Lokata Mistrzowski Start w Polbanku

Polbank logo
Polbank

Justyna Kowalczyk powraca na pierwszy plan. Tym razem nie sportowych wiadomości, a reklamy zaprzyjaźnionego banku. Polbank przygotował specjalną ofertę depozytu dla swoich nowych klientów, która została porównana do rozpoczęcia sportowych zawodów. Lokata Mistrzowski Start jest skierowana wyłącznie do osób pierwszy raz korzystających z usług Polbanku i ma zwiastować długą, pełną sukcesów współpracę.

Promocyjna oferta jest kolejnym zwiastunem nadchodzącego trendu na krótkoterminowe, wysokooprocentowane lokaty. Pierwsze ruchy można było zauważyć już u konkurencji, ale Polbank postanowił skorzystać z dobrych warunków swojej lokaty w jeszcze jeden sposób. Mogą ją założyć jedynie osoby, które nie posiadały rachunku w placówce (ani nie były współwłaścicielem) w dniu 31 marca 2011.  Lokata Mistrzowski Start ma więc za zadanie przyciągnąć nowych inwestorów z dużym kapitałem do Polbanku.


Głównym wabikiem na nowych klientów jest oprocentowanie nowego depozytu. Wynosi ono 5,8% w skali roku i jest jednym z najwyższych dostępnych na rynku. Niestety, kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego, przez co konieczne jest uiszczenie 19-procentowego podatku Belki. Nie będzie on jednak wysoki (względem lokat długoterminowych), bowiem Lokata Mistrzowski Start trwa zaledwie 2 miesiące.

Jak nie trudno się domyślić, koniecznym warunkiem założenia korzystnej lokaty w Polbanku jest jednoczesne otwarcie rachunku osobistego (Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunek Bankowości Osobistej). Niemały jest również minimalny wymagany kapitał – 10 tysięcy złotych wolnych środków zawęża grono potencjalnych zainteresowanych. Maksymalnie można ulokować 50 tysięcy zł.

Lokata Mistrzowski Start w Polbanku będzie dostępna dla klientów do końca czerwca bieżącego roku. Inwestorzy mają więc jeszcze dużo czasu na zastanowienie. Po dwóch miesiącach oszczędzania nie będzie możliwości przedłużenia depozytu na tych samych warunkach. Pozostanie jedynie Lokata Wyjątkowa lub Standardowa.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked