcy) oprocentowanie nie jest już tak atrakcyjne i wynosi w każdym z przypadków 3,15 %. Najnowsza, obowiązująca dziś tabela oprocentowania ogłoszona została 4 kwietnia bieżącego roku.

Parametry Lokaty Spinającej

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została standardowo na poziomie 1 000 złotych. Bank nie stosuje jakichkolwiek limitów inwestycji, dzięki czemu zdeponowanie znacznej kwoty nie stanowi żadnego problemu. Autem produktu jest również brak konieczności uruchamiania dodatkowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, co obecnie jest bardzo często stosowane w kontekście mniej lub bardziej atrakcyjnych depozytów. Odsetki kapitalizowane są na koniec wybranego okresu zapadalności. Po upływie oznaczonego czasu lokata może zostać odnowiona lub zwrócona na rachunek, z którego dokonano przelewu inicjującego. W przypadku wycofania środków przed terminem bank wypłaci jedynie zainwestowaną kwotę, bez jakichkolwiek odsetek. Należy również wspomnieć, iż Lokata Spinająca jest tzw. lokatą wielokrotną – przy pomocy jednego wniosku można uruchomić aż 10 lokat.

Jak założyć Lokatę spinającą?

Lokatę uruchomić można za pośrednictwem Internetu bez konieczności odwiedzania jednej z placówek Polskiego Banku Przedsiębiorczości. W tym celu wystarczy odwiedzić oficjalną stronę internetową banku i wypełnić znajdujący się tam wniosek online. Następnie wystarczy postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, które przesłane zostaną na wskazany we wniosku adres mailowy.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked