Lokata Spinająca – Polski Bank Przedsiębiorczości (do 6,60% dla 3M)

Polski Bank Przedsiębiorczości
Polski Bank Przedsiębiorczości

Polski Bank Przedsiębiorczości to podmiot doskonale znany wśród klientów korporacyjnych, samorządów czy małych i średnich przedsiębiorstw. Klienci indywidualni dotychczas nie mieli możliwości korzystania z jego oferty, jednak w ostatnim czasie sytuacja ta uległa zmianie i w ofercie banku pojawiły się atrakcyjne depozyty bankowe kierowane do osób fizycznych. Jakie warunki proponuje Polski Bank Przedsiębiorczości i jakie wymagania stawia wobec swoich klientów?

Produktem adresowanym do klientów indywidualnych jest Lokata Spinająca, która dostępna jest w kilku wariantach terminowych. Wybierając krótki depozyt tygodniowy zarobimy 3,50 %. Dla depozytu dwukrotnie dłuższego oprocentowanie wzrasta do poziomu 4,00 %. Lokata miesięczna kusi już znacznie wyższym oprocentowaniem wynoszącym 5,70 %. Lokując swoje oszczędności na dwa miesiące zarobimy 6,10 %. Na trzymiesięcznym depozycie bank proponuje najatrakcyjniejsze oprocentowanie sięgające poziomu 6,60 %. Lokata półroczna kusi stawką 6,50 %, a dziewięciomiesięczna i roczna 6,30 %. Odsetki kapitalizowane są po upływie zapisanego w umowie terminu. Niewątpliwie proponowane przez bank warunki zaliczyć należy do bardzo atrakcyjnych.

Dodatkowe informacje

Minimalna kwota lokaty ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Bank nie stawia jakichkolwiek ograniczeń co do maksymalnej kwoty inwestycji, dlatego też osoby posiadające znaczne oszczędności nie będą musiały dzielić ich między kilka depozytów. Złożenie jednego wniosku uprawnia do założenia aż 10 Lokat Spinających. Co istotne bank nie wymaga posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Atutem jest również fakt, iż założenie lokaty nie wymaga pojawienia się w jednym z oddziałów banku, gdyż cała procedura uruchomienia lokaty odbywa się za pośrednictwem Internetu. Zerwanie lokaty przed upływem terminu zapadalności skutkuje utratą całości naliczonych odsetek.

Jak założyć Lokatę Spinającą?

Aby stać się posiadaczem atrakcyjnie oprocentowanej Lokaty Spinającej wystarczy wypełnić internetowy wniosek, który znaleźć można na stornie internetowej Polskiego Banku Przedsiębiorczości – jakakolwiek inna forma założenia depozytu nie została przewidziana. Po wypełnieniu wniosku na podany przez nas adres mailowy przesłane zostaną szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące dalszego postępowania. Po dokonaniu przelewu na wskazane przez bank konto pozostaje tylko czekać na zakończenie się wybranego okresu lokaty. W momencie jej zakończenia zainwestowane środki wraz z należnymi odsetkami przelane zostaną na wskazany przez klienta rachunek. W przypadku chęci dokonania jego zmiany należy postępować zgodnie z zapisami regulaminowymi, które znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Banku Przedsiębiorczości.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked