Lokata Spinająca w PBP – nowe warunki

Polski Bank Przedsiębiorczości
Polski Bank Przedsiębiorczości

Pośród banków, które nawet kilka razy w ostatnich miesiącach decydowały się zmieniać swoje tabele oprocentowania, wyróżnia się między innymi Polski Bank Przedsiębiorczości, który ostatnią obniżkę ogłosił na początku kwietnia. W ramach niemałego czerwcowego cięcia niższe oprocentowanie na Lokacie Spinającej PBP proponuje dla niemalże wszystkich okresów zapadalności – wyjątkiem jest jedynie najkrótszy okres wynoszący siedem dni. Ile dziś można zarobić na depozycie Polskiego Banku Przedsiębiorczości?

Lokatę Spinającą w PBP założyć można na jeden z ośmiu dostępnych okresów. Oprocentowanie dla depozytu siedmiodniowego niezmiennie wynosi 2,75 %. Wybierając dwukrotnie dłuższy okres jeszcze do niedawna można było zarobić 3,00 %, jednak dziś jest to już 2,75 %. Nieco większe spadki (0,50 punktu procentowego) dotyczą okresu miesięcznego i dwumiesięcznego – oprocentowanie w ich przypadku wynosi odpowiednio 3,25 % i 3,50 %. Pomimo obniżki z 4,25 % do 4,00 % najbardziej atrakcyjnym oprocentowaniem kusi lokata trzymiesięczna. Wszystkie pozostałe (półroczna, dziewięciomiesięczna i roczna) przed ogłoszeniem nowej tabeli oprocentowania pozwalały zarobić 3,15 % – obecnie jest to już tylko 2,50 % (spadek aż o 0,65 punktu procentowego).

Cechy lokaty

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została standardowo na poziomie 1 000 złotych. Górny limit inwestycji oraz ograniczenie liczby posiadanych lokat nie istnieją, dzięki czemu zdeponowanie w PBP znacznej kwoty nie stanowi najmniejszego problemu. Po upływie wybranego okresu lokata może zostać automatycznie odnowiona lub zwrócona na rachunek klienta. Zerwanie jej przed terminem wiąże się z całkowitą utratą należnych odsetek. Atutem jest z kolei brak konieczności posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Jak założyć Lokatę Spinającą?

Uruchomienie Lokaty Spinającej odbywa się za pośrednictwem Internetu i trwa zaledwie kilka chwil. Wystarczy jedynie wypełnić dostępny na stronie podmiotu wniosek online, a następie działać zgodnie z instrukcjami, które bank przesyła drogą mailową. Szczegółowe informacje i wskazówki znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Banku Przedsiębiorczości.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked